The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2011, Vol. 523
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

THE DIVINE LIFE SOCIETY

Vijfenzeventig jaar geleden
Goeroedev, zoals Swami Sivananda door zijn discipelen wordt genoemd, deed vanaf 1924 op een intense manier Yoga saadhanaa op de linkeroever van de Ganges in Svargaasharam. Svargaashram ligt 30 km stroomopwaarts van Haridwar. Haridwar is de heilige stad waar de Ganges de Himaalayas verlaat en de vlakte instroomt. Het kamertje dat hij bewoonde is nu een bedevaartsplaats. Het wordt Aananda koetir (verblijfplaats van de zaligheid) genoemd. In 1936 stak hij, nadat hij de verlichting had bereikt, de Ganges over en vestigde zich met enkele discipelen in een bouwvallige koeienstal. Op 13 januari 1936 stichtte hij er The Divine Life Society (DLS). We vieren dat op zaterdag 15 januari in de wekelijkse Satsang, die begint om 17u30. De inschrijving gebeurde in Ambaalaa, in de Indiase deelstaat Hariyaanaa, waar hij, komende van een congres, moest veranderen van trein. Iemand had hem gezegd dat hij de vereniging die hij had gesticht beter zou laten registreren. Trouw aan zijn eigen principes maakte hij er onmiddellijk werk van. De wettelijke registratie gebeurde in Lahore op 16 april 1939. Lahore ligt nu in Pakistan.

De zin van ons bestaan op aarde

Een totaal andere inhoud

DE DRIETAND


GANDHI
Alles is voor iets goed

Boeken
Een van de verhuiskarweien was de enkele honderden boeken die ik in de loop van jaren verzamelde in dozen te steken en ze daarna weer in de nieuwe boekenrekken te zetten. Daar zijn een paar honderd boeken van Goeroedev Swami Sivananda bij.

Het Gandhijaar

De uitspraak van de Indiase namen en woorden
De volledige naam is Mohandaas Karamchand Gaan-dhiejie. Als je dit correct wil uitspreken moet je gewoon de volgende regel toepassen, die ik leerde van een oude brahmaan in Sivananda Aashram:

1. splits in lettergrepen: mo-han-daas ka-ram-chand gaan-dhie-jie;

2. spreek de lettergrepen een na een uit, maar respecteer de lengte van de klinkers; de e en de o zijn altijd lang; als de a lang is, schreef ik aa; de i kan kort of lang zijn; als ze lang is; schreef ik ie; ch wordt uitgesproken als tsj; de g is hard zoals in het Frans; de dh is één letter: na de d volgt een aangeblazen h; men noemt dit een geaspireerde medeklinker; de j wordt uitgesproken als dzj;

3. spreek nu de lettergrepen na elkaar uit zonder ergens een klemtoon te leggen; er ontstaat door de lengte van de klinkers een natuurlijke klemtoon.

Mohandaas betekent: dienaar van Mohana. Mohana is een naam van God en betekent: de maker van illusie, de verblinder. Ook Karamchand is een naam van God in Goejarat, de deelstaat in West-India waar Gandhi werd geboren, in de havenstad Porbandar op 2 oktober 1869. In het Sanskrit is het Karmachandra, letterlijk: het werk van de maan; degene die licht in de duisternis brengt. Gaan-dhie is de naam van een handeldrijvende gemeenschap in Goejarat. Het betekent ook: de welriekende. Jie is een uitdrukking van respect. Mahaatmaa betekent: groot Aatmaa of groot Zelf. Mahatma Gandhi werd ook Baapoe genoemd. Dit betekent: vader.

In de vertaalde teksten heb ik de lange klinkers niet altijd aangeduid. In dat geval zou ik bijvoorbeeld moeten schrijven: Raamdaas, Swaamie Shivaanandajie enz. en dat ziet er eigenlijk niet uit.

De auteurs van de drie bijzondere artikels in dit januarinummer

Swami Ramdas of Papa Ramdas


GANDHIJI EN SIVANANDAJI
Swami Chidananda


HOE GOD RAMDAS LEIDDE
Papa Ramdas


MEDITATIE
J. P. Vaswani

Het probleem is dan hoe God niet te vergeten te midden van je veelvuldige activiteiten.

1. Pauzeer van tijd tot tijd gedurende een kort ogenblik, zo vaak je kunt, en verhef je hart in een liefdevol gesprek met God. Spreek met Hem als met een goede vriend. Aanroep Hem in tijden van tegenspoed en bekoring. Zelfs als je voet uitglijdt, steek je armen uit en roep: "Heer, hef me op!" Vraag Hem bij jou te zijn tijdens je dagelijkse bezigheden en maak zodoende van al je kleine daden een communie met Hem, die geen werken nodig heeft, maar die al te graag liefdeoffers aanvaardt.

