The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2021, Vol. 624
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

Vervolg

Wat vooraf ging
Zoals in alles is er in een Yogaoefenschema altijd een inleiding, een middenstuk en een slot. Alle drie moeten goed in verhouding zijn, zodat je het einde niet gehaast moet afhaspelen. /p>

De inleiding moet het lichaam opwarmen en ontspannen en de geest tot rust brengen met Berghouding en kriyaas of met Groet aan de Zon. Daarna komt de Evenwichtshouding, omdat die je er hier en nu bijbrengt. Dan volgen de Yogahoudingen.

Cobrahouding-Bhoejangaasana

Lig op de buik met de benen samen. Houd de hielen bij elkaar. Zet de handen onder de schouders op schouderbreedte uit elkaar. De ellebogen wijzen naar boven. Houd de armen tegen de romp. Adem door de neus diep uit en ontspan zo goed mogelijk. Buig achterwaarts zover je met gemak kunt terwijl je door de neus langzaam inademt. Ontspan de hele rug, zodat de wervelkolom goed doorbuigt.

De Goeroestotram is een hymne gewijd aan de Goeroe of spirituele leraar. Wat wij herhalen is een selectie van verzen die werden gemaakt door Swami Krishnananda, in die tijd general secretary van The Divine Life Society, in opdracht van Goeroedev Swami Sivananda.

wordt vervolgd


HET HOOGSTE GOED

Het hindoeïsme is in de eerste plaats een levenswijze. Wat me er vooral in aantrekt, is dat het de vrijheid van denken als het hoogste goed beschouwt. Het leert dat men geen gelover moet zijn, maar een zoeker. Wat buiten het bereik van je ervaring ligt, moet je binnen het bereik van je ervaring brengen door je bewustzijn steeds helderder te maken.

Tien neerdalingen
In het hindoeïsme heeft men het over dasha avataars, letterlijk tien neerdalingen (van God op aarde in dierlijke en menselijke vormen). Dit zijn eigenlijk de manieren waarop bewustzijn zich in een lange evolutie in de materie manifesteert.

De evolutietheorie
De eerste levensvormen ontstonden in het water (de Matsya of Vis avataar).

Hoe mythen ontstonden en wat er voordien was
Veronderstel dat onze beschaving wereldwijd vergaat door bijvoorbeeld een atoomoorlog. Er zullen altijd wel enkele overlevenden zijn. Zij vertellen aan hun kinderen over de moderne wetenschap, over de GSM, de tv enz. Hun kinderen vertellen het aan hun kinderen en in enkele generaties worden het mythen. Maar dit betekent ook dat vóór de mythen ontstonden er een beschaving moet zijn geweest, die de onze op technisch vlak misschien wel overtrof.

Patanjali over de evolutietheorie in Boek IV van de Yoga Soetra

Hoe wisten ze het?

Wat Yoga ons kan bijbrengen

De elementen
Er zijn vijf elementen: ether, lucht, vuur, water, aarde.

Ether
Eigenlijk zijn er geen vijf elementen.

Grof, subtiel en oorzakelijk
De elementen bestaan in een subtiele vorm. Ze worden grof als ze zich met elkaar vermengen volgens een proces dat vervijfvoudiging wordt genoemd. Ieder element deelt zich in twee, de tweede helft van elk element deelt zich in vier. Dat vierde deel is een achtste van het geheel.

Drie dimensies
Alles heeft drie dimensies: een oorzakelijke, een subtiele en een grove dimensie.

Drie trillingstempo’s
De materie heeft ook drie trillingstempo’s.


KIERTAN

Kiertan betekent: het bezingen van de kiertan of faam. Wiens faam? De faam van Dat wat als Bewustzijn en als Getuige en Bezielende Kracht aanwezig is achter alles wat komt en gaat. Of je eigen faam, want dat is eigenlijk hetzelfde. Dat zegt de Bijbel toch: dat je geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis.

Bhajans hebben een filosofische, verhalende, vermanende of andere inhoud. In kiertans worden de Namen van het Ekam Sat, het Ene Zijn, gezongen. Als men Mantras zingt, worden ze geen Mantras meer genoemd, maar Naama, Namen. Men zegt dan Naamakiertan en als er instrumenten worden gebruikt Naamasankiertan.


Feedback


SWAMI RAMA TIRTHA


WIE BEN IK?

Uit een lezing van Swami Rama Tirtha in Chicago in het begin van vorige eeuw

Een jonge prins, de zoon van de plaatselijke raajaa (koning), zocht samen met zijn begeleider in de bergen een asceet op, die Swami Rama Tirtha heette en die vroeger professor wiskunde was geweest, maar die nu zijn intrek had genomen in een grot aan de Ganges.


Feedback

Beste Narayana,

Eerst en vooral wil ik je laten weten dat je woorden me gisteren hebben geraakt.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

Terwijl hij in Ceylon was bezocht Swamiji de Kelaniya Boeddhist Tempel. I.A. Rajapakse, de Ceylonese Minister van Justitie, leidde Swamiji rond. Swamiji deed Kiertan.

Op de terugweg naar Colombo, maakte de Minister van de gelegenheid gebruik om Swamiji’s kijk op verscheidene punten te weten te komen.
“Wat denkt u over onaanraakbaarheid, Swamiji?”
“Onaanraakbaarheid is een uitvinding van Brahmanen.”
“Gelooft u dat een Brahmaan een Brahmaan kan zijn door geboorte?”
“Ja, er schuilt een zekere kracht in het argument. Want die bepaalde Jieva moet verdienstelijke daden hebben gesteld in zijn vorig leven om een geboorte als Brahmaan te verdienen. Maar dat alleen is niet genoeg. Men moet ook proberen een Brahmaan te zijn door goed gedrag.”

wordt voortgezet