The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Focus op Yoga

WOORD VOORAF VAN DE VOORZITTER

Het woord Yoga betekent: vereniging. Wat moet je verenigen met wat? Je moet je verenigen met jezelf. Indiase wijzen uit lang vervlogen tijden, die aan de basis liggen van Yoga, zeiden met de grootste nadruk dat ieder mens in wezen iets heel wonderbaars is. De Bijbel zei hetzelfde: 'De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.'

De vraag is: Waarom weten we dat niet, waarom voelen we dat niet? Het antwoord op deze vraag is de kern van hun hele wijsheid-onderricht. De oorzaak is je eigen geest. Hij vertekent de dingen op een ingrijpende wijze, waardoor je Zelfvervreemd bent en je je vereenzelvigt met je lichaam en je geest.

Je wilt bijvoorbeeld wat vroeger opstaan om Yoga te beoefenen en je zet je wekker of stelt je GSM in. Zij doen wat van hen wordt verwacht, maar jij legt hen stil en slaapt door. Je geest is het hele probleem. Er is eigenlijk geen ander probleem.

Het doel is dus de Zelfverwerkelijking. De hindernis is de geest. Als je het doel en de hindernissen kent, dan is het natuurlijk de grote vraag: Hoe kom ik eruit? Die vraag bracht de Yogabeoefening voort.

De oude wijzen ontdekten dat lichaam en geest geen twee verschillende dingen zijn. Ze zijn gemaakt van dezelfde stof, maar het lichaam is grof en de geest is subtiel. Ze verhouden zich als stoom en ijs. Beide zijn water. De adem die hen verbindt is het leven zelf. Hij is het pulseren van de centrale lichaamskracht.

De Yogaschrift zegt: 'De zintuigen bootsen de aard van de geest na.' Met andere woorden: als je geest rustig is, zijn je zintuigen rustig. Ze zijn dan niet langer veeleisende dwingelanden; en als je geest onrustig is en chaotisch werkt dan zijn ook je zintuigen onrustig en chaotisch in hun activiteiten.

Je kunt het lichaam en de geest beÔnvloeden via de adem. Het lichaam is gemakkelijker te manipuleren dan de geest, zoals ook ijs gemakkelijker te manipuleren is dan stoom. Maar de geest heeft veel meer kracht en invloed, zoals ook stoom veel krachtiger is dan ijs. Een kleine hoeveelheid kan een trein doen voortbewegen. Maar uiteindelijk komt het erop aan de vrede te vinden die eigen is aan het Bewustzijn dat de wezenlijke aard is van dat wat onveranderlijk aanwezig is als Zelfheid en als getuige en bezielende kracht achter het lichaam en de geest en achter alles wat verandert en vergaat.

Om dat doel te verwerkelijken, dat de zin is van dit leven, zijn er tal van oefeningen. Oefeningen om het lichaam te ontspannen, oefeningen om de energie vrij te doen stromen, oefeningen om het ademritme te regelen en de hormoonklieren te ondersteunen, oefeningen om je geest op andere gedachten te brengen enz.

Luc Bael heeft ze allemaal beschreven en geordend en gezorgd voor illustraties met leerlingen van de Yoga Academie. Zijn boek is dan ook een goede handleiding voor elke Yogabeoefenaar. Ik feliciteer en dank hem van harte voor het vele werk dat hij met monnikengeduld heeft gedaan.

Narayana


Een samenvatting van de verschillende hoofdstukken.

SOORTEN OEFENINGEN
In dit boek worden de volgende oefeningen beschreven.
HOOFDSTUK I: LOSMAAKOEFENINGEN
Een aantal losmaakoefeningen worden samen met Berghouding beoefend. Daarom werd de Berghouding onder dit hoofdstuk beschreven.
Deel 1: Berghouding
Berghouding is een staande variant van ontspanning. Het is een bijzondere oefening die je leert om met beide voeten op de grond te staan en te aarden. Berghouding wordt meestal vooraan in het oefenschema geplaatst.
Deel 2: Losmaakoefeningen vanuit Berghouding
Berghouding wordt vergezeld van een aantal oefeningen die de doorbloeding en doorstroming van de energie verbeteren.
Deel 3: Andere losmaakoefeningen
Losmaakoefeningen hebben de bedoeling om een aantal spieren los te maken en op te warmen door bepaalde bewegingen uit te voeren.
HOOFDSTUK II: KRIYAAS
Bij Kriyaas worden de bewegingen uitgevoerd op het ritme van de ademhaling. Vaak worden spiergroepen gerekt tijdens de beweging. Dit heeft niet alleen een gunstige invloed op de spieren zelf, maar ook op de Naadies (energiebanen). Als het lichaam ontspannen gerekt wordt, gaat in deze Naadies de energie vrij doorstromen.
Er zijn verschillende soorten Kriyaas:
Deel 1: Grove (Sthoela) Kriyaas
Deel 2: Subtiele (Soekshma) Kriyaas
Deel 3: Zuiveringskriyaas (Shat Kriyaas)
HOOFDSTUK III: AASANAS
Aasanas zijn statische houdingen die men gedurende een bepaalde tijd aanneemt.
Deel 1: Zithoudingen
Deel 2: Evenwichtshoudingen
Deel 3: Achterwaartse buigingen
Deel 4: Voorwaartse buigingen
Deel 5: Zijwaartse buigingen
Deel 6: Torsies
Deel 7: Omgekeerde houdingen
HOOFDSTUK IV: ENERGETISCHE OEFENINGEN
Polariserende oefeningen hebben een regulerende invloed op de positieve en negatieve energieŽn in ons lichaam. Er zijn ook oefeningen beschreven die helpen om energieblokkades op te heffen en negatieve emoties te bevrijden.
HOOFDSTUK V: ONTSPANNING
Traditioneel wordt op het einde van een Yogales een ontspanning in Lijkhouding (Shavaasana) beoefend. Een uitgebreide versie van de ontspanning is Yogaa Nidraa.
HOOFDSTUK VI: MOEDRAAS EN BANDHAS
Het woord 'Moedraa' heeft twee betekenissen: zegel of symbool, d.w.z.:
"een praktische Yogatechniek om de geest te verzegelen in een welbepaalde plaats of in een welbepaald bewustzijn of in Zelfbewustzijn; "een symbolische houding die een of andere Yogawijsheid voorstelt.
Bandha betekent: binding of slot. Het beoefenen van de Bandhas bindt de Praana of levenskracht en richt ze naar de verschillende zenuwcentra en klieren, volgens de aard van de concentratie.
HOOFDSTUK VII: ADEMHALINGSOEFENINGEN EN PRAANAAYAAMA
Ademhalingsoefeningen (Praanaayaama; beheersing van de Praana of levenskracht) leren je ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Ademhalingsoefeningen maken de longen gezond en zorgen voor een goede doorbloeding van het hart. Strikt gesproken kan men enkel van Praanaayaama spreken als tijdens de oefening de adem wordt ingehouden.
HOOFDSTUK VIII: OOGOEFENINGEN
Deze oefeningen houden de ogen gezond en verbeteren het zicht.
HOOFDSTUK IX: MEDITATIE
In dit hoofdstuk worden enkele meditatietechnieken aangereikt.

 

Het boek is nu te koop, uit de hand kost het 15 euro (via de post: BE: 18 euro; NL 23 euro). Het wordt uitgegeven in eigen beheer, het heeft geen Isbn nummer, en is NIET verkrijgbaar in de boekhandel. Om te bestellen kan je een mail sturen naar jozef.kiekens@telenet.be