The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Yoga Vedanta Aalst vzw is sedert 1962 aangesloten bij The Divine Life Society (DLS), die haar hoofdzetel heeft in Rishikesh, India.

Eigenlijk ligt de Aashram een eindje buiten Rishikesh, in Moeni-ki-reti, wat letterlijk betekent: plaats waarvan het stof werd geheiligd door (de voeten van de) Moenis of wijzen (van weleer). Een Moeni is iemand die stilzwijgen of Mauna beoefent, iemand die voorbij woorden is gegaan. De Aashram ligt op de rechteroever van de Ganges aan de voet van de Himalayas. ("De Ganges is mijn Moeder, de Himalayas zijn mijn Vader", zei Goeroedev.) Vanuit de Aashram zien de Himalayas aan de overzijde van de Ganges eruit als een op zijn rug slapende man. Het is een weelderig begroeide streek met een oeroude geschiedenis. De DLS werd gesticht in 1936 door een grote verlichte wijze, Swami Sivananda, die werd geboren in Pattamadai, Zuid-India, op 8 september 1887, als Koeppoeswami. Hij studeerde geneeskunde. Hij werkte als dokter een aantal jaren in Malaysië. Op zeker ogenblik gaf hij zijn dokterspraktijk op, keerde terug naar India, begon te zwerven van heilige plaats naar heilige plaats, van tempel naar tempel. In Rishikesh aan de Ganges werd hij opgemerkt door een rondtrekkende asceet, ene Swami Viswananda, die hem inwijding gaf in het pad van Sannyas (verzaking). Hij gaf hem de monnikennaam Swami Sivananda en stuurde hem later vanuit Benares een reeks spirituele instructies. Na tien jaar intense Yogasaadhanaa bereikte Swami Sivananda de verlichting. Hij vestigde zich op de plaats waar nu de Aashram is. Hij kreeg ongewild vele discipelen (ze komen op een verlichte wijze af als bijen op een bloem) en geleidelijk groeide de DLS uit tot een wereldvermaard Yogacentrum.

Swami Sivananda schreef driehonderd boeken. In 1962 en 1963 ontvingen we enkele brieven van hem. We vonden zijn naam in de bibliografie van een boek over Yoga en schreven -door wat gedreven?- aan "Swami Sivananda, India". Hij stuurde ons ook een aantal boeken. We volgden zijn richtlijnen en geleidelijk begon ons werk te groeien.

Goeroedev, dit is de liefdevolle naam waarmee zijn discipelen hem aanspraken en nu nog over hem spreken, letterlijk betekent het: spirituele leraar, gaf zijn lichaam op, op 14 juli 1963. We lazen dat in België in Het Laatste Nieuws. In mei 1966 kwam Swami Satchidananda, een van zijn vooraanstaande discipelen naar Aalst, een bezoek dat vele keren werd herhaald. In 1969 ontvingen we Swami Chidananda, Goeroedevs opvolger. Later bezochten we zelf vele keren zijn Aashram in Rishikesh. Toen Swami Chidananda voor het eerst naar Aalst kwam, logeerde hij in ons Yogacentrum (in die tijd gevestigd in de Molenstraat), dat hij de naam Swami Sivananda Yoga Aashram gaf. Het eerste wat hij deed was gaan zitten op de vloer en op de hem eigen gloedvolle manier Swami Sivananda's prachtige "Song of Salutations" voor ons zingen: "He who dwells in the heart of Bhaktas..." Ik was onmiddellijk verkocht. Goeroedevs liederen fascineren me en zijn een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie. Betere opladers van mijn batterijen ken ik niet.

Goeroedev was een belichaming van de Bhagavad Gietaa.

Zijn commentaar erop is ongeëvenaard.

Hij zag de eenheid in de verscheidenheid. Bekrompenheid was hem totaal vreemd. Hij was in de ware betekenis van het woord een universeel mens. In zijn voorgeslacht was er een grote wijze, Appaya Dikshitar genaamd. Goeroedev vertelde graag een anecdote uit diens leven. Appaya Dikshitar bezocht ooit het dorp van zijn vrouw. Er was een massa volk op de been om de wijze te zien. Een oude vrouw, half blind, vroeg zich af wat er gaande was. Strompelend op haar stok baande ze zich een weg door de menigte, die uit eerbied voor haar jaren uiteenweek. Ze vroeg wat er gaande was. Men zei haar dat Appaya Dikshitar op bezoek was. "Wie is dat?" vroeg ze. "De man van Amma", zei men haar. Vaag herinnerde ze zich Amma, die lang geleden uit het dorp was weggegaan. "Moet men voor de man van Amma zo'n beslag maken", merkte ze op terugkerend naar haar huisje. Toen dit Appaya Dikshitar ter ore kwam, zei hij lachend: "In Amma's dorp is Appaya Dikshitars faam Amma's."

In 1987, tijdens Goeroedevs eeuwfeest, werd Swami Chidananda voor de Indiase tv geïnterviewd.

