The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2017, Vol. 584
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat dieren niet doen
Dieren stellen geen vragen. Vragen stellen is eigen aan de mens. Dat doet hij van kinds af aan. Zo is het ook in Yoga. Vele mensen beschouwen de dingen als vanzelfsprekend. Ze staan er niet bij stil. Maar menigeen wil toch weten waarom de Yogaleraar de dingen doet zoals hij ze doet. Iets doen omdat een ander het doet, is geen valabele reden. En toch is dat bij vele Yogaleraren het geval. Ze doen de dingen zoals ze die hebben geleerd. Maar als je hen vraagt waarom ze het doen, staan ze vaak met de mond vol tanden.

Moeder sneed de kip in twee om ze te bakken. Haar dochter vroeg waarom ze dat deed. Het antwoord was: “Mijn moeder doet dat ook. We zullen haar eens vragen waarom.” Ze vroegen het haar en kregen hetzelfde antwoord: “Mijn moeder deed dat ook. We zullen haar eens vragen waarom.” Ze gingen naar het bejaardentehuis en vroegen het aan meme. Die zei: “Mijn pot was te klein om de kip er in haar geheel in te leggen.”

Laat ik enkele vragen beantwoorden. Ik doe dat in mijn lessen in de Yoga Academie, maar vele lezers zal het ook wel interesseren.

Hoe schikt men de leerlingen in een Yogales?

En in de ontspanning, hoe legt men ze dan?

Waar begint men met de ontspanning?

Met welk gedeelte van de rechterhelft begint men de ontspanning?

Een gouden raad

Wat is dat eigenlijk iets ontspannen?
Het betekent dat je van dat wat je wil ontspannen een ervaring maakt. Bij voorbeeld de rechterhand. Ze leidt zoals alles een eigen bestaan. Als ze wil reuma krijgen, doet ze dat ook. Het enige wat je kunt doen, is ze goed behandelen en haar niet stiefmoederlijk behandelen. Laat ze over aan zichzelf of met andere woorden, maak er een ervaring van. De ervaring verandert dan zeer spoedig in een ervaring van ontspanning.

De Vishnoemoedraa

Als men wisselend ademt waarom begint men dan met het linkerneusgat en niet met het rechter?

In de hindoefilosofie komt het vrouwelijke altijd eerst. Men zegt: Sietaa Raama, Raadhe Shyaam, Lakshmie Naaraayana enz. en nooit omgekeerd.

DE VISHOUDING - MATYAASANA

De houding

De tanden

Tegenhouding

Onderste wervels


UIT HOOFDSTUK VII VAN DE BHAGAVAD GIETAA

Gnyaana Vignyaana Yogah
De Yoga van Kennis en Verwerkelijking

14. Daivie hyeshaa goenamayie mama maayaa doeratyayaa,
Maameva ye prapadyante maayaametaam taranti te.

Mijn goddelijke illusie (Maayaa), gemaakt van de drie eigenschappen (goenas: sattva, rajas, tamas), is waarlijk moeilijk te doorbreken. Zij die hun toevlucht nemen in Mij alleen, doorbreken die illusie.

Mama Maayaa: mijn Illusie.
Maayaa betekent: niet dat; het is een kracht die de dingen vertekent.
Daivi hyeshaa: ze is van goddelijke oorsprong.
Goenamayie: ze is gemaakt van de natuur; de goenas zijn de drie eigenschappen van de natuur, namelijk harmonie of evenwicht, rusteloosheid en inertie of traagheid.
Doeryayaa: moeilijk te doorbreken.
Maameva: tot Mij voorwaar
Ye prapatyante: die komen
Maayaametaam: deze Illusie
Taranti te: zij zullen oversteken.

Mensen zijn tegenwoordig dag en nacht met de zintuiglijke wereld verbonden via hun tv, GSM, tablet of hoe die dingen ook mogen worden genoemd. Ze zijn zelfs verbonden terwijl ze in het verkeer zitten of aan het werken zijn. Het maakt hen inefficiënt, doet hen fouten maken, maakt hun werk belabberd en put hen uit. En dan slaat de burn-out toe. Dit gebeurt op steeds jongere leeftijd. In de achtergrond van hun denken, zonder dat ze er zich meestal bewust van zijn, knaagt de angst om door de mazen van het net te vallen, om hun baan te verliezen, om te worden verlaten en noem maar op. Wie wijs is, ziet de burn-out als een signaal van de innerlijke Goeroe. Loof God, eet je dagelijks brood en laat de wereld de wereld zijn.


HEEFT DE MENS EEN ZIEL?


INLEIDING TOT DE AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

Swami Sadananda

In januari begon ik met de publicatie van mijn vertaling van de autobiografie van Swami Sivananda. Achteraf dacht ik dat het nuttig zou zijn ook de inleiding tot dat boek te vertalen. Ze is van de hand van ene Swami Sadananda, Hij schreef ze in 1958. Sedertdien is er al veel water naar de zee gestroomd.Narayana

Moge de Heer Swami Sivananda nog vele jaren behoeden. Dit is het enige gebed van ons, kleine stervelingen, voor alle grote en nuttige dingen, die Swamiji deed en nog doet.
OM TAT SAT


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

Het ontluiken
Geboren als lievelingskind in een familie van toegewijden, heiligen en filosofen werd ik door mijn ouders met veel zorg opgevoed. Ze gaven me een heel goede training. Mensen bewonderden mijn uitstekende fysiek, goedontwikkelde borst en gespierde armen. De Raajah van Ettiapoeram was vol lof over mijn goedontwikkeld lichaam, goede manieren en gewoontes. Ik was vastberaden, moedig, zorgeloos en vriendelijk van aard. In die tijd waren er in de dorpen helemaal geen mogelijkheden om slechte gewoontes te ontwikkelen. De omgeving en de atmosfeer waren bevorderlijk voor de vooruitgang in opvoeding en cultuur. Ik was ongewoon actief voor een jonge knaap en wist altijd mijn zin door te drijven.

Beproevingen in het leven


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg

HOOFDSTUK TIEN

Krishna’s vertrek naar Dvaarakaa

wordt vervolgd


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA