The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2018, Vol. 594
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HET PAD VAN SPIRITUALITEIT

In de Vedas
In het december- en het januarinummer schreef ik over de vier oeroude boeken van wijsheid, de Vedas, en hun filosofische sluitstukken de Oepanishads.

Ik had het over vier van die Oepanishads: de Aitareyopanishad, de Chaandogyopanishad, de Maandoekyopanishad en de Brihadaaranyakopanishad, respectievelijk verbonden aan de Rig Veda, de Saama Veda, de Atharva Veda en de Yajoer Veda, omdat het de bronnen zijn van de vier Mahaavaakyas, Grote Uitspraken waarop de hele hindoecultuur is gebaseerd.

Die Grote Uitspraken
Pragnyaanam Brahma, Alles is Bewustzijn
Tat Tvam Asi, Gij zijt Dat
Ayam Aatmaa Brahma, Dit Zelf is Alles
Aham Brahmaasmi, Ik ben het Alles

Ik beschreef hoe het pad van spiritualiteit, dat een verzameling is van de ervaringen van de grote wijzen, die dat pad met succes hebben afgelegd, uitgespreid ligt tussen de tweede en de derde Grote Uitspraak.

Waar woorden tekortschieten
Laat ik nog maar eens Kabier aanhalen. Het is iets om uit het hoofd te leren en nooit te vergeten:

Al maakte ik van de hele aarde mijn blad papier,
van alle woudbomen mijn pen,
van de zeven wereldzeeën mijn inktpot,
Hari’s glorie beschrijven kon ik niet.

In een voor ieder toegankelijke vorm

Melk

In de Bhaagavata beklaagt Krishna zich bij zijn moeder: “Merie choti chhoti hai. Mijn paardenstaart is te klein.” Zijn paardenstaart is te klein, omdat hij niet genoeg boter krijgt.” Zijn klacht moet worden geïnterpreteerd als: “Mensen mediteren niet genoeg.”

Een probleem

Hoe eraan te beginnen?

De vijf elementen moeten aanwezig zijn. Ether en lucht zijn er altijd. Vuur is er in de vorm van de vlam van een kaars, een olielamp of een ghielamp (ghie: geklaarde boter). In de scheppingskringloop is vuur het eerste zichtbare teken van Gods scheppingskracht. Om die reden wordt het in alle religies vereerd als een manifestatie van God. Dat is vooral zo bij de Parsis, de volgelingen van Zoroaster. Ze cremeren zelfs hun doden niet, om het vuur niet te ontheiligen. Ze leggen de lijken op een rooster bovenop een toren. De gieren verslinden de lijken en de beenderen vallen door het rooster.

Het element water zet je in de vorm van een potje op je altaar. Bedek het met je rechterhandpalm en voel hoe de kosmische energie door je arm het water bekrachtigt, met de Mantras: Praanaaya Svaahaa, Oedaanaaya Svaahaa, Samaanaaya Svaahaa, Vyaanaaya Svaahaa, Apaanaaya Svaahaa. Schep met een lepeltje wat water op je handpalm en drink het ter zuivering op. Sprenkel wat water op je altaar en op je eigen hoofd.

Svaahaa is een rituele klank, die zoveel betekent als “het is weg, het is geofferd.” De koning is een vader, een echtgenoot, een grootvader, de opperbevelhebber van het leger enz. Hij is één persoon met vele functionele aspecten. Zo is ook de levenskracht één, maar ze heeft vijf functionele aspecten, de vijf Praanas: Praana, Oedaana, Samaana, Vyaana en Apaana. Maar, zoals Louis Paul Boon zei, het zou ons te ver leiden hier nu bij stil te blijven staan.

De voorbereiding is het halve werk


LEER ADEMEN (6)

KAPAALABHAATI

De naam
Kapaalabhaati betekent wat de schedel doet schitteren. Dit wil zeggen dat het je een helder hoofd geeft, wat een teken is van een goede gezondheid.

De dosis

Het tellen
Tel het aantal ademstoten op de vingers van de linkerhand. Zet de duim voor elke tien ademstoten achtereenvolgens op de toppen van de vingers, dan tussen de twee kootjes, daarna tussen het tweede en het derde kootje. Voeg er op het einde één bij. Dit is 121.

De voordelen


NAJAARS YOGA RETRAITE
EEN VERSLAG

Er is een tijd van komen en van gaan
De laatste jaren droeg ik een aantal van mijn taken over aan Harinath, al 15 jaar onze onvolprezen secretaris. Dit ging geleidelijk, zonder horten of stoten. Ik zag Harinath groeien als Yogi en als secretaris. De organisatie van de Yoga Retraite rust nu bijna volledig op zijn schouders. Hij doet dat prima en het hele gebeuren verloopt dan ook gesmeerd en rimpelloos.

