The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2012, Vol. 538
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

UIT HET ARSENAAL VAN DE OUDE WIJZEN

De geest vergeleken
Zoals ik ook al schreef in het meinummer wordt de geest in de hindoe schriften vergeleken met vele dingen: met een aap, met melk, met een peilstok, met buskruit, met steenkool, met het hout van de bananenboom, met een buffel enz.

Hij wordt vergeleken met een aap wegens zijn rusteloze aard. Zoals een aap springt hij van de hak op de tak en zorgt hij soms voor heel wat overlast.

Hij wordt vergeleken met melk wegens zijn onvermogen om te mediteren. Om boter te hebben, moet de melk worden gekarnd. Zo moet ook de geest worden gekarnd door systematische oefening, zodat zijn essentie boven komt drijven.

Hij wordt vergeleken met een peilstok, omdat hij niet in staat is de Waarheid te meten. Hij denkt in begrippen van tijd, ruimte en oorzakelijkheid en aangezien de werkelijkheid die grenzen ver overtreft, kan hij ze niet bevatten. Alleen in meditatie kan dat, dat wil zeggen als de geest verdwijnt.

Er zijn drie soorten discipelen. De geest van de eerste soort wordt vergeleken met buskruit, van de tweede met steenkool en van de derde met het hout van de bananenboom. Ze horen allen van de goeroe of spirituele leraar hetzelfde, maar de geest van de eerste soort vat onmiddellijk waar het echt om gaat. Zijn onwetendheid heeft met andere woorden maar een heel kort lontje. De geest van de tweede soort is zoals steenkool: je krijg ze in brand als je er eerst wat papier en hout onder stookt. Maar eens steenkool brandt, brandt ze goed en geeft ze veel warmte. De geest van de derde soort snapt het nooit. Hoe hard je ook stookt onder het hout van de bananenboom, je krijgt er de vlam niet in. Het hout onder de bast is als een natte spons, zoals ik met mijn eigen ogen heb kunnen zien.

De geest wordt ook vergeleken met een buffel. Als een buffel wil drinken, gaat hij met log geweld de waterplas in en maakt het water modderig en voor anderen ondrinkbaar.

Vergeleken met een demon
Een interessante en humoristische vergelijking is die met een demon. Een demon beschikt in sprookjes en in de mythologie over vele bijzondere krachten. Denk maar aan Aladin en de wonderlamp uit Duizend en één nacht. De krachten van de demon lijken op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar al heel spoedig komt aan het licht dat ze een hinderlijke last zijn, zoals blijkt uit het volgende verhaal uit India.

Een man had een demon aangeroepen. De demon vroeg: “Meester, wat kan ik voor u doen?” “Wat kunt u doen?” vroeg de man. De demon antwoordde: “Ik kan vele dingen voor u doen, maar u moet goed beseffen dat ik altijd wil worden beziggehouden. Als dat niet gebeurt, zal ik u verslinden.” De man vond dit geen enkel probleem. Hij gaf de demon onmiddellijk allerlei opdrachten, zoals het bouwen van een groot huis, het aanleggen van een prachtige tuin er rond, het maken van kunstwerken, kleren, sieraden, lekker eten enz. Het werd allemaal met bekwame spoed uitgevoerd. In de kortste keren wist de man niet meer wat te bedenken. Hij dacht aan de bedreiging van de demon en hij deed wat hindoes doen als ze in angst zitten, hij rende naar de wijze man van het dorp, de dorpsheilige, een bejaarde Yogi. Hij legde hem zijn probleem voor en kreeg de volgende raad: neem een bamboestok, plant die stevig in de grond, smeer hem in met olie en vraag de demon erop en af te klimmen. In geen tijd sloeg de demon op de vlucht.

