The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2015, Vol. 564
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE GROTE VERWONDERING

Het wonder van zijn
Ik weet niet of het ook jou overkomt, maar vaak word ik op een overweldigende manier getroffen door het wonder van “zijn”, het feit dat ik leef, dat ik ben, dat het heelal er is.

Het is een normaal, door iedereen gedeeld gevoel dat er in dat heelal dingen zijn die ik ervaar als buiten mij en dat er dingen zijn die ik ervaar als in mij. We hebben kort gezegd een buitenwereld en een binnenwereld. Beide werelden zijn zintuiglijke, met andere woorden ervaringswerelden.

De vergeten vraag

Bloed en tranen

Wat is het heelal?

Hoe woorden tekortschieten

Belangrijke gevolgtrekking

Belangrijk om weten

Andere glorie dan vergane glorie

Rishis

Over de binnenwereld en de buitenwereld in hoofdstuk VIII van de Bhagavad Gietaa

Vroeger en nu

EEN VERHAAL UIT
DE VISHNOE POERAANA

Vele jaren nadat hij Nidaagha had ingewijd keert de wijze Ribhoe terug om te zien hoe zijn discipel het stelde. Ni-daagha was de zoon van Poelastya. Het verhaal wordt aan een koning verteld door Paraashara, de vader van Vyaasa.


EEN LIED VAN
SWAMI SIVANANDA


DE ACHTERWAARTSE BUIGINGEN
NAUKAASANA - BOOTHOUDING

De nieren
De nieren bevinden zich onder de ribben achter in de buikholte. Ze zijn zo groot als een vuist. De nierslagader brengt het bloed naar de nieren waar het wordt gefilterd. De nieren zijn door de urinewegen verbonden met de blaas.

Yoga biedt hulp

De Boothouding

Uitvoering
Lig in Makaraasana, Krokodilhouding. Adem door de neus diep uit en dat is ook diep ontspannen. Adem dan door de neus diep in terwijl je het hoofd, de ellebogen, de romp en de benen van de mat heft. Houd de benen samen en gestrekt. Ontspan zo goed mogelijk en adem rustig door. Alvorens te beëindigen, adem diep uit en adem daarna diep in. Houd de adem een korte tijd in. Kom dan uitademend rustig neer en ontspan.

Je hoeft dit niet te herhalen, maar drijf de tijd geleidelijk aan op.


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Gevolgen van een droom


Hond in steen


Het Zelf is reeds daar


Verhaal van het suikerriet


Moerkhandas


De geest is zoals een vulpen


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA