The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2019, Vol. 604
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Wie bleef op koers?

Volgende maand is een beginnersmaand. De uiteenzetting voor beginners vindt plaats op woensdag 20 maart om 20 uur in de Swami Sivananda Yoga Aashram, Volksverheffingstraat 95 te 9300 Aalst. Maak wat reclame. Je bewijst er mensen een dienst mee.

Degenen die in september begonnen, hebben er dus bijna een seizoen opzitten. Ik wens iedereen die het heeft volgehouden uit de grond van mijn hart veel geluk.

Ik weet het, de wil is goed, maar het vlees is zwak
Je wordt wakker gemaakt door de wekker of de GSM, die je met goede moed hebt ingesteld om wat vroeger op te staan voor Yoga saadhanaa, maar als het zover is, druk je op de uitknop en blijf je in bed liggen.

Een zak vol spijt
Ik hoor zo vaak hetzelfde verhaal. Ik hoorde het in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen, in de Dom van Keulen, in de Sint-Martinuskerk in Aalst. De toren van de Sint-Romboutskathedraal had veel hoger moeten zijn. Hij moest dienst doen als een uitkijktoren voor naderende vijandige legers. De achtergevel van de Sint-Martinuskerk en van de Dom hadden veel verder moeten staan. Maar de voorlopige oplossing werd definitief. Wat was de reden? Het geld was op en het enthousiasme was bekoeld.

Preventie

En waar gaat het om?
Mensen moeten zichzelf ontdekken. Ik heb het al zo vaak gezegd, wat krijg ik voor een cheque met alleen maar nullen op? Nul euro. Er moet een cijfer vóór staan en dan heeft elke nul een grote waarde. Alle menselijke verworvenheden zijn waardeloze nullen tenzij er een cijfer vóór staat. En wat is dat cijfer? Het is Zelfkennis of beter nog Zelfbewustzijn. Het is zichzelf kennen als een niet-iets. Een niet-iets? Inderdaad, het is geen ding. Het is onmeetbaar. Het ligt met andere woorden buiten het bereik van de geest en de spraak. Je kunt het niet vatten in woorden en je geest zal het nooit kunnen begrijpen. Het wordt gekenmerkt door licht en zaligheid.

Gebruiken hebben een betekenis

De bloemenkrans wil nóg iets duidelijk maken

HOOFDSTUK VIII
ACHTSTE GESPREK

De Yoga van het onvergankelijke Absolute

Arjoena zei:
1. Wat is dat Brahman? Wat is adhyaatma? Wat is karma, O beste onder de mensen? Wat wordt bedoeld met adhibhoeta? En wat wordt adhidaiva genoemd?

Commentaar

Karma

Adhyaata, adhibhoeta en adhidaiva betekenen respectievelijk: betreffende het Zelf, betreffende de elementen en betreffende het goddelijke.

Adhiyagnya betekent: betreffende het offer.

Adhiyagnya, het offer. De vraag is immers hoe moeten we omgaan vanuit het vanbinnen met het vanbuiten. We moeten eraan offeren; Dat wil zeggen dat de vruchten van ons intellect, van al onze gaven en talenten er moeten zijn voor anderen. Dit is, zoals ik zei, één van de betekenissen van de bloemenkrans.

VIPARIETA KARANI MOEDRAA - OMGEKEERDE HOUDING

Een moedraa is een houding van de handen, die de geest verzegelt in een bepaalde staat of die uitdrukking geeft aan een gedachte of een gevoel. Ze worden vooral gebruikt in Hatha Yoga, in de meditatie, in de Indiase dans en in het dagelijks leven, als men elkaar begroet met de handpalmen tegen elkaar met de woorden Namaskaar of Namaste; dit betekent: ik maak een buiging of voor jou zij gebogen.

In Hatha Yoga verzegelen ze de energie in een bepaald gedeelte van het lichaam.

De ademhaling

Een hulpmiddel

SWAMI CHIDANANDA MET ZIJN VRIENDEN DE MELAATSEN

Wat Swamiji deed voor deze mensen voor wie niemand iets wilde doen, is bijna onbeschrijfelijk. Vele heiligen en spirituele organisaties werken voor sociale ontwikkeling, voor opvoeding en gezondheidszorg, maar weinigen hebben zich beziggehouden met het ontzettend probleem van de melaatsen. Swamiji kwam tot Goeroedev als een jonge man uit een edele en rijke familie met het brandend verlangen om God te vinden. Maar toen hij de vele melaatsen zag langs de straatkant, wist hij dat hij iets moest doen. Hij was niet overweldigd of ontzet, hij was onverschrokken en sereen en begon te helpen. Het was verering van God. Zijn saadhanaa stopte niet, zijn spirituele ontplooiing lag voor de hand en hij werd bekend als één van de grootste heiligen van India en overzees. Maar zijn bezorgdheid voor de melaatsen bleef tot ze een thuis, goed voedsel, medische zorgen en een menselijk leven hadden.

SWAMI CHIDANANDA EN KINDEREN


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

Vervolg

Shivoham Shivoham Shivoham
Ik verwerkelijkte de gelijkheid
Van de individuele Ziel en de Hoogste Ziel.
Satchidaananda is mijn wezenlijke aard.
Mijn geest is teruggetrokken van alle uiterlijke voorwerpen.
Ik ben diep dronken van God.

Alle zorgen, angst en pijn verdwenen.
Ik ben altijd vredevol en vreugdevol.
Ik ben Waarheid, Zuiver Bewustzijn en Zaligheid.
Ik schitter als een Goddelijke Vlam.

HOOFDSTUK 13
WIJSHEID IN HUMOR

De volgende uittreksels uit mijn brieven aan zoekers schilderen duidelijk mijn temperament, dat zowel humoristisch is met flitsen van de diepe filosofische aard van mijn geest als tevens uiterst verdraagzaam voor andermans tekortkomingen en zwakheden, gecombineerd met een breed liberaal en diep begrip voor de gewoontes van mensen en de aard van de dingen.

Het trainen van leerlingen in het geven van lezingen

De manier van zakenmensen

Betreffende een stevig met spijkers verpakte zending

Wanneer belangrijke punten worden weggelaten door uitgevers

Zorg voor manuscripten

Over een aantrekkelijke advertentie

Filosofie over de roep van koffie

Methode om herinneringen te sturen

Methodes om de manieren van leerlingen te verbeteren

Formele uitnodiging

Over het beschadigde pak cashewnoten

Rijk ondanks schulden
“Elke dag komen nieuwe zoekers naar de Aashram. Honderden leerlingen schrijven mij uit alle landen voor spirituele leiding en ik geef veel uit door prompt te antwoorden op alle brieven. Sommige Koetirs zijn nog in aanbouw. Het werk gaat vooruit in alle richtingen. Eén koe komt naar de Aashram. Je kunt goede melk drinken. We worden tegenwoordig rijk ondanks schulden.”

Mijn gerespecteerde gasten

Manieren van Virakta Mahaatmaas

Einde


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Vervolg

vervolg

ONENIGHEDEN MET GOD

Waarom werd ik zo beklagenswaardig gemaakt en neergezet onder de verschoppelingen? Waarom is uw kracht verzwakt zoals ze lijkt, O God? Ik schaam me mij uw dienaar te noemen; ooit was mijn spraak vol van een zoetheid die volledig verschilde van de smaak van deze woorden. Ooit kon ik de uitlatingen van de wijzen beschamen; ik ken de aard van mijn woorden van vandaag door ze te vergelijken met wat ik ooit zei. Toekaa zegt: Wat is het dat me deed spreken tenzij uw gunst, O Vitthala?

wordt vervolgd