The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2016, Vol. 574
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een geheim

De staart
Een goeroe in zijn aashram zat samen met zijn discipelen in de avondsatsang. Sommigen waren huisvaders en huismoeders, anderen droegen het oranje monnikengewaad. Hij bekeek hen allen met ogen waaruit genegenheid sprak. Hij zei na een tijd: “Of iemand in de wereld leeft aan het hoofd van een gezin of als celibatair of in een aashram het bestaan van een monnik leidt, hangt af van de wil van Raama (God; degene die zich uitdrukt in de vorm van verrukking). Maar of iemand in Raama leeft, in de wereld of in de aashram, is zijn eigen keuze. Maar dan moet je doen wat ik al zo vaak heb gezegd en dat heeft híj gedaan”, en hij wees daarbij naar een huisvader, “híj is de enige die zijn staart heeft afgeworpen.”

Onwetendheid
Maharshi Patañjali zegt in zijn Yoga Soetra (II 3, 4 en 5) het volgende over onwetendheid in de soetra of het aforisme dat handelt over de kleshas of de aandoeningen van de persoonlijkheid:

De verlichting


DOE WAT MET GEMAK GAAT

Janaki

Tijdens de najaarsretraite liet Narayana doorschemeren dat hij steeds wat duwtjes en porretjes moet geven om mij aan het schrijven en spreken te krijgen. Daardoor realiseerde ik mij dat er op dit gebied nog een paar hardnekkige weerstanden in de weg zitten. Een retraite laat dit soort weerstanden aan het licht komen, en maakt er zo mogelijk direct korte metten mee. Daags na de retraite zit ik achter mijn laptop het artikel af te schrijven waar ik maanden terug al aan begon…

Er is harmonie wanneer de mens, de natuur en de kracht achter hen functioneren als één. Maar wij hechten slechts belang aan mensen en hun ontdekkingen. Onze levens hebben niet langer een plaats voor waarden. Het algemeen geldende geloof is dat waarden niet ter zake doen en overbodig zijn.

Om vlot te werken heeft een machine olie nodig. De “olie” die ons helpt om te leven zonder veel wrijving is onze waarden. Deze waarden worden ontwikkeld door het spirituele denken.


DE BHAAGAVATA POERAANA

De achttien Poeraanas vertellen het verhaal van India. Ze behandelen allerlei onderwerpen, zoals de schepping, de zondvloed, de herschepping, familiegeschiedenissen, tijdvakken, dynastieën enz. Poeraana betekent: wat bestaat sedert onheuglijke tijden. De Bhagavata Poeraana vertelt het verhaal van Bhagavaan Shrie Krishna, de bezitter van alle bhagas of heerlijkheden. Hij is de beste en belangrijkste van alle Poeraanas. Men noemt hem “de rijpe vrucht gemaakt van de nectar van de wensvervullende boom van de Vedas, die uit de mond viel van een fijnproever als Shoeka (zoon van Vyaasa, de schrijver van de Poeraanas)”. Ze beschrijft karmaloos handelen (naishkarmya) gebaseerd op spirituele kennis, verzaking en devotie.
Mijn vertaling staat al en hele tijd op mijn pc, maar op verzoek van enkele leden krijg je ze nu dosisgewijs te lezen.
In plaats van voetnoten heb ik noodzakelijke toelichtingen tussen haakjes gezet.

Eerste boek

HOOFDSTUK EEN

HOOFDSTUK TWEE


DE EVENWICHTSHOUDINGEN


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Het beste I

Het beste II

Tot Heer Krishna