The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2020, Vol. 613
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Beste Narayana, Na gisteren voel ik me opnieuw heel dankbaar (les Yoga Academie op zaterdag, red.). Op zondag steek ik meestal de stoof aan nadat ik in de kou hout heb gehaald, en dan beloon ik mezelf met een namiddag lezen van je tijdschrift bij het vuur. Dat inspireert me altijd weer.


HALAASANA - PLOEGHOUDING

Als je de Alle-delenhouding (Sarvaangaasana) onder de knie hebt,
kun je beginnen met de Ploeghouding of Halaasana. Dit is een al wat moeilijker Yogahouding. Toch loont het de moeite ze te leren, want ze heeft heel wat nuttige effecten.

Techniek
Lig op de rug. Hef de benen gestrekt of gebogen van de mat. Druk daarbij de lendenwervels tegen de mat. De armen liggen gestrekt naast het lichaam met de handpalmen op de grond.

Ontspan
Maak van het lichaam een ervaring. Begin bij de rechterhand. Door van de hand een ervaring te maken, ontspant ze. De ervaring wordt een ervaring van ontspanning.

Let er eens op
hoe in de fase waarin de benen gespreid zijn de streek van de anus zich helemaal ontdoet van zijn aderlijk afvalbloed. En waar dit gebeurt, stroomt zuurstofrijk, slagaderlijk bloed in overvloed toe.


DE GESCHIEDENIS VAN INDIA

Toen de Engelsen India hadden ingelijfd in hun bijeen gestolen rijk, waar de zon nooit onder ging, volgden de missionarissen in het zog van de Britse legerscharen. Ik leerde in mijn tijd in Zinal, toen ik in het vijfkoppige comité zetelde dat de Europese Unie bestuurde, ene John Davis, een Brit, kennen, die in China had gewerkt. Hij vertelde me dat hij in die tijd van China kon terugkeren zonder het Britse rijk te verlaten. Iedere haven die ze aandeden was Brits. Hun motto was: “Make the world British.” En ze namen zonder vragen.

In de Rig Veda wordt hoog opgegeven over de Sarasvatie rivier. Maar er was geen rivier die voldeed aan de beschrijving van de Rig Veda. Maar door de satellieten die rond de aarde begonnen te draaien en die alles fotografeerden, werd haar vergane bedding ontdekt en kwamen vele geleerden tot de conclusie dat die steden niet werden vernield, maar dat ze waren vergaan door woestijnvorming. Door aardverschuivingen verlegde de Sarasvatie haar loop en de oude loop droogde op. De bewoners van het rampgebied zochten een toevlucht in de hele bekende wereld.


WAAROM BRAHMANEN NIET DRINKEN

een verhaal uit het Mahaabhaarata

In de dagen van weleer werden door devas (goden) en asoeras (demonen) grote veldslagen geleverd om de heerschappij over de drie werelden. Gedreven door het verlangen naar de overwinning, stelden de goden Brihaspati aan als hun offerpriester. Hun tegenstrevers, de demonen, stelden Shoekra aan. Tussen deze twee brahmanen bestond er een grote opschepperige rivaliteit. Shoekra bezat de geheime kennis om de demonen die door de goden waren gedood weer tot leven te wekken. En weer tot leven gewekt, bevochten ze de goden opnieuw.


HET MAHAABHAARATA

De stamboom

Leerlingen van de Yoga Academie vroegen me om te schrijven over de stamboom van de personen die in het verhaal van het Mahaabhaarata een rol spelen. Als je een brief uit India krijgt, zie je op de postzegel “India” staan en iets in andere schrifttekens. Die schrifttekens worden devanaagarie genoemd wat “taal van de goden” betekent. De transliteratie van het devanaagarie op de postzegel is: Bhaarata.

Bhaa is je zintuiglijke waarneming. Ra is raaga of melodie. Hiermee wordt de melodie van de scheppingskracht bedoeld. Ta is taala of ritme. Daarmee wordt je eigen ritme bedoeld. Je eigen ritme moet in samenspel zijn met de melodie van de scheppingskracht. Is dat niet het geval dan verloopt het leven op een onevenwichtige en pijnlijke wijze.

Mahaabhaarata betekent: Groot India. Volgende maand heb ik het over Vyaasa, de schrijver van het Mahaabhaarata.


EEN KIERTAN

Kiertan is het meditatieve zingen. Kiertan betekent: het bezingen van de kierti of faam. Als het gezang een inhoud heeft, noemt men het bhajan. Dit is afgeleid van de Sanskrit werkwoordwortel bhaj, vereren.

Hierna een meeslepende kiertan
Jaya Sieyaa Raam jaya jaya Sieyaa Raam
Jaya Hanoemaan jaya jaya Hanoemaan
Jaya Raadhe Shyaam jaya jaya Raadhe Shyaam
Jaya Goeroedev jaya jaya Goeroedev

Achyoetam Keshavam Raama Naaraayanam
Krishna Daamodaram Vaasoedevam Harim
Shriedharam Maadhavam Gopiekaavallabham
Jaanakienaayakam Raamachandram bhaje

Jaya Raama Shrie Raadhe Krishna bhaja le Sietaa Raam
Bhaja le Sietaa Raam Pyaare bhaja le Raadheshyaam
Raadhe Govinda bhajo Raadhe Gopaal Raadhe Govinda bhajo Raadhe Gopaal
Raama Raama Raama Raama Raama Raama Raama Raam

Naaraayana Achyoeta Govinda Maadhava Keshava

Raajeshvarie Maheshvarie, Tripoerasoendarie Maateshvarie

Brahma Satyam Jaganmithyaa Jievo Brahmaiva naaparah

He Krishna aajaa bansie bajaajaa
He Krishna aajaa Gietaa soenaajaa
He Krishna aajaa makhan khaajaa
He Krishna aajaa lielaa dikhaajaa
Ab aagaaya bansoerievaalaa

De godenbeelden zijn de picturale voorstelling van de Mantras. Ze zijn met andere woorden de Mantras in vorm en kleur. Wat is een Mantra? De klassieke definitie is: mananaat trayate iti mantrah, wat de geest beschermt is een Mantra.

Eet onze boter
Kinderen weten niet meer waar de melk vandaan komt. Ze komt voor hen uit flessen of geplastificeerde kartonnen dozen. Ze weten nog minder waar de boter vandaan komt. Boter wordt gemaakt van melk. De koe geeft melk als ze bij de stier is geweest en als ze heeft gekalfd. Dit is het grote wonder van de natuur.

Ook meditatie is een wonder. Maar het is niet iets dat je doet. Het is een gevolg van wat je doet, zoals ook boter een gevolg is van deskundig karnen.