The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2014, Vol. 553
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

KARPERSPRONGEN

De boog kan niet altijd gespannen staan
Op 14 januari viert India feest. De feesten zijn er talrijk, maar ze hebben alle een spirituele betekenis en ze willen de mensen altijd een hart onder de riem steken. De hindoe feesten volgen de maankalender en vallen dan ook ieder jaar op een andere datum. Het feest op 14 januari is de uitzondering: het valt altijd op dezelfde dag, om de eenvoudige reden dat het gebaseerd is op de zonnekalender.

De naam van het feest is Makara Sankraanti. Er is een Yogaasana of Yogahouding, die Makaraasana, Krokodilhouding, wordt genoemd, maar in Makara Sankraanti betekent makara steenbok. Steenbok is de naam van een van de twaalf raashis of constellaties van de zodiac of dierenriem.

Sankraanti betekent: overgang. Op 14 januari begint de zon immers aan haar noordelijke koers. Dit luidt de Indiase lente en het einde van de wintermoesson in. Het is een oogstfeest. Het wordt in heel India uitbundig gevierd, vooral op straat.

Makara Sankraanti in het Mahaabhaarata
Makara Sankraanti komt ook ter sprake in de Mahaabhaarata-oorlog. Bhieshma, de held uit het Mahaabhaarata, werd verslagen door Arjoena. Het epos vertelt dat hij werd getroffen door zoveel pijlen dat men nergens een vinger kon zetten zonder een pijlwonde aan te raken. De pijlpunten die Bhieshma doorboorden stonden op de grond. Bhieshma vroeg aan Arjoena om een steun voor zijn hoofd en hij zei ook dat hij dorstig was. Arjoena schoot twee pijlen onder Bhieshma’s nek, die elkaar kruisten. Hij schoot ook een pijl in de grond en leste met het opspattende water de dorst van Bhieshma. Op verzoek van Shrie Krishna gaf Bhieshma uitgebreide instructies aan Yoedhishthira, de oudste van de Paandavas, die het rijk zou moeten gaan regeren, over onder meer het dharma of de plichten van de heerser. Bhieshma wachtte tot het ogenblik gunstig was. Toen dat ogenblik gekomen was, vroeg hij toestemming aan Shrie Krishna om zijn lichaam af te leggen. Dat gunstige ogenblik was Makara Sankraanti. Bhieshma wachtte er een maand lang op.

De hymne van de duizend Namen van de Aldoordringende

Hoe de dingen aan elkaar hangen

Een nieuw begin

Barbarij

Vijgenbladeren en andere kommer en kwel

Vrij van angst

Een zware last om dragen

Een andere koers

JAPA VAN OM

Een veelbetekenend verschil
Wat filosofie betreft, is er tussen India en het Westen een belangrijk verschil. Het Westen heeft niet echt een filosofie, maar het heeft wel vele filosofen, die allen hun eigen systeem hebben uitgedokterd. Hun filosofieën zijn dan ook vooral conceptueel. Ze hebben met andere woorden betrekking op hoe de dingen zouden moeten zijn. Hindoe India daarentegen heeft wel degelijk goed afgelijnde filosofieën, die niet conceptueel maar wel feitelijk zijn, dit wil zeggen dat ze alleen geïnteresseerd zijn in hoe de dingen in werkelijkheid zijn.

Shaddarshanas

Drie hindernissen en drie methodes om ze op te lossen
Hari naa mile bin hirde shoeddha.
Je kunt Hari (God) niet hebben als je hart niet rein is.

Japa van OM


CORRECT LEREN ADEMEN (9)

BHASTRIKA PRAANAAYAAMA

De naam
Bhastrika betekent blaasbalg. Dat woord roept vele herinneringen bij me op. In mijn kinderjaren woonde ik het grootste gedeelte van de tijd bij mijn grootouders, de ouders van mijn moeder. Een warmer nest kun je je moeilijk voorstellen. Ze hadden een groot huis. Een grootoom, nonkel Fernand, de broer van mijn grootmoeder, woonde bij hen in. Grootmoeder had beloofd voor hem te zorgen als moeder er niet meer was. Nonkel Fernand was niet getrouwd. Hij was mensenschuw, maar hij was een krak van een smid en een grote kindervriend en paarden hadden voor hem geen geheimen. De boeren kwamen ’s avonds om hun Brabantse trekpaarden te laten beslaan, want nonkel Fernand werkte overdag in de brouwerij. Hij besloeg er en verzorgde er al de paarden, maar na de oorlog deed de moderne tijd zijn intrede en werden de paarden vervangen door vrachtwagens. Nonkel Fernand verloor zijn werk, kreeg een maagzweer, werd geopereerd en begon te drinken. Hij heeft zich uiteindelijk doodgedronken. Van zijn eigen smidse kon hij niet leven en hij begon ze te verwaarlozen.