Wat geschiedenis

De know how

De drijfkracht
Het geheim is Bhakti, devotie. Bhakti is een mengeling van drie soorten liefde. De eerste is de liefde van een man voor zijn trouwe en kuise echtgenote. Ik weet het, dit komt uit een andere tijd en is hopeloos passé. Maar dat is dan ook een probleem. De tweede is de liefde van een moeder voor haar kind. Dit is nooit passé. De derde is de liefde van een vrek voor zijn geld. Dit is evenmin passé, want de grootste van alle menselijke ondeugden is zijn onverzadigbare hebzucht, zijn graaicultuur. “De zak van de duivel is nooit vol”, zei meetje Wanne, mijn grootmoeder.

Als je die drie samenvoegt, heb je Bhakti. Als je die Bhakti bezit, zegt de Bhaagavata, wordt de Heer zelf je slaaf.

The present is a present

Deelnemers schrijven


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

Vervolg

Kunnen vrouwen de wereld verzaken?
Het is ongetwijfeld moeilijk voor jonge vrouwen om in te treden in de Sannyaasa traditie. Ze hebben niet dezelfde vrijheid als mannen. Mannen kunnen gaan en staan en slapen waar ze willen. Ze kunnen van deur tot deur gaan voor aalmoezen en hun plan trekken. Maar vrouwen verkeren erg in het nadeel en lijden daaronder. Het is jammer dat er niet veel meer ideale instellingen zijn in India waar ze in vrede kunnen leven, de wereld dienen en openbloeien. Ideale instellingen voor vrouwen die neigen naar spiritualiteit met alle comfort en gemak zijn de grote nood van deze tijd. Gedurende eeuwen werd dit grote werk verwaarloosd.

Dienstbetoon aan vrouwen

Voor degenen die sannyaasa willen nemen

Combineer dienstbetoon en meditatie

Financiële onafhankelijkheid

Het belang van dienen

wordt vervolgd


VIERING
DERTIG JAAR
ANNA-YOGACENTRUM ARNHEM

Mensen van Arnhem en omgeving komen al vele jaren naar Aalst voor de vierjarige opleiding aan de Yoga Academie. Of ze komen naar de Yoga Retraite of de speciale programma’s of zomaar uit genegenheid. Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen als een aantal mensen van bij ons hen op 25 maart een tegenbezoek zou brengen en met enthousiasme deelnemen aan de viering. Het zal je inspireren te zien met hoeveel toewijding, sympathie en OM-pathie ze Yoga in toepassing brengen.

Wil je mee naar Arnhem, contacteer dan geert.roeland@telenet.be (Harinath). We kunnen enkele auto’s vullen. Meer informatie op blz. 16 en via www.annayoga.nl (voor inschrijving).

NarayanaKURUKSHETRA vzw

Swami Sivananda: “Ken jezelf en wees vrij.”

Ramakrishna: “Wees je bewust van je waardigheid.”

Produceren is één ding. Voor de afgewerkte producten een afzetgebied vinden is een groter probleem. Ik schreef over Brahmapoeri in ons maandblad en geleidelijk vonden andere Divine Lifers de weg naar de kolonie en leerden ze Pierre Reyniers kennen, ik durf zeggen “Saint-Pierre”. Ze kochten producten van de melaatsen en betaalden extra in de luchthaven wegens overgewicht van de bagage. Pierre verstuurde daarom wat bezoekers hadden gekocht op als geschenkpakketten. Er zijn voor textiel echter invoerquota. In de kortste keren kregen mensen van de douane dan ook formulieren om in te vullen. De boetes volgden een tijd nadien. Enkele in Yoga Vedanta Aalst opgeleide Yogaleraren staken daarop de koppen bijeen en stichtten de vzw Kurukshetra. Ze zijn die organisatie al die jaren met bewonderenswaardige ijver blijven dienen. De goederen moeten worden afgehaald in de haven. Ze moeten ergens worden gestockeerd en daarna worden verdeeld. Er moeten op beurzen allerhande stands worden bemand. En dit is maar een klein gedeelte van de taken.

Ik schrijf al 55 jaar onverdroten over Yoga. Weinigen zullen het me nadoen. Ik dank dan ook allen die dit maandblad in stand helpen houden door het te promoten. De basiskosten zijn een vast gegeven. Dat bedrag kunnen delen door 100 of 1000 of 2000 of meer maakt een hemelsbreed verschil. Ik ken natuurlijk de onverschilligheid, de oppervlakkigheid en de gedachteloosheid van de doorsnee mens. Einstein zei: “Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke dwaasheid en van het heelal ben ik het niet zeker.” Maar er zijn, God zij dank, ook heel wat uit ander hout gesneden zoekers en Divine Lifers, die verder zien dan hun neus lang is en die van hun hart een tempel maakten en van hun leven een eredienst.