The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2010, Vol. 513
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

† AAN DE VOETEN† VAN DE MEESTER

Het komt van overal
Mijn achterkleindochter had geschiedenisles. Dat brengt voor een kind van twaalf een aantal nieuwe moeilijke woorden en begrippen mee. Ze vroeg: "Pepe, wil je mijn les eens opvragen? Het gaat over rekenen met tijd." Ze gaf me haar boek.
Pepe: "Zeg op een andere manier dat we bijna beginnen aan het laatste jaar van de eerste tien jaar van de eerste honderd jaar van de derde duizend jaar van onze tijdrekening."†††††††
Laura: "We beginnen bijna aan het laatste jaar van het eerste decennium van de eerste eeuw of centennium van het derde millennium."†††††
Dat bleef in mijn herinnering hangen en toen ik aan het januarinummer begon, drong de gedachte zich op dat ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar 2010 niet voorbij kon laten gaan zonder Goeroedev Swami Sivananda en Swami Chidananda aan het woord te laten.

Al hoeft het eigenlijk geen betoog††

Christus was een rebel in het judaïsme. Hij werd ervoor gekruisigd. Boeddha was een rebel in het hindoeïsme. Hij kritiseerde de brahmanen, de priesterklasse, in niet mis te verstane bewoordingen, maar ze legden hem geen strobreed in de weg; hij stierf van ouderdom, men maakte van hem zelfs een avataara, een neerdaling van God op aarde, zoals Raama en Krishna. In allerlei boeken lees ik steeds maar dat hij een atheïst was. Ik geloof er nog het eerste woord niet van. Toen hij stervende was vroeg zijn discipel Aananda hem: "Meester, u heeft ons nooit gezegd dat er een God is. Is er geen God?" Boeddha antwoordde: "Heb ik gezegd dat er geen is?" "Dus er is toch een God?" vroeg Aananda. "Heb ik gezegd dat er een is?" Hij vond dat religie veel te veel alleen van de lippen kwam en niet uit het hart. Hij wilde niet dat mensen hun tijd verdeden met nutteloos gefilosofeer, maar dat ze hun religie beoefenden als iets dat men in hun leven geïllustreerd ziet en niet als een zondagszaak, die totaal buiten het leven staat. Hij leerde hen de Waarheid te zoeken in henzelf. Ook de oude Vedische wijzen zeiden dat God gnyaanagamyamen dhyaanagamyamis, dat wil zeggen benaderbaar door gnyaana(kennis van de Kenner) en door dhyaanaof meditatie.

Luister naar wat Goeroedev zei†††
De ene religie is zo goed als de andere. Eén weg of pad naar de Allerhoogste is zo goed als iedere andere weg of pad. Koeien hebben een verschillende kleur, maar de kleur van hun melk is één. Er zijn verscheidene soorten rozen, maar hun geur is één. Velen prediken het boeddhisme, maar schier niemand geeft zijn begeerten en himsaa (geweld) op. Velen prediken het christendom, maar schier niemand beoefent liefde en vergevensgezindheid. Velen prediken de islam, maar schier niemand erkent de broederschap van de mensheid. Velen prediken het hindoeïsme, maar schier niemand verwerkelijkt de goddelijkheid in allen. Daardoor is de wereld verdorven, niet door gebrek aan waarheid noch tengevolge van de religies, maar, helaas, hij is verdorven door gebrek aan echte volgelingen van deze idealen en religies. Zonen en dochters van de Koran en de Granth Saheb, kinderen van de Avesta en de Vedas, gezegende volgelingen van Boeddha en Christus, wees allen één. Laat religies wijzen en Yogis scheppen in plaats van mandirs (tempels), masjids (moskeeën) en kerken. Volg mijn onderricht. Volg mijn instructies. Luister naar mij, niet uit eerbied, maar uit redelijkheid. Oefen dan. En verwerkelijk dan.

Voorbij de dingen


DE HOOGSTE NOOD
OP DIT OGENBLIJK

Zestig jaar geleden, op 1 januari 1950, enkele maanden na de onafhankelijkheid, schreef Goeroedev Swami Sivananda de volgende nieuwjaarsboodschap

Is er een mens wiens hart tranen van bloed vergiet bij het lijden van zelfs het minste van Gods schepselen? Het is waarlijk in zijn hart dat de Heer verblijft.


GEEN AFSTAND TUSSEN ONS EN DE WERKELIJKHEID

Swami Chidananda in de vroege morgen in Sivananda Aashram in Rishikesh


DRIE

Yoga bestaat uit drie delen: de Yogafilosofie, de Yogapsychologie en de Yogabeoefening.

De Yogafilosofie is eenvoudig genoeg†††
Mensen staan er meestal niet bij stil, maar als ze dat wel doen vinden ze het verbazingwekkend dat de dingen er zijn, dat onze wereld er is, dat het heelal met zijn miljarden sterren, zwarte gaten, sterrennevels, kometen enz. er is, dat er hier op aarde zoveel wonderlijke levensvormen bestaan. Het is inderdaad wonderlijk, verbazingwekkend en ontzagwekkend. En als je er wél bij stilstaat wordt nog iets heel snel duidelijk: wat we van al die dingen weten is een kop vol, wat we er niet van weten is een oceaan vol.

