The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2015, Vol. 563
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

YOGA IN HET DAGELIJKS LEVEN

Wat is een soetra?
De klassieke Yogafilosofie van Maharshi Patañjali wordt Yoga Soetra genoemd (wat de uitspraak betreft: de oe in soetra is lang). Alle zinnen in de vier boeken van de Yoga Soetra vormen samen één soetra of één leidraad. Maar ook elke zin wordt een soetra genoemd.

Een soetra is een zo bondig mogelijke zin zonder werkwoord. Het woord wordt doorgaans vertaald als aforisme.

Maharshi, letterlijk: grote ziener, betekent dat hij de vier Vedas kende. De Vedas (Vedas: het weten; afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten) vormen de basis van het Sanaatana Dharma, de Eeuwige Religie, in de volksmond het hindoeïsme genoemd. Patañjali betekent dat hij zo’n beminnelijk mens was dat iedereen de neiging voelde om aan zijn voeten te buigen (añjali).

Kriyaa Yoga volgens Patañjali
Patañjali heeft het in de eerste soetra van het tweede boek van zijn Yoga Soetra over Kriyaa Yoga:

Tapah svaadhyaayeshvara pranidhaanaani kriyaa yo-gah.
Kriyaa Yoga is versterving, studie en overgave aan de Ultieme Werkelijkheid.

Kriyaa Yoga kan in deze soetra worden begrepen als de Yoga van het dagelijks leven.

De drie elementen
De drie elementen van Patañjali’s Kriyaa Yoga zijn de laatste drie niyamas.

Het Yogapad dat Patañjali beschrijft, bestaat uit acht treden of angas. Het wordt dan ook Ashtaanga Yoga, het Achtdelige Yogapad, genoemd.

Met Kriyaa Yoga benadrukt Patañjali de laatste drie niyamas

Het volgende vers

Swami Sivananda: “De Himaalayas zijn mijn vader. De Ganges is mijn moeder.”

De Bhaagiratie en de Alakananda komen samen in het stadje Devaprayaag en vanaf dat punt wordt de rivier Gangaa of Ganges genoemd. Een prayaag is een samenvloeiing.

De Chhotaa Chaar Dhaam

De Ganges

Terugblik
Tegen het einde van het jaar kijk ik, zoals ieder jaar, achterom: wat werd er dit jaar geschreven en vertaald? Ik haal de tien nummers uit de kast -goed voor 160 bladzijden- en begin te bladeren en te lezen.

In januari begon ik met de titel Karpersprongen en had het over Makara Sankraanti, het Indiase oogstfeest of de winterzonnewende. Ik schreef tevens over Japa van OM, beschreef uitvoerig de Bhastrika praanaayaama, had het over Varna (het kastenstelsel), ik vertaalde een Toespraak van Swami Chidananda in de vroege morgen, een tekst van Sadaashiva Brahmendra Over Zelfkennis, ik vertaalde Gedichten van Swami Sivananda en Liederen van Toekaaraama.

In februari schreef ik over de eerste dichter Vaalmieki, de schrijver van het prachtige Raamaayana-epos, ik beschreef ten voeten uit Oeddieyaana bandha, ik schreef nogmaals over De Mantra OM, daarna volgde een Verslag over de Yoga Retraite in het najaar van 2013 en Feedback van de deelnemers. Ook in februari vertaalde ik Liederen van Toekaaraama en Gedichten van Swami Sivananda.

In maart schreef ik vooral voor de beginners, ik beschreef in detail Nauli, ik vertaalde een tekst van Swami Sivananda Het belang van Yoga. En weer Gedichten van Swami Sivananda en Liederen van Toekaaraama.

In april behandelde ik Het achtvoudige Yogapad. Ik beschreef Traataka, een van de zuiveringsoefeningen. Ik vertaalde uit het machtige Mahaabhaarata-epos Hoe India aan zijn naam kwam. Ik vertaalde ook een Toespraak van Swami Chidananda in de vroege morgen.

In mei schreef ik Naar de bron over mijn eerste reis naar India in augustus 1973. Ik beschreef uitvoering Sarvaangaasana, de Alle-delenhouding. Ik vertaalde een lezing van Swami Chidananda uit 1973 De hoofdzaak. Janaki uit Arnhem schreef over De vrouwelijke cyclus.

In juni schreef ik over Goeroepoernimaa, over Moedraas en over de correcte ademhaling. Ik vertaalde van Swami Sivananda De glorie van de Leermeester en van Swami Krishnananda De Goeroe is een super-persoon. Ik vertaalde uit het Mahaabhaarata Het verhaal van Ekalavya. En weer Gedichten van Swami Sivananda en Liederen van Toekaaraama.

In september schreef ik voor de nieuwe lichting beginners. Er volgde De Voorjaars Yoga Retraite, een verslag en Feedback. En weer Gedichten van Swami Sivananda en Liederen van Toekaaraama.

In oktober scheef ik over Vier dingen om over te mediteren. Daarna volgde een lang artikel over het leven en het werk van Gandhi onder de titel De Mahaatmaa. Ik vertaalde inspirerende verzen uit de Shvetaashvaataropanishad. Ik beschreef uitvoerig de Matsyaasana of Vishouding en drukte een brief af van Swami Sivananda met vertaling.