Wat de wijzen zeiden

De vergelijking verklaard

Luister naar wat de Schriften zeggen

Het juiste woord

Een ontdekking van John Lennon: “Hoe dichter je bij jezelf komt, hoe gekker de wereld wordt.”
Vooral in Nederland is er een wildgroei van Engelse woorden. Yogaleraren gebruiken bijvoorbeeld vaak het Engelse woord mind als ze het over de geest hebben. Ik heb jarenlang beroepshalve schrijf- en vertaalwerk gedaan en mijn gemoed komt in opstand tegen het klakkeloos overnemen van vreemde woorden, vooral als er goede Nederlandse woorden voor zijn. Het is gewoon een vorm van geestelijke luiheid en snobisme. En laat me nu ook eens geleerd doen: heel wat zoekers op het pad willen niet verdwijnen, daarvoor zijn ze veel te narcistisch, ze willen niet in een hogere staat gaan, ze zouden zich veel liever laten klonen.

Shrie Krishna zegt niet voor niets in de Gietaa (VII 14): “Mama maayaa doeratyayaa. Mijn Illusie is moeilijk te doorgronden.” Hij voegt er evenwel iets belangrijks aan toe: “Maameva ye prapadyante maayaam etaam taranti te. Zij die tot Mij komen zullen de Illusie waarlijk oversteken.”

Het woord mind

Functionele aspecten van de geest

Chitta, de denkstof
Het Sanskrit woord chitta heeft geen correcte tegenhanger in de Westerse talen. Het is in de Vedantafilosofie het geheugen, het is in de Yogafilosofie de gehele psyche.

Het verschil

Hoger lager
In het Sanskrit wordt wetenschap vidyaa genoemd. Ze maken een onderscheid tussen vidyaa en paraavidyaa, wetenschap en de hoogste wetenschap of lagere wetenschap en hogere wetenschap. Daar hebben ze een goede reden voor. Alle menselijk wetenschappen gaan over iets. Metallurgie gaat over metalen, anatomie gaat over het lichaam, psychologie gaat over de geest, scheikunde gaat over elementen enzovoort. De reeks is eindeloos. Alle wetenschappers zijn met hetzelfde bezig, namelijk met de natuur. Er zijn vele wetenschappen, omdat de natuur oneindig veel facetten heeft.

Kahlil Gibran

Narayana


OVER KINDEREN

Kahlil Gibran

Laat het je tot blijheid zijn dat de hand van de boogschutter je spant;
want zoals Hij houdt van de vliegende pijl, zo houdt Hij ook van de standvastige boog.


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

WIE IS HET DIE KENT?

Zoals Goeroedev placht te zeggen: “Doe het nu en wees voor altijd gezegend.” God zegene jullie allen!

Feedback

Beste Narayana, Toen ik gisteren thuis kwam van de inspirerende cursusdag in de Yoga Academie lag het er: het nieuwe Yoga Magazine met daarin een van mijn favoriete houdingen: de Cobra. Het is toch telkens weer een wondertje om te zien dat er zoveel interessante artikelen in staan. Complimenten hiervoor. Ik lees eigenlijk altijd alles. Groetjes, Marc YA2011


PAVANAMOEKTAASANA
HOUDING VAN DE BEVRIJDE WIND

De naam

Uitvoering

Voordelen


DE VOORJAARS YOGA RETRAITE

Wat ze teweegbracht: mails die deelnemers me stuurden en die ik hier publiceer om leden en lezers warm te maken voor de Voorjaars Yoga Retraite in 2013 (inschrijving open, maar eerst aanmelden), want de Najaars Yoga Retraite 2012 zit vol. Wie er nog bij wil, kan zich nog aanmelden, maar komt dan op een wachtlijst


Boot-legging  
Drank- en drugsmokkel is een variëteit van smokkelen.
De smokkelaar verbergt opium enz. in een speciale laars (boot).
Hij loopt waardig als een heer,
maar ervaren douanebeambten doorzien hem hoe dan ook
en houden hem aan.
Een Europese dame verborg diamanten
in het speelgoed van haar baby en ontsnapte.
Dit is één vorm van smokkelen.
Sommigen maken een gat in een boek
en verbergen er opium enz. in
door enkele bladzijden aan elkaar te plakken.
Ook zij lopen als heren met een boek in de hand.
Ook deze mensen lopen tegen de lamp en worden aangehouden.
Mijnwerkers slikken goud en diamanten in.
Ze worden doorgelicht met x-stralen en krijgen een purgeermiddel.
O mens, waarom verlaag je je op die manier?
Je bent de Heer van de gehele rijkdom van de drie werelden.
Geef al deze verwerpelijke gewoonten op.