2. Doe niets wat je vrede van geest en hart verstoort. Regel je dagelijks leven op zo'n manier dat het de innerlijke kalmte versterkt en ze niet wegneemt. Vermijd overwerk. En wees niet gehaast in het doen van dingen. Doe je werk rustig, bedaard en met liefde, met je hart en geest toegewijd aan de lotusvoeten van de Heer. Je ziel zal dan sterk worden en de wereld rondom jou zal glimlachen.

3. Trek je midden van je werk, ja, zelfs te midden van je kiertan en eredienst, telkens een kort ogenblik terug in de innerlijke kwartieren van je hart en spreek daar tot God, staar naar Zijn prachtig gezicht, raak de boord van zijn gewaad aan, grijp zijn lotusvoeten. Doe dit van tijd tot tijd gedurende de dag en de nacht. Waarlijk gezegend zijn deze korte ogenblikken van intiem contact waarin je doordringt in de diepten van je ziel en alles wat je hebt en wat je bent offert en je dankbaar voelt voor Zijn eeuwigdurende genade en liefdevolle tederheid.

Dit kan niet worden waargemaakt in een dag, een week of een maand. Maar niets is onmogelijk voor degene die in geloof en devotie de weg van abhyaasa, het pad van oefening, volgt. Verklaart de Heer niet in de Gietaa:

Hoe moeilijk en onmogelijk het ook moge schijnen, toch kun jij, O Arjoena, het bereiken door standvastige inspanning en oprechte devotie. Ga dus de weg van de oefening!

En zoals de Chinezen zeggen: "Een reis van duizend mijl begint met de eerste stap." We mogen dan nog zo ver van het doel verwijderd zijn, zelfs als we maar één stap zetten in de juiste richting, ben je vooruitgegaan op het pad. En voor elke stap die we zetten om Hem te bereiken, zet hij honderd stappen om dichter bij jou te komen. Want terwijl wij denken dat wij Hem zoeken, is het in werkelijkheid Hij die ons zoekt.


HET ETEN VAN DE MANGO
Prof. Eknath Easwaran


SPIRITUELE LESSEN

Swami Sivananda

Uit de inleiding van Spiritual Lessons (1939)

Het leven is zo ingewikkeld dezer dagen dat een druk bezette mens het heel moeilijk vindt om de filosofische werken, prashthana traya (drie meest gezaghebbende boeken van de hindoe filosofie: Bhagavad Gietaa, Oepanishads en de Brahma Soetras), Shankara bhaasya enz. door te nemen. Ik vond het dan ook beter filosofische idee'n, morele lessen, uitspraken van de Oepanishads en feiten in verband met Yoga en praktische levenservaringen voor te stellen in een eenvoudige stijl, op een heldere manier, in de vorm van korte, welluidende, krachtige lessen. De mensen van deze tijd willen zoete, gecomprimeerde, met een laagje suiker bedekte spirituele tabletten, die gemakkelijk kunnen worden ingenomen en verteerd. Deze beknopte spirituele lessen zijn geschikt voor iedereen.

De ene grote Meester, de levende Meester van alle Meesters, de bron van de wereld, jievas (individuele zielen) en alles schittert altijd in de innerlijke kwartieren van je hart. Hij is heel dichtbij jou. Hij zit met uitgestoken handen om je op te heffen en je te omhelzen met Zijn zoete Liefde. Betrouw alleen op Hem. Vereenzelvig je kordaat en met een helder begrip met die eeuwige, levende bewoner van je hart. Slechts dan komen eeuwige vrede, oneindige zaligheid, de hoogste voldaanheid en onsterfelijkheid. Gezegend zijn degenen die deze hoogste staat hebben bereikt door te vertrouwen op de grote innerlijke Meester, de bewoner van ons hart. De glorie van een jievanmoekta, een bevrijde wijze, is onbeschrijflijk. Hij is Brahman (het Absolute) zelf. Acht siddhis (spirituele krachten) en negen riddhis (spirituele ervaringen) rollen onder zijn voeten. Door zijn Satsankalpa (waar voornemen) kan hij wonderen en mirakels doen. Glorie zij zulke jievanmoektas, gezegende zielen op deze aarde! Moge hun zegen op je rusten. Mogen vreugde, zaligheid, vrede, rust, glorie en luister altijd in je schitteren. Zoals de duiker diep in de zee duikt en parels naar boven brengt, laten ook wij zo duiken in de goddelijke bron en de Aatmische parel en de goddelijke kennis naar boven brengen. Laten wij ons allen mooie, zielsverheffende, sublieme en goddelijke gedachten eigen maken en opslorpen en rusten in die onuitsprekelijke, meest intense stilte, die oneindige, weldoende oceaan van shaanti (vrede).