In november beschreef ik onder de titel Heilig wat heiligheid betekent. Ik had het over Concentratie en illustreerde het met een verhaal uit het Mahaabhaarata.

In december is het honderd jaar geleden dat Swami Satchidananda werd geboren. Het decembernummer was dan ook bijna helemaal aan hem gewijd. Mijn uitleg over de zithouding die ik beschreef als de beste Yogahouding illustreerde ik voor de gelegenheid met foto’s van Swami Satchidananda.

Dit was mijn Goeroeseva (seva: dienst) en Gnyaanayagnya (kennisoffer) in 2014.

De Mahaatmaa


HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE VERWACHTING

Swami Sivananda

Verwachting

Zelfuitdrukking

Kracht van motivering

In de verkeerde richting

Het hogere Zelf

Satchidaananda

De grote vervulling

Nieuwjaarsboodschap

Ik wens allen, overal een gelukkig nieuwjaar en moge er billijkheid, vrede en voorspoed zijn voor allen! Moge God allen zegenen!


OVER JAPA YOGA
Janaki


ACHTERWAARTSE BUIGINGEN

Yogahoudingen of Yogaasanas zijn opgebouwd rond de wervelkolom

Wees wijs, geef het een kans

Een goed begin

Het oefenschema

Krokodilhouding - Makaraasana

De houding

Het effect

Aanpassing


FEEDBACK

Beste Jozef, Ik ben vorige week woensdag (10 september, red.) naar je uiteenzetting komen luisteren en wou je daarvoor gewoon nog even enorm hard bedanken. Het was een waar plezier je te zien en horen vertellen en om te merken dat de Yogalessen en -opleiding in je school vanuit de juiste waarden (lees: vanuit het hart) worden gegeven. Ik was aanvankelijk, na het lezen van je mail, een klein beetje teleurgesteld dat ik nog een jaartje moet wachten alvorens ik aan de opleiding kan beginnen, maar je hebt me woensdag laten inzien dat het het wachten meer dan waard zal zijn.
Bedankt voor de mooie avond, de inspiratie, motivatie en de pretlichtjes in je ogen, en we zien mekaar sowieso terug in de opleiding volgend jaar.
Warme groetjes, Jolien

Beste Narayana, Ik heb lang gewacht om iets te laten weten, maar ik heb iets mede te delen. Ik sta er sinds vier jaar alleen voor. Aline is overleden, pancreaskanker, ze heeft niet beseft dat ze ziek was.
Sinds kort is er veel veranderd met mij. Het moeilijke was karma. Geen vereenzelviging met handelen, na oefenen en oefenen, niet vergeten wat de stilte verstoort.
Nu is de verlichting aanwezig. Ik ben nooit alleen. Altijd is de stilte aanwezig. Toen ik in de winkel aan de kassa stond, was ik zenuwachtig, omdat de mensen achter mij moesten wachten. Nu ben ik rustig. Tijdens het schoonmaken was het of mijn rug zou breken ter hoogte van de nieren. Nu is die pijn weg.
Ik nam pillen om de geest te stillen. Ik had schuldgevoelens. Ik nam prothiaden. Deze pillen hebben mij altijd geholpen. Ze gaven energie en stilden de geest. Ik heb deze pillen nu niet meer nodig. Ik ben als herboren. Dat moet zaligheid zijn. Ik ben veel actiever geworden. Vroeger was ik regelmatig moe en moest ik veel rusten. Nu is de moeheid weg. Ik schoof het werk op de lange baan. Nu werk ik als het moet. Het gaat vanzelf, zonder gejaagdheid.
Ik ben nu 14 jaar met pensioen, doe alle dagen Yoga en toch heeft het zo lang geduurd voor ik ten volle besefte wie ik in wezen ben. Omdat de Yoga niet ten volle doordrong, heb ik nooit willen schrijven.
Ook mijn geheugen is verbeterd. In een Yoga Retraite zei Swami Chidananda dat het feit dat we hier samen zijn niet voor niets is geweest. De Kiertan en de Mantras ben ik niet vergeten. Ik herhaal de Mantra dagelijks sinds het einde van de Yoga Academie einde 1969 begin 1970.
Ik ben blij dat ik dit kan meedelen. Mijn gedachte is ook altijd geweest: het kan niet anders. Yoga deed mij goed. Maar de ervaring heeft lang op zich laten wachten.
Ik denk dat mijn schrijven u in uw Yogaleven ten dienste van de mensen een hart onder de riem steekt.
Nog een dank aan uwentwege van uw trouwe leerling.
R. G.


ZEVENENZESTIG JAAR GELEDEN

Op 30 januari 1948 om 16u30 gebruikte Gandhi het avondmaal in zijn kamer aan de achterzijde van het Birla House in New Delhi. Het bestond uit geitenmelk, gekookte en rauwe groenten, sinaasappelen en een mengsel van gember, zure citroenen en geklaarde boter met aloësap.

Er was onenigheid tussen Patel en Nehroe, vice eerste minister en eerste minister van het nieuwe India. Het probleem werd zoals altijd in de schoot van de Mahaatmaa geworpen.


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Chaka chak

Vikalpa vritti

Jieva shrishthi alleen geeft pijn

Rusteloze paard-geest


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

wordt voortgezet