The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2022

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2022, Vol. 633
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

JAPA YOGA

Eén doel
Iets kan heel verscheiden zijn en toch maar één doel hebben, zoals bijvoorbeeld de geneeskunde. Het doel van dokters en genezers allerhande is zieken beter maken. Maar er zijn vele methodes om dat te bereiken, zoals iedereen wel weet. Wat niet iedereen weet, is dat Yoga uiteindelijk ook maar één doel heeft en dat is de verlossing of moekti. Dit moet ik nu natuurlijk verduidelijken.

Zelfvervreemding
Misschien zeggen dokters en psychiaters nu dat we een nieuwe ziekte hebben uitgevonden, maar zo is het niet. Als dokters en psychiaters alles hebben gedaan wat nodig is om je beter te maken of als er geen werk aan jou nodig was, omdat er geen kwalen of afwijkingen te behandelen vielen, dan ben je in de ogen van de Yogi of de wijze toch nóg niet in orde.

De middelen
Om de middelen van een wetenschap of methode te kennen, moet men weten wat haar doel is.

De ommekeer
Hoe kan deze situatie definitief ten goede worden gekeerd?

De oorzakelijke moeilijkheid
De oorzaak van de moeilijkheid of de oorzakelijke moeilijkheid is de geest.

Japa Yoga
Een van de vele Yogas heet Japa Yoga of Mantra Yoga. Japa komt van de Sanskritwortel Jap (fluisteren, prevelen). Man betekent “denken” in het Sanskrit. We worden man of mens genoemd, omdat we denken. Mantra betekent: beschermer van het denken: “Mananaat traayate iti Mantrah.” Dit betekent: wat het denken beschermt, wordt Mantra genoemd, of: dat waardoor men door eraan te denken, wordt beschermd is een Mantra. In de Vishnoesahasranaama (Hymne van de Duizend Namen van de Aldoordringende Werkelijkheid) is Mantrah de 280ste Naam.

Mantras
De eerste Mantra of zaadmantra is OM.

Wat is OM?

Het beeld van de Mantra

Wat is een meditatieve geest?
In de Krishnatraditie wordt dat de niet-melkachtige geest genoemd.

De methode van Japa

De maalaa
Maalaa betekent: snoer. Hij bestaat uit 108 kralen. 9 planeten maal 12 maanden is 108.

Nog over de Mantra
Zoals een muziekstuk een bekende of onbekende componist heeft, zo heeft een Mantra een Rishi of ziener.

Nog over de Devataa of voorzittende godheid

De snelheid van de herhaling

Likhit Japa
Likhit betekent: schriftelijk.

Ajapa Japa

Soham betekent immers: “Ik ben Hem.” Soham komt van Sah aham. Sah (Hem) aham (ik) wordt volgens de regels van sandhi (verbinding van klinkers en medeklinkers) Soham. Soham betekent: “Ik ben niet dit vergankelijke lichaam, niet deze rusteloze geest. Ik ben in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.”

Enkele belangrijke richtlijnen

Geen lichtgelovig dweper

Nog enkele belangrijke richtlijnen
Zitten op de Yogawijze leer je maar door oefening.

Ademoefening

Enkele belangrijke Mantras

De Ultieme Werkelijkheid waarover ik het hier heb houdt op de Ultieme Werkelijkheid te zijn zodra men erover spreekt of nadenkt. Ze is immers niet iets anders. Ze is dat wat men is. Wat we zoeken is dat wat we zijn. Dat is het grote geheim.


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

TWEE VARIATIES

1. Met de handen op de dijen.

2. Sethoebandhaasana-Brughouding

Een tip

wordt vervolgd

EEN FABEL

De ezel zei tegen de tijger: “Het gras is blauw.” De tijger antwoordde: “Neen, het gras is groen.” De discussie raakte verhit en de twee besloten de leeuw te benaderen voor bemiddeling. Terwijl ze naar de leeuw op zijn troon toegingen, riep de ezel: “Majesteit, is het niet juist dat het gras blauw is?” De leeuw antwoordde: “Als je het gelooft dat het gras blauw is dan is het blauw.” De ezel sprong op en vervolgde: “De tijger is het niet eens met mij, hij spreekt me tegen en ergert mij. Straf hem alstublieft.” De koning sprak dan: “De tijger zal worden gestraft met drie dagen stilte.”

De ezel sprong op van vreugde en vertrok terwijl hij tevreden herhaalde: “Het gras is blauw. Het gras is blauw.” De tijger vroeg aan de leeuw: “Majesteit waarom straft u me eigenlijk? Het gras is toch groen.” De leeuw antwoordde: “Het heeft niets te maken met de vraag of het gras groen of blauw is. De straf is er omdat het vernederend is dat een moedig en intelligent iemand als jij zijn tijd verliest door in discussie te gaan met een ezel en bovendien kwam je mij lastigvallen met de vraag om iets te bevestigen waarvan je wist dat het juist is!”

Het grootste tijdverlies is in discussie te gaan met de dwaas die niet geeft om waarheid of werkelijkheid, maar alleen om de overwinning van zijn geloof en illusies. Verspil nooit tijd aan discussies die geen zin hebben. Er zijn mensen die ondanks al de bewijzen die hen worden voorgelegd niet in staat zijn om begrip op te brengen. Anderen, verblind door ego, haat en rancune, willen alleen gelijk hebben zelfs als dat niet zo is. Als de ONWETENDHEID BLAFT, trekt de intelligentie voorbij.


HOE INDIA VAN ’S WERELDS HOOFDSTAD VAN HET ONDERWIJS NAAR DE DIEPTEN VAN ANALFABETISME GING

Bron: Sahana Singh
Sahana Singh is een ingenieur gespecialiseerd in waterzuiveringsproblemen en Indiase geschiedenis, een uitgeefster en commentator.

vervolg

Christelijke evangelisatie als een stimulans van opvoeding

J.C. Marshal, die een oprecht pleidooi hield om het Bengalees te behouden als onderwijsmedium, haalde het voorbeeld aan van de Serampore missionarissen wier beschavingswerk en evangelisatie van de provincie Bengalen geleid had tot de vestiging van veertig drukkerijen in enkele tientallen jaren en dat in een jaar tijd dertigduizend boeken werden verkocht.

Vele Indiërs waren Anglicisten

Dharampals openbaringen van verbazingwekkende gegevens over India’s populair onderwijssysteem

Het mooie ecosysteem is ontworteld

Het is verontrustend dat India’s kijk op zichzelf nog altijd door vreemde ogen gebeurt. De erfenis van het verleden ligt begraven in de regionale en de Sanskrit literatuur, wachtend op verlichting. Toen India onafhankelijk werd van de Britten in 1947 bood er zich een gelegenheid aan om nieuw hoofdstuk van dekolonisatie te schrijven. Maar India wacht nog altijd.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

wordt voortgezet