Swamiji zei het volgende: "Goeroedev Swami Sivananda Maharaj had de mensen lief. Hij was een grote vriend van de hele mensheid en hij was een groot deshapremi (die zijn land liefheeft). Zijn boodschap voor de mensen van deze verstoorde twintigste eeuw was de boodschap van onze oude Darshana (filosofie; letterlijk: zienswijze), die zei: 'O Mens, je bent in wezen goddelijk.' Je bent niet louter en alleen een menselijk werelds schepsel. Er is in jou een wonderbare goddelijkheid verborgen, een kwaliteit van zuiverheid, kennis, goedheid, paropakaara bhaava (het verlangen om goed te doen) en wijsheid, Satyan Gnyaanam Anantam Brahma (Absolute, Eeuwige Waarheid, Wijsheid). Dit leven werd je gegeven om een vertegenwoordiger te zijn van dit verborgen, innerlijke, hogere Zelf. Hij placht te zeggen: 'Je bent goddelijk. Leef daar naar. Verwerkelijk het. Je bent de meester van je lot. Laatje niet ontmoedigen door de zorgen en de moeilijkheden die zich voordoen in de dagelijkse levensstrijd. Put moed en spirituele kracht uit jezelf, uit die uitgestrekte, onuitputtelijke bron van energie en kennis. Ontdek er de eigenschappen van. Boor de bron aan. Duik diep naar binnen. Baad in de heilige wateren van de innerlijke Triveni (waar drie energiebanen samenvloeien). Je zult je wonderbaarlijk verfrist voelen. Verwerkelijk:

'Ik ben het onsterfelijke Zelf of Aatman.' He Saumya (geleerde), wees moedig, wees blijgezind. Al zit je in de put en al ben je uitgeteld, al heb je niets te eten, al ga je gekleed in lompen, je bent Satchidaananda, Absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid. Dit uiterlijke omhulsel, deze sterfelijke schede is een Maayaaisch product (Maayaa: illusie). Lach, spring en dans in extase. Zing: OM OM OM, Raama Raama Raama, Shyaama Shyaama Shyaama (namen van de Ultieme Werkelijkheid), Sivoham Sivoham Sivoham (Ik ben de Voorspoedige), Soham Soham Soham (Ik ben Hem). Breek uit deze kooi van vlees en bloed. Je bent niet dit vergankelijke lichaam. Je bent Aatman (het Zelf), Koning van koningen. Keizer van keizers, het Brahman (Absolute) van de Oepanishads, het Zelf dat verblijft in de kamers van je hart. Handel ernaar. Voel het. Eis je geboorterecht nu op, dit eigenste ogenblik, niet morgen, niet overmorgen, maar nu. Gij zijt Dat, O Niranjan, O Smetteloze.'

Als er een blijvende indruk is die Swami Sivananda, mijn geliefde Goeroe, op me heeft gemaakt, gedurende de twintig jaar die ik in nauw contact met hem doorbracht, dan is het dat hij volstrekt zonder het minste spoor van zelfzucht was. Zijn gehele persoonlijkheid was één massa van de begeerte anderen gelukkig te maken. Dag en nacht, met elke ademhaling, waren al zijn daden en gedachten erop gericht anderen gelukkig te maken. 'Hoe kan ik elke dag vullen met handelingen die anderen geluk brengen en uit de zorgen helpen?' Hij kende niet de minste zelfzucht. Hij was zelfs niet in staat te denken: 'Wat kan ik krijgen? Wat kan ik verwerven?' Zijn ene gedachte was: 'Wat kan ik de mensen brengen?' En dat is iets buitengewoons in hem dat me zal bijblijven zolang ik leef." Dit werd op 8 september 1987 uitgezonden in heel India. Ik was een van de vele miljoenen, die de uitzending zagen.

De drukkerij van de Aashram lag Goeroedev na aan het hart.

"De keuken kunnen we desnoods sluiten", zei hij, "maar de drukkerij moet blijven draaien." Men noemde hem ook Swami Give-ananda.

Zijn Aashram ligt in het district Tehri Garhwal.

De Maharaja van weleer -alle Maharajas werden in 1948 bij de onafhankelijkheid afgezet- van Tehri was eens in Londen waar hij een oude vriend ontmoette, die er ondanks zijn gevorderde leeftijd nog goed uitzag. "Wat is je geheim?" vroeg de Maharaja. De oude man gaf hem een boek. "Dit is mijn geheim", zei hij. Het was een boek over Yoga van Swami Sivananda. De Maharaja doorbladerde het boek en zei: "Maar die Aashram ligt in mijn district." Hij zocht bij zijn terugkeer Goeroedev op en schonk de grond waarop de Aahsram gebouwd is aan de The Divine Life Society. Dit alles geeft je enig idee van wat ons al die jaren heeft bezield en waar we onze energie en inspiratie vandaan hebben. Het was niet de bedoeling onze eigen loftrompet te steken.

Wie zou daar mee gediend zijn?

Maar misschien kan het ook jou inspireren.