The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


BOODSCHAP VAN SWAMI CHIDANANDA

Iedereen weet dat de maan geen licht heeft, zoals de zon en de sterren licht hebben. Sommige sterren zijn enorm groot. In vergelijking met de aarde zijn ze zoals voetballen en is de aarde zoals een erwt, een kleine zwarte zaadkorrel. Als de maan geen licht heeft hoe is poernimaa (volle maan) dan mogelijk? Al heeft de maan geen licht, ze bezit een weerkaatsend vermogen. In haar baan rond de aarde komt er een ogenblik dat het zonlicht volledig op haar valt. Dat noemen wij volle maan. In het Sanskrit en het Hindi wordt dit poernimaa genoemd. De maan is dan helemaal verlicht. Dat is ook het geval met een discipel en zijn Goeroe. Wanneer de discipel alle onderrichtingen van de Goeroe, alle geboden van de Goeroe (goeroe aagnyaa), honderd percent, ter harte neemt dan is de Goeroe zoals de zon en de discipel als de volle maan, want wat de discipel geeft, is wat hij kreeg. De Godverwerkelijkte wijze is hoog verheven. De Godverwerkelijking brengt hem voorbij de goden, niet alleen in het hindoeïsme, maar ook in het boeddhisme en het jaïnisme.

De discipel is zoals de maan op de volle maansdag als hij volledig de onderrichtingen van de Goeroe, goeroe oepadesha, weerspiegelt. Het is om ons telkens weer aan dit feit te herinneren dat dit festival ieder jaar wordt gevierd. Goeroepoernimaa is er om ons aan deze waarheid te herinneren. Het is om de leringen en de tattva (letterlijk: datheid; de essentie) te onderstrepen. Op Goeroepoernimaa moet de discipel diep nadenken over zijn relatie met de Goeroe, de spirituele relatie. Dit is mijn boodschap voor Goeroepoernimaa.