The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2019, Vol. 603
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Swami Sivananda

Maak een begin – Begin vandaag
Op de onderlaag van de Tijdloze Eeuwigheid markeert Maayaa (de Illusie) de Tijd op zijn verbijsterende manier. In de onophoudelijke stroom van de Tijd werden verscheidene periodes onderscheiden en verdeelden ze zich in eeuwen, decades, jaren, maanden enz. Ze verwierven een kracht en een betekenis door een lange conventie. Overal ter wereld ging het oude jaar juist voorbij en begon het Nieuwe Jaar. Door lange associaties van ideeën kreeg deze tijd een bijzondere doeltreffendheid voor alle begin, voor alle inspanningen, nieuwe besluiten en het omdraaien van een nieuwe bladzijde. Het is de meest gunstige tijd. Maak ten volle gebruik van dit psychologisch moment. Laat je de gelegenheid niet ontglippen.

GANDHI

Verdeel en heers
Mohandas Karamchand Gandhi (voor de juiste uitspraak een juistere transliteratie: Mohandaas Karamchand Gaandhie; let op de lange klinkers) werd vermoord in Delhi op negenenzeventigjarige leeftijd op 30 januari 1948. Indiërs gaven hem de naam Mahaatmaa (grote ziel). Ze spraken hem ook liefdevol aan met Baapoe, vader.

De grote schuldige

Pakistan was aan Jinnah beloofd

Het gelaat van het kolonialisme
Churchill haatte de hindoes. Hij noemde hen een beestachtig volk met een beestachtige religie (a beastly people with a beastly religion). Hij kon het niet verkroppen dat Gandhi, een halfnaakte fakir, zoals hij hem noemde, de trappen van het koninklijk paleis besteeg om door de koning te worden ontvangen.

Het gelaat van het kolonialisme was allesbehalve vriendelijk.

De geschiedenis is geschreven in bloed
Jinnah was een gentleman, die bij Churchill in de smaak viel. Maar wat vooral belangrijk was voor Churchill was het belang van Engeland. Daar was hij altijd op bedacht. Het belang van anderen was voor hem van geen tel.

MEDITATIE

De basiswetten van het heelal zijn eenvoudig, maar omdat onze zintuigen beperkt zijn kunnen wij ze niet begrijpen. Er is een patroon in de schepping. Als we naar de boom daarbuiten kijken waarvan de wortels onder het wegdek naar water zoeken of naar een bloem die haar zoete geur naar de bestuivende bijen stuurt of naar onszelf en de innerlijke kracht die ons aanzet tot handelen, dan zien we dat we allen dansen op een geheimzinnige wijs.

Albert Einstein

Elke vrijdagavond geef ik meditatie, na de Yogales van halfzeven. Dit is inbegrepen in het lidmaatschap. Er is dus geen excuus.

Het overgrote deel van onze moeilijkheden, in ons persoonlijk leven en ons gemeenschapsleven, is te herleiden tot dit ene feit dat we niet mediteren. Met andere woorden, we zijn Zelfvervreemd. Dit wil zeggen dat we geen antwoord weten op de vraag: “Wie ben ik?”

Als je nu besluit om te gaan mediteren dan is de eerste moeilijkheid die je in het gezicht staart dat we leven in een wereld waarin er voor meditatie geen plaats en geen tijd is voorzien. De tweede moeilijkheid is het euvel dat we nooit leerden hoe het moet.

Wat is meditatie?

De voorbereiding is het halve werk. Eerst wordt het lichaam ontspannen. Ik heb daarvoor beproefde methodes, die uit een oeroude traditie komen, maar die nog altijd even nieuw en fris zijn. Ik gebruik ze met een onuitputtelijk geduld en leer ze aan door veel herhaling tot het er goed inzit. Dan geef ik aanwijzingen om het energielichaam te ontspannen.

Mantras

Japa Yoga of Mantra Japa

Meditatie is zoals het afpellen van een ui. De pellen van de ui zijn organisch met elkaar verbonden. Zo zijn ook alle lagen van de persoonlijkheid, de pancha koshas of vijf scheden, organisch met elkaar verbonden. Men moet ze in Yoga één na één overstijgen. Je moet met je relaties in het reine komen. Je moet met jezelf in het reine komen. Je moet het lichaam overstijgen, zodat je niet langer wordt gehinderd door de paren van tegengestelden. Je moet je energie op orde brengen. Je moet je zintuigen overstijgen. En uiteindelijk moet je ook de geest en het intellect achter je laten. Als de ui afgepeld is, blijft er niets over tenzij tranen in je ogen. Als alle lagen van de persoonlijkheid bij wijze van spreken werden afgepeld, blijft het niet-iets over. Met andere woorden Jij als Jij blijft over.

De maalaa

Waarom 108 kralen?

Meditatiemantras
Er zijn talloze Mantras, die worden gebruikt voor allerlei doelen. Mij interesseren de Meditatiemantras, die geen ander doel hebben dan de vrede van geest en de verlichting of Zelfverwerkelijking.

Enkele Mantras en hun betekenis
Sommigen denken dat men de verlichting bereikt in en door de wereld. De meest voorkomende Mantra is dan OM Namo Naaraayanaaya. Dit betekent: gebogen zij voor degene die zijn verblijfplaats heeft in ieder wezen. Nara betekent schepsel; Naara is zijn verblijfplaats of ayana. De stemloze uitgang ah van Namah verandert in een stemhebbende o onder invloed van de stemhebbende Naa van Naaraayanaaya. De belangrijkste lettergreep is raa. De Mantra verliest zijn betekenis als men die lettergreep schrapt.

Anderen denken dat men om de verlichting te bereiken de wereld de rug moet toekeren. De Mantra die in dit geval vaak wordt herhaald is OM Namah Shivaaya. Dit betekent letterlijk: gebogen zij voor de Voorspoedige. Dit is de Panchaakshara Mantra, de vijflettergrepige Mantra (Na-mah Shi-vaa-ya) voorafgegaan door OM. De belangrijkste lettergreep is mah. Als je die schrapt, verandert de betekenis in: geen voorspoed.

Lakshmana, Raama en SietaaAls men Raa en mah samenvoegt heeft men Raamah. Dit is de nominatief (onderwerp van de zin) van Raama.

Misschien tot in de meditatie. Je zult er niet van sterven. Geef het een kans. En take it easy, don’t be lazy. Het is moeilijk in het begin. Maar heb wat geduld en spreek je wilskracht aan. En maak je geen zorgen over de vruchten van je oefening. Die dragen zorg voor zichzelf. Ze moeten komen, maar ze komen slechts als de tijd rijp is en geen ogenblik eerder.

HOUDING VAN DE ALLEENHEID KEVALAASANA

Uitvoering


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

Vervolg

Voorafgaande spirituele ervaringen

Ik won het spel van het leven

In Hem vind ik mijn alles

In de oceaan van zaligheid

Onsterfelijk Zelf ben ik

De sprakeloze zone

Ik werd Dat

De grote Bhoema ervaring

Geheimzinnige ervaring

vervolg