The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Swami Sivananda

Uit: Self-knowledge

 

De geest geniet de vijf vishayas(zintuiglijke voorwerpen). De barrière die ons van Paramaatman of het hoogste Zelf scheidt is de geest. Deze vijf elementen, aarde, water, vuur, lucht en akaasha(ether), die samen het lichaam van de geest vormen, zijn de vijf bendeleden die het juweel van het Aatman (Zelf) roofden. Akaasha (ether) is de bendeleider. Als je akaasha onder controle hebt, als je de bendeleider onder controle hebt, zullen de andere vier elementen onder je controle komen. Als je de vijf elementen onder controle hebt, wordt beheersing van de geest heel gemakkelijk. De functie van akaasha is klank. Indien je de Naam van Hari(degene die vernietigt; bedoeld wordt dat Hij de onwetendheid verdrijft) kunt zingen in zoete tonen met ritme en harmonie kun je de akaasha tattva (het element ether) beheersen en daardoor de andere elementen en de geest. Dat is de reden waarom Bhagavaantegen Naarada zegt: "Meer dan in de hemel of in het hart van Yogis verblijf Ik waar mijn toegewijden mijn Naam zingen."

Sankiertan is voedsel voor de geest en de ziel. Sankiertan is een goddelijk tonicum. Sankiertan is een krachtige genezende balsem voor de geschokte zenuwen. Sankiertan is een hemelse nectar. Drink deze nectar dagelijks 's morgens en 's avonds.

Toekaaraam was een ongeletterde boer, die zelfs zijn naam niet kon schrijven. Hij was altijd verdiept in kiertan van Shrie Krishna's Naam "Vitthala Vitthala" met cimbalen in zijn handen. Hij had darshan (hij aanschouwde) van Shrie Krishna in lichamelijke vorm. Zijn innerlijk oog werd geopend door sankiertan. Zijn geïnspireerde abhangas(liederen) worden nu bestudeerd aan de universiteit van Bombay. Waar haalde de ongeletterde Toekaaraam zijn kennis vandaan? Hij boorde de bron van de kennis aan door sankiertan. Hij drong door in de goddelijke bron door bhaava samaadhi die werd opgewekt door zijn diepe sankiertan. Bewijst dit niet overduidelijk dat God bestaat, dat de svaroepa (essentie) van God kennis is en dat sankiertan een geweldige invloed uitoefent? Shrie Ramakrishna Paramahamsa kon evenmin zijn naam schrijven, maar hij was in staat de twijfels van grote geleerden te verdrijven. Waar haalde hij zijn grote intuïtieve kennis vandaan? Ook hij boorde de goddelijke bron aan.

Wie nederiger is dan een grassprietje en evenveel kan verdragen als een boom, wie niet geeft om eer en toch anderen eert, is geschikt om heel de tijd Hari's Naam te zingen.