The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2021, Vol. 623
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

De pillenwinkel

Mijn vrouw en ik rijden al vijf jaar met tram acht, dus de 85 gepasseerd en we zitten dank zij Yoga gelukkig nog niet in het bejaardentehuis of het woonzorgcentrum.

Mensen zitten aan een rijk gedekte tafel, maar ze kunnen zonder pillen hun eten niet verteren. Ze liggen in een duur en comfortabel bed, maar ze kunnen zonder pillen niet slapen. Conclusie? Ze moeten nu zelf hun geluk maken. En hier gaat het grondig mis, want ze weten niet en leerden niet hoe ze dát moeten doen.

Wat ze meekregen

Karma
Swami Sivananda schrijft in zijn boek What becomes of the soul after death dat het Westen immoreel werd toen de kerk in het concilie van Nicea in het jaar 325 de reïncarnatie uit haar dogma’s schrapte wat tot gevolg had dat ze geloofden dat men ongestraft kan handelen. De aflaten waren het gevolg: men kon zijn zonden afkopen. Oosterlingen geloven in de onwrikbare wet van het karma. De mens heeft een zekere vrijheid van handelen, maar hij is totaal onvrij op het gebied van de vruchten van zijn handeling. Je kunt iets doen, maar je moet er de gevolgen bijnemen. Je kunt in het water springen, maar je kunt niet beletten dat je nat wordt.

Maayaa
wordt vertaald als illusie. Het betekent letterlijk: maa-yaa, niet dat. Shankara vatte zijn filosofie samen in een half vers:
Brahma Satyam, Jaganmithyaa Jievo Brahmaiva Naaparah.
Het Absolute is werkelijk, de wereld is onwerkelijk. Er is geen wezenlijk verschil tussen het individuele Zelf en het Absolute Zelf.

Het gehele vers:

Brahma Satyam Jaganmithyaa Jievo Brahmaiva Naaparah,
Anena Vedyam Sachchhaastramiti Vedaantadindimah.

Vertaling van de tweede regel:
Dit moet worden begrepen als de correcte Schrift. Dit wordt verkondigd door de Vedaanta.

Commentaar:

Wel en wee in de kuip

Een wonderbaar lied
Ik zing in de Satsang, in de auto en vaak ook thuis soms een lied dat ik lang geleden leerde van Swami Chidananda en dat een buitengewoon goede leidraad is in dit leven. Ik vroeg hem ooit waar hij het had geleerd. Hij antwoordde: “In de bioscoop.” Hij was als kind met zijn moeder op wandel op het strand van Madras. Ze misstapte zich in het zand. Er brak een bloedvat in haar been en tegen dat ze in het ziekenhuis raakte, was ze al overleden. Swamiji werd opgevoed door een oom, die een dorpscinema uitbaatte. Hij vertoonde vaak films over het leven van de grote wijzen van India. Swamiji zat elke dag te luisteren naar hun gezang.

Lagaale prema Ieshvara se
Agara toe moksha chaahtaa hai
Nahie vo paataala ka andar
Nahie vo aakaasha ke oepar
Sadaa vo paasa hai tere
Kahaan doenra ko jaataa hai.

Vertaling:
Richt je liefde op de Allerhoogste
als je de verlossing wil.
Je vindt Hem niet in het diepste van de aarde,
noch ergens hoog in de lucht.
Hij is altijd dichtbij jou.
Waarom ga je dan overal op zoek?

Als Hij in het diepste van de aarde was, dan hadden de mijnwerkers Hem gevonden. Als Hij hoog in de lucht was, dan hadden de astronauten Hem gevonden. Hij is altijd dichtbij jou. Hij is dichter bij jou dan je eigen zelf. De grote vraag is: waarop ga je toch altijd overal op zoek? Dat wat je zoekt, is dat wat je bent.

Levensdoelen
Er zijn in het hindoeïsme vier poeroeshaarthas of -levensdoelen: artha, kaama, dharma, moksha.


HOE VREDE VINDEN

Swami Chidananda

De geest is weerspiegeld bewustzijn. Zijn intelligentie, kracht en waarneming zijn dan ook een ontleend licht. De echte bron is Aatman (het Zelf), niet de geest. Zoals het lichaam inert is, zo is ook de geest inert. De geest is uiterst subtiel, maar desondanks is hij stoffelijk in tegenstelling tot Bewustzijn. Uiteindelijk komt alle wijsheid, kennis en kracht van Bewustzijn. Een spiegel weerkaatst het licht van de zon, maar toch kan hij een donkere kamer verlichten. Het licht komt van de spiegel, maar in werkelijk is er in hem geen licht. Dat is ook het geval met de geest.

