The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2020, Vol. 614
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

DE VISHOUDING

Vraag van een lezer
“Ik ga van de Omgekeerde Houding in de Alle-delenhouding en van de Alle-delenhouding in de Ploeghouding. Ik keer dus niet elke keer terug in rugligging voor ontspanning, zoals je dat beschrijft. Wat denk je daarvan?”
Als je je daar goed bij voelt, waarom dan niet? Ook Swami Vishnoedevananda, die in zijn jonge jaren de Hatha-Yogaleraar was in Swami Sivananda’s Aashram, deed het op die manier.

Nog over de Omgekeerde Houdingen
In de drie Omgekeerde Houdingen die ik in vorige nummers beschreef, is het goed Nabho Moedraa te doen. Wat is Nabho Moedraa? Zet de onderkant van de tong tegen het verhemelte en duw ze zover mogelijk in de richting van de keel.

Jaalandhara Bandha
Jaalandhara Bandha is de kinborstklem: de kin wordt tegen het borstbeen gedrukt. Dit is het verschil tussen de Omgekeerde Houding en de Alle-delenhouding: in de Omgekeerde Houding is er geen contact tussen de kin en de borst. Het bloed kan dan vrij doorstromen naar het hoofd.

DE VISHOUDING - MATSYAASANA

De tegenhouding
De Vishouding is de tegenhouding van de Omgekeerde Houdingen. Ze doet precies het tegenovergestelde: in de plaats van de keel samen te drukken, wordt de keel uitgerekt.

De Naam

Techniek

De plaats van de voeten in de Lotushouding

Wil je je tanden langer houden?

Belangrijk
Laat ik het toch nog eens herhalen: hoe beter je ontspant in de houding hoe groter haar effect.

Yogahoudingen gaan lang mee als je ze goed onderhoudt

Over Kriyaa Yoga of Yoga in het dagelijks leven
Maharshis Patanjali schrijft in het tweede boek van zijn Yoga Soetra:
Tapah svaadhyaayeshvara praanidhaanaani Kriyaa Yogah.
Kriyaa Yoga is versterving, studie en overgave aan Ieshvara (God).

Versterving is de vertaling van het Sanskrit Tapas. Tapas betekent branden, vuur.

TRAUMA

Wat de fotografie van weleer ons leert

Trauma’s

Yoga, een uitweg
Yoga biedt een belangrijke uitweg. Maar Yoga is geen behandeling. Het is een beoefening waarmee men zijn lot in eigen handen neemt. Yoga kun je leren uit een boek of van een bonafide Yogaleraar. Mijn broer en ik hebben alles uit boeken geleerd en toen we het geluk hadden Swami Satchidananda te leren kennen, wisten we het allemaal al en hadden we het ook onder de knie. Het terrein was voorbereid, klaar voor het inwijdingsgedeelte.

Het lichaam en de geest

HET MAHAABHAARATA
De schrijver van het Mahaabhaarata is Vyaasa, dit betekent scribent, schrijver, iemand die alles nauwgezet optekent. Hij schreef ook de Poeraanas (mythologie) en stelde ook de Vedas te boek, die tot dan bestonden in een mondelinge overlevering.

Uit mijn eerste bezoek aan India

DE HOOFDZAAK
Swami Chidananda

Ik ben dankbaar voor deze heel bijzondere gelegenheid, dit wonderbaar en vreugdevol voorrecht jullie hier, op deze voorspoedige dag, Krishna Janmaashthamie (geboortedag van Shrie Krishna), te mogen ontmoeten en toe te spreken. Ik ben vooral gelukkig omdat jullie een uitzonderlijke groep van mensen zijn, gekozen uit de massa's van de grote familie van Bhaaratavarsha (Sanskrit naam van India).

De mens verblijft op de drempel van twee werelden: een uiterlijke wereld te midden van de rest van de mensheid en een innerlijke, onzichtbare wereld, waar je verbonden bent met de eeuwige bron van je ware, essentiële wezen. Je bent niet dit sterfelijk lichaam van vlees en bloed. Dit is maar een tijdelijke bedekking en verblijfplaats. Ook de geest en het intellect zijn slechts instrumenten, die je worden gegeven om te functioneren op een hoger niveau dan de dieren.

Draag zorg voor je gezondheid. Want het lichaam is het instrument waarmee je werkt. Wees matig in eten en drinken. Raak geen alcohol aan. Cultiveer deze verderfelijke, verachtelijke, schandelijke gewoonte niet. Het is volstrekt on-Bhaaratian.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

7

THE DIVINE LIFE SOCIETY

Toen hij zijn job in Malaya opgaf en naar India zeilde, was het om God te zoeken en Hem te vinden. Toen hij zijn laatste penny uitgaf in Poona en begon te zwerven als een bedelaar was het om zich over te geven aan God en om door Hem te worden gered. Toen hij Sannyaas nam en de meest intense verstervingen deed, was het om God te verwerkelijken en in Hem te rusten. Op geen enkel ogenblik tijdens zijn Saadhanaa droomde Sivananda er zelfs maar van een Aashram te beginnen of een vereniging te stichten.

wordt vervolgd