Een vraag
Laat ik eerst een vraag beatwoorden. Waarom staat kapaalabhaati niet bij de praanaayaamas, maar bij de zuiveringsoefeningen? Het antwoord is eenvoudig. Kapaalabhaati is geen praanaayaama, omdat de adem er niet wordt in ingehouden met moela bandha (samentrekken van de anus) en jaalandhara bandha (keel-borstklem).

Praanaayaama bestaat uit drie fasen. De Sanskrit termen zijn: poeraka, koembhaka en rechaka of inademen, inhouden en uitademen. Een koembha is een pot. Koembhaka betekent dat de longen worden gesloten als een pot.

Dit is bhastrika

VARNA

De term varna komt al voor in de Rig Veda. De kasten werden varna genoemd.


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

GEZELLEN TOT DE VERLICHTING

Het spirituele pad dat leidt naar echte vrede, eeuwigdurende vreugde, goddelijke volmaaktheid, verlichting en verlossing begint met sadvichaara, juist onderzoek naar het waarom van ons verblijf hier op aarde en naar wat dit ding is dat men het leven noemt. Onze aanwezigheid, ons zijn en doen op deze planeet wordt leven genoemd. Wat is dit leven? Met welk doel zijn we hier?


OVER ZELFKENNIS

Sadaashiva Brahmendra

Sadaashiva Brahmendra was een van India’s grootste wijzen. Hij was een van de belangrijkste componisten in de Carnatische muziek (Karnaataka Sangieta: Zuid-Indiase, klassieke, vocale muziek). Hij leefde in de zeventiende en achttiende eeuw in de Indiase deelstaat Tamil Naadoe. Hij schreef zijn liederen vooral in het Sanskrit.

Op zekere dag zat hij te mediteren aan de Kaveri. Plots werd hij overspoeld door een vloedgolf en zakte zijn lichaam weg in de modder. Nadat het water was weggetrokken, ploegden de boeren het land. Plots kwam er bloed uit de grond. De boeren verwijderden de aarde en vonden Sadaashiva Brahmendra. Toen hij uit zijn meditatie kwam, zong hij een lied dat we af en toe in de Satsang zingen Sarvam Brahmamayam re re (O, O, alles is gemaakt van het Absolute of alles is een belichaming van Brahman). Er worden vele mirakelen aan hem toegeschreven.
Narayana
Een lied van
Sadaashiva Brahmendra

Sarvam Brahmamayam re re
sarvam Brahmamayam
Kim vachanieyam kim avachanieyam
Kim rachanieyam kim arachanieyam
Kim pathanieyam kim apathanieyam
Kim bhajanieyam kim abhajanieyam
Kim boddhavyam kim abhoddavya
Kim bhoktavyam kim abhoktavyam
Sarvatra hamsa dhyaanam
Kartavyam bho moekti nidhaanam

O, dit alles is een verschijningsvorm
van het Absolute.
Wat te zeggen, wat niet te zeggen.
Wat te schrijven, wat niet te schrijven.
Wat te studeren, wat niet te studeren.
Wat te vereren, wat niet te vereren.
Wat te kennen, wat niet te kennen.
Wat te ervaren, wat niet te ervaren.
Mediteer overal en altijd over het Zelf.
Het is de zetel van de verlossing.


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Bedrieg nietRoei luiheid uitWie is een sannyaasin?
Een sannyaasin is iemand
die geen eigen portemonnee heeft,
maar die functioneert op ieders portemonnee .
Hij heeft zelf geen huis,
maar hij woont in de huizen van allen.
Hij heeft zelf geen auto,
maar hij rijdt in ieders auto.
Hij is de Koning der koningen.
zonder portemonnee, schat, auto of huis.
Glorie zij deze Koning van koningen.
Aanbeden zij deze Keizer van keizers.
Moge zijn zegen op jullie allen rusten.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet