The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2010, Vol. 518
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE SCHEPPING

Vlamingen bezitten heel weinig Bijbelkennis. Ze mochten de Bijbel vroeger ook niet lezen. Wie er in Luthers tijd werd op betrapt kwam wegens ketterij in de handen van de inquisitie terecht. En dat was dan zijn of haar beste keer niet. In de scholen wordt het vak godsdienst niet heel ernstig meer genomen. In Blokken, het tv-programma van Ben Crabbé waarin twee mensen om ter snelst vragen moeten beantwoorden, luidde de vraag op zekere dag: "Vul de volgende zin uit de Bijbel aan: Bovenal bemin één ...." De snelste kandidaat antwoordde: "Een vriend." De tegenkandidaat antwoordde: "Een buur." En zo grepen ze allebei naast de punten. Ben Crabbé bestierf het bijna. "Jullie zijn zeker geen christelijke mensen?" vroeg hij. Het is in deze tijd ver van ons bed en uit de mode. Maar dat een week uit zeven dagen bestaat en dat de zondag een rustdag is, dat weet iedereen en dat katholieken vroeger op zondag naar de mis moesten op straf van zonde en dat ze 's zondags niet mochten werken zal ook wel algemeen bekend zijn, al zou ik er toch geen eed meer durven op doen.

Chakras

Zes chakras?

Het scheppingsproces

Positief, negatief

Tien zintuigen

Vijf elementen

Chakras (vervolg)

Koendalinie en praana
Als energie sluimert of potentieel is wordt ze Koendalinie genoemd. Dit betekent letterlijk: opgerold. Ze sluimert aan het ondereind van de wervelkolom in de moelaa-dhaara chakra. Ze wordt voorgesteld als een slang met drie kronkels, die haar staart in haar bek houdt. Actieve of kinetische energie wordt praana genoemd.

Naadies
Het woord naadie is afgeleid van de werkwoordswortel nad, klinken, weerklinken. De praanashakti of levenskracht stroomt door de naadies, vandaar de naam: dingen die bewegen maken immers geluid.

Shabdhabrahman
In het evangelie van Johannes (1:1) staat: "In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord vlees geworden." Dit is een echo van de hindoe filosofie. Uit Brahman (het Absolute) ontspringt het hoogste Brahmanwoord, dat Shabdhabrahman wordt genoemd. Dit betekent: het Absolute of God in de vorm van klank. Dat wat wordt gehoord als geluid is shakti (energie, kracht).

Shabdhabrahman is de oorzakelijke staat van shabdha of klank. Dit betekent dat Brahman of het Absolute de oorzaak is van klank en betekenis (shabdha en artha). Brahman is de bron van alle talen en gedachten en van voorwerpen en hun betekenis. Shabdhabrahman is het Bewustzijn (chaitanya) in alle wezens. Het neemt in levende wezens de vorm aan van Koendalinie Shakti en het manifesteert zich als klinkers en medeklinkers, die door mensen worden gecombineerd tot woorden en zinnen en door dieren als hun respectieve geluiden. Dit gebeurt in verscheidene graden van subtiliteit.

Stadia van klank

Dit heeft een belangrijke betekenis

Evolutie en involutie

NIELAA

"Wie zaait moet oogsten", zegt men, " en oorzaak brengt
Onafwendbaar het gevolg; goed, goed; slecht, slecht; en niemand
Die aan de wet ontsnapt. Maar wie een vorm draagt
Moet ook de boeien torsen." Heel juist; maar ver voorbij
Zowel naam als vorm is aatman (het Zelf), altijd vrij.
Weet dat ge Dat zijt, stoutmoedige sannyaasin! Zeg:
"Om Tat Sat Om!"

uit: Lied van een sannyaasin door Swami Vivekananda

Shrie Krishna in de Bhaagavatam, IV 4: ?

Dvaaveva chintayaa moektau paramaanandaaploetau, ?
Yo vimoegdho jado baalo yo goenebhyah param gatah. ?

Slechts twee wezens zijn vrij van angst en versmolten met de hoogste zaligheid, het kind dat niets weet en nooit werkt en de wijze die uit de goenas (de natuur) is opgeklommen tot het allerhoogste.

ELKE HANDELING EEN STAP IN YOGA

Swami Sivananda

Wanneer de wolken van angst, onzekerheid en spanning aan de horizon verschijnen, wanneer het leven van de mens wordt beheerst door passie, hebzucht en haat dringt de boodschap van de Bhagavad Gietaa door de mistroostigheid als een heldere straal van hoop, inspiratie en moed. De essentie van die boodschap bestaat uit het feit dat ze is gebaseerd op een spirituele zin voor waarden en een juist perspectief, dat niet wordt verwrongen door egoēsme en zelfzucht.

Het is het evangelie van onthechting, immanentie van de Ultieme Werkelijkheid, onsterfelijkheid van de ziel, goddelijke kennis, devotie tot God, beheersing van de geest en de zintuigen en onzelfzuchtige activiteit die het ware levensideaal vormen, een ideaal dat bevorderlijk is voor de volledige, harmonische en algehele ontwikkeling van de enkeling. De vervulling van dat ideaal is de grootste Yoga in ieder mensenleven en de hoogste plicht van de mens.

Het juiste perspectief

Handeling is onvermijdelijk

De Yoga van handeling

Overwinning over de lagere natuur

GEDACHTEN OVER DE WERELD

Sant Toekaaraam

Gedachten over de wereld ?


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (15)

Edwin van Oostwart

De anatomie van het ademhalen
De borst

Het middenrif

De inademing

De uitademing.

Slotbeschouwing
Met dit artikel wordt de reeks 'Basiskennis anatomie voor de Yogabeoefenaar' afgesloten. Ik wil bij deze de redactie van 'Licht van Sivananda' (Narayana) bedanken voor het plaatsen van deze artikelen. Ik ben de anatomie nader gaan bestuderen na het afronden van de Yoga Academie. Dit heeft mij meer inzicht gegeven in de beoefening van Hatha Yoga. Daarnaast vond ik het mijn verantwoordelijkheid als Yogaleraar om beter op de hoogte te zijn van het menselijk lichaam, met name het bewegingsapparaat, zodat ik in ieder geval de omschrijving van klachten van deelnemers kon begrijpen, zonder te pretenderen dat ik er als Yogaleraar iets aan kan doen. Ik hoop middels deze artikelen ook de interesse van de lezers te hebben gewekt voor de anatomie.

Een veel gehoorde opmerking was dat men de illustraties mistte. Het is echter een heel kleine moeite om illustraties via het internet te vinden. En voor wie vragen heeft laat ik graag mijn e-mailadres achter: ?
integrale.yoga@zonnet.nl.


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

Vervolg (14)

IV. KAIVALYA PAADA


Beste vrienden,

Harih OM. Op 19 juni wordt Narayana 75 jaar. Daarvan draagt hij al meer dan 50 jaar de boodschap uit van Yoga, met een toegewijde geest en een geïnspireerd hart. Zijn voorbeeld raakt nog steeds het hart van vele zoekers. Mochten we zijn verjaardag dan ook kunnen vieren in de aanwezigheid van oude en nieuwe vrienden in Yoga, het zou hem ongetwijfeld veel plezier doen. Ik nodig je via deze graag uit om Narayana's verjaardag te komen vieren in de Satsang van zaterdag 19 juni, om 17.30 uur in de Swami Sivananda Yoga Aashram, Volksverheffingstraat 95 te Aalst.

Wens je iets bij te dragen, dan is een kleinigheid aan voedsel of drank zeer welkom, zo kunnen we achteraf een buffet voorzien naar ieders voldoening. ?
Heb je vragen hieromtrent, neem gerust contact op via e-mail naar ?
geert.roeland@telenet.be

Om Shaantih

Geert Roeland
secretaris Yoga Vedanta Aalst