The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2013, Vol. 543
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HET IS AL GESCHIEDENIS

Tijd voor een terugblik
Vijftig jaar Yoga Vedanta Aalst, dat was het onderwerp van de viering in de Yoga Retraite in de abdij van Drongen van vrijdagmorgen 18 tot zondag 20 november en op zondag 9 december 2012.

Een trend
Ik werd bij de stichting einde 1962 tot voorzitter gebombardeerd. En dat ben ik tot nu toe gebleven. Het betekent dat ik vijftig jaar lang aan de kar heb getrokken. Mijn leven zou er zonder Yoga heel anders hebben uitgezien.

Ik dacht in het begin dat wij buitenbeentjes waren, dat we met iets uitzonderlijks bezig waren, maar spoedig werd het me duidelijk dat we in een trend zaten, een verspiritualisering van onze wereld als het ware, een van buiten naar binnen gaan.

1937: de gebroeders Kiekens, stichters van Yoga Vedanta Aalst, dat er al zat aan te komenOok een boek is een Goeroe

Oldies

Swami Chidananda’s entree

Tegenbezoek

Swamis

Vieringen
Toen Swami Satchidananda vernam dat Yoga Vedanta Aalst was gesticht in 1962 en dat we in 1967 het vijfjarig bestaan niet hadden gevierd, vroeg hij ons dat alsnog te doen tijdens zijn derde bezoek in 1969. We nodigden de Yogaleraren uit die we kenden: Eric Gomez uit Gent, de gebroeders Mertens uit Mechelen, André Van Lysebeth zaliger uit Brussel enz. De mensen van Lima (natuurvoeding) uit Sint-Martens-Latem kwamen gratis macrobiotisch koken. Swami Satchidananda gaf die dag een wonderbare lezing in de bomvolle feestzaal van het stadhuis.

In 1972 vierden wij ons tienjarig bestaan met Swami Chidananda. Om de vijf jaar hadden wij met hem een uitgebreide viering met telkens een programma per jaar van ons bestaan. Het vijfentwintigjarig bestaan vierden we met een jaar vertraging. In 1987 werd in de maand september immers Goeroedevs eeuwfeest gevierd. Ik was zelf zes weken in India voor die gelegenheid. Swami Chidananda kon zich niet vrijmaken. Om die reden nodigden wij hem pas uit in 1988 voor vijfentwintig programma’s waaronder de gebruikelijke Yoga Retraite in de abdij van Drongen.

Dit is de wereld

Lezingen

Toen Swami Satchidananda kwam, werd het hem spoedig duidelijk dat de kennis van het Engels hier heel beperkt was. Hij zei: “Jullie moeten me vertalen.” Hij zag onze schrikreactie en vroeg wat de moeilijkheid was. “Dat zal geen probleem zijn”, zei hij, “ik geloof niet in dat schuchterheidgedoe.” Mijn broer vond dat slechte psychologie van de Swami. Ik niet. Ik geloofde hem op zijn woord, zat naast hem tijdens de lezing en vertaalde hem zin na zin of ik nooit iets anders had gedaan. Geloof doet wonderen. Yoga maakte me bewust van vier sluimerende talenten: spreken, zingen, schrijven en vertalen.

De kracht van Yoga

Vanaf 1985 lieten we het maandblad drukken bij Printovit in Sint-Niklaas. Een van de eigenaars, Wilfried De Daele, kwam naar de Yogales in Aalst. Op zekere dag had hij een ernstig verkeersongeval. Hij zei me: “Ik heb de dood in de ogen gezien. Ik moet iets meer doen. Wat kan ik voor jullie doen?” Ik had juist een biografie geschreven over Swami Sivananda, namelijk ‘Onthoud. Vergeet.’ Portret van een Yogi (1973). Ik gaf hem het manuscript. Hij drukte het na zijn uren op overschotten van papier. Toen Wilfried overleed, deden we zaken met zijn broer Gilbert, die zelf een groot sympathisant van Yoga Vedanta Aalst werd. Al drukte hij ons blad en al kon hij gewoon een exemplaar voor zichzelf nemen, hij nam er zelf een abonnement op. Zoiets tekent iemand. Nu doen we zaken met diens zoon, Filip, voor wie we eveneens meer zijn dan een klant.

Een grote les/P>

Mijn idee

Een discipel
Geloof kan wonderen doen

Karma Yogis

Vriend en vijand

Het is altijd vijandschap geweest

Een moedraa

Ramakrishna: “Wees je bewust van je waardigheid.”

Een geschikte ladder

Ja, maar.”

Waar gehakt wordt, vallen spaanders

Een herademing

Een toneelstuk

Ik deed Luc dan een idee van Swami Satchidananda aan de hand uit een Satsang tijdens een van zijn bezoeken. Luc vond de idee uitstekend en inspirerend. Je vindt het resultaat van zijn Gnyaanayagnyaa of zijn offer van wijsheid in dit januarinummer onder de titel Een nieuwe geboorte of de laatste dagen van Basiel Leemans. Als je er niet bij was in Drongen, laat dan je verbeelding spreken. Een tevreden

Narayana

EEN NIEUWE GEBOORTE
of
DE LAATSTE DAGEN VAN BASIEL LEEMANS

door Luc Bael naar een idee van Swami Satchidananda

Scène 1: Alleenspraak van Basiel

Scène 2: De Swami en Basiel

Scène 3: De boekhoudster en Basiel

Scène 4: Basiel en zijn echtgenote

Scène 5: Basiel en de buurvrouw

Scène 6: Alleenspraak van de boekhoudster

Scène 7: Alleenspraak van Basiel

Sscène 8: Basiel en de Swami

Basiel belt aan bij Swami Narayanananda.

Basiel: Dag, Swami. Ik kom nog eens langs, omdat u me zei dat ik nog maar tien dagen meer te leven had en dat zijn er ondertussen al twaalf. Bent u zeker dat u zich niet vergist?

Sscène 9: Basiel en de Swami

Basiel belt aan bij Swami Narayanananda.

Basiel: Zeg, Swami, nu wil ik toch een hartig woordje met u spreken. U weigerde me in te wijden in Advaita Vedanta, omdat ik nog maar tien dagen meer te leven had en nu zijn we al twintig dagen verder en ik leef nog. In die twintig dagen tijd had u mij al heel wat kunnen bijbrengen over Advaita Vedanta. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u me voor de gek houdt.

Basiel (buigt voor de Swami): Oneindig bedankt, Swami, voor deze sublieme inwijding. Ik zal uw leerling blijven zolang dit lichaam leeft, hoe lang of hoe kort dat ook moge zijn.

Beiden: Harih OM!

Momentopnamen uit de memorabele en denderende Jubileumviering