Interludium†††

Over de ziel van India

De grote stressbestrijder††

Over goud en koper††

Yoga betekent: vereniging. Dit is een terechte naam, want het geeft je terug aan jezelf. Het doorbreekt de Zelfvervreemding en meteen alle stress.

Hèt wonder†††

Wat we van de ouden erfden

Al werd je been geamputeerd, al hebben al degenen die je lief zijn zich van je afgekeerd, al verloor je je gehele bezit, al keert iedereen zich tegen jou, al heb je niets te eten en al ga je gekleed in lompen, in de diepe droomloze slaap is van al die rampspoed geen spoor te bekennen. Je rust er in de zaligheid van je eigen wezen. Bij het ontwaken voel je: "Ha, wat heb ik lekker geslapen!" Maar onmiddellijk vervaagt de herinnering aan die zaligheid en vereenzelvig je je met je lichaam, je partner, je kinderen, je werk enz. Een einde maken aan die vereenzelviging is het doel van Yoga. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn vele hindernissen, vele "ja maar"-s.

De Yogapsychologie

De geest wordt in Yoga chitta, denkstof genoemd. Hij werkt op drie niveaus: bewust, onderbewust en onbewust. Onderbewust heeft betrekking op dingen die onder het bewuste niveau zijn gezonken, maar waar men nog met enig nadenken bij kan. De onderbewuste geest is het geheugen. Het onbewuste heeft een inhoud die zo diep gezonken is dat men er niet meer bij kan, wat niet betekent dat het geen invloed heeft op het lichaam en de geest.

Psychologen geloven dat de geest alleen werkt in de hersenen. Dit is een vergissing. De zetel van het intellect is het brein. De zetel van zelfbewustzijn is in het hart (anaahata chakra of het hartcentrum). Daar rust ook de geest in de diepe droomloze slaap. Het droomcentrum ligt in de nek (vishoeddha chakra). De zetel van het geheugen en de onbewuste geest is de moelaadhaara chakra aan het ondereind van de wervelkolom. De geest kan ook werken buiten het lichaam.

Maalidaas††††††
De naam Maalidaasa betekent: de dienaar (daasa) van de gekroonde (maalin). Daarmee wordt natuurlijk Vishnoe (naam van God in het Sanskrit) bedoeld. Maalidaasa was een koeherder die zijn koeien liet grazen op de oever van de rivier. Op zekere dag kwam daar een brahmaan, die nadat hij een bad had genomen in de rivier ging zitten op de oever voor zijn poejaa of eredienst. Als onderdeel daarvan deed hij ademoefeningen waarbij hij zijn neus sloot met zijn vingers. De jongen sloeg hem nieuwsgierig gade en vroeg hem toen hij op het punt stond te vertrekken wat hij had gedaan. De brahmaan die geen zin had in een gesprek zei: "Je bent nog veel te klein om dat te begrijpen." "Zeg me dan tenminste waarom u uw neus sloot", vroeg Maalidaasa. "Als men zijn neus sluit en de adem inhoudt, wordt de geest kalm en kan men God zien", was het antwoord.

Vasthoudendheid††††

De bamboestok†††††

De hond van de Yogi†††

De Yogabeoefening


DE TEMPEL IN
SIVANANDA AASHRAM

Lezers zetten me aan het werk, maar daar ben ik niet kwaad om††††††††
Een lezer ging in de website van The Divine Life Society op de spirituele kalender kijken. Op 31 december staat er: "Purnima; 66th Anniversary of Pratishtha Mahotsava of Sri Viswanatha Mandir in Sivanandashram." Hij wil weten wat het betekent.

De vrucht van dat werk††††††
Poernimaa
is volle maan. Oetsavabetekent: feestelijkheid; mahaabetekent: groot. Mahotsavabetekent dus: groot feest. Pratishthais installatie.

Op 31 december wordt in de Aashram op een feestelijke manier de zesenzestigste verjaardag gevierd van de inhuldiging door Goeroedev van de Shrie Vishvanaatha Mandir, de tempel (mandir) van de Heer (Naatha) van het Heelal (Vishva), door installatie van de godheid of moerti. Shrie betekent letterlijk: weelde en wordt eveneens gebruikt in de betekenis van Heer. Een tempel wordt maar een tempel als de godheid erin werd geïnstalleerd. De Ultieme Werkelijkheid is zonder naam en vorm, maar ter wille van de eredienst en de meditatie wordt ze bekleed met naam en vorm.

First things first†††

Luister naar wat de Mahatma zei††

Het belangrijkste†††††


ADEMOEFENINGEN

Vervolg (5)††††
Het loont beslist de moeite

De beste houding††††

Tellen

Ledigen is het belangrijkste†††


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (13/2)
Edwin van Oostwaard
DE ARMSPIEREN
TOEPASSING OP
YOGAHOUDINGEN

Bovenarmspieren††† ††††

Onderarmspieren††††

Volgende maand: rekken en strekken