Het overwinnen van rusteloosheid

Doelen, beginselen en een gedachteachtergrond


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

vervolg

Wat vooraf ging

Ik beschreef de Krokodilhouding en eindigde met een variatie waarbij je de kin ondersteunt met de handen.

Ontwikkel zo snel mogelijk een goede buikademhaling: de buik wordt gewelfd tijdens het inademen en ingetrokken tijdens het uitademen.

Je moet de volledige ademhaling beginnen door de buik te welven. Laat dan de buik wat terug op zijn plaats komen om steun te geven aan de longen, die zich vullen met lucht. Spreid dan de ribben en hef de schouders en de sleutelbeenderen wat om ook de longtoppen te vullen.

Om uit te ademen laat je de schouders en de sleutelbeenderen zakken, trek je de ribben in en daarna de buik.

Uiterst belangrijk is dat de neusvleugels goed ontspannen en neutraal blijven. Je mag immers de lucht niet opsnuiven, want dan zuig je de neus dicht en komt er minder lucht in de longen. De lucht moet worden aangezogen vanuit de buik.

En in- en uitademen doe je door de neus. De neus is immers een aircoapparaat en een filter. Een filter moet worden gereinigd en dat doet de uitstromende lucht. Het neusslijmvlies moet worden opgewarmd door de uitstromende lucht, want het kan maar warmte geven om de lucht voor te verwarmen voor hij in de longen komt als hij van de uitstromende lucht warmte krijgt.

Boothouding-Naukaasana
Vanuit de Krokodilhouding kun je in de Boothouding gaan. Adem diep uit en ontspan zo goed mogelijk. Hef inademend alles van de grond wat je kunt heffen, met de ellebogen zover mogelijk naar achter. Dit is een eerste echte achterwaartse buiging.

Serpenthouding-Sarpaasana
Het voorhoofd ligt op de mat. Zet de handpalmen onder de schouders op schouderbreedte uit elkaar. De ellebogen wijzen naar boven. Houd de hielen samen. Adem uit en ontspan zo diep mogelijk, krom dan inademend achterwaarts terwijl de handpalmen naar voor glijden tot de ellebogen onder de schouders staan. De voorarmen liggen op de mat, de bovenarmen staan loodrecht onder de schouders. Houd de armen tegen de romp. Duw ze niet naar buiten.

Laat ik het nogmaals herhalen: wat is een Yogaasana? Yogaasana betekent Yogahouding.


Een kiertan

Chittachora Yashodaa ke baal Navanietachora Gopaal
Gopaal Gopaal Gopaal Govardhanadhara Gopaal

Chittachora: dief van de geest
Yashodaa ke baal: zoon van Yashodaa
Navanietachora: dief van de boter die gemaakt is van de eerste melk van de koe, de rijkste melk

Als je beslist te gaan mediteren en je geest aan banden te leggen, wordt hij heel oproerig en veroorzaakt hij tal van moeilijkheden. Hij laat zich niet zomaar ringeloren. De berg waaronder je dan beschutting vindt, is het Zelf, de Ziel.
Men zegt dat de mens een ziel heeft, maar dat is niet zo. Hij IS een ziel. Hij is een spiritueel wezen.

Kiertan betekent: het bezingen van de kierti. Kierti betekent: faam of glorie. Wiens faam of glorie. De faam of de glorie van het Ekam Sat, het Ene Zijn of je eigen faam of glorie, want dat is uiteindelijk hetzelfde.


Feedback

Beste Narayana,
Komende uit mijn ochtendmeditatie bedacht ik: dit is een mooi moment om mijn dank aan jou en de yogavereniging te uiten.


Bij een loopwedstrijd stopte de atleet Abel Mutai, die Kenia vertegenwoordigde, slechts enkele meters van de finish, denkend dat hij de race had voltooid.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

De gelegenheid was een liefdadigheidsmuziekrecital door G.N. Balasoebrahmaniam in de Gokhale Hall, Madras, ten voordele van de Kattoepakkam Sivananda Sevaashram. Er werd aan Swamiji gevraagd voor te zitten. Op het einde van de uitvoering stond hij op om te spreken. En eens hij begon, vond hij het moeilijk zich in te houden. De woorden golfden uit zijn mond in een eindeloze stroom. Verwijzend naar dit fenomeen maakte Swamiji de volgende bemerking: “Wanneer ik opsta om een groep toe te spreken, vereenzelvig ik mij met allen. Ik word één met allen. Ik houd van ieder lid van het publiek. Ik voel dat ik hen mijn hart moet geven, helemaal en zonder voorbehoud. Tot ik voel dat ik hen heb gediend tot mijn volledige voldoening. Ik kan niet stoppen.”

wordt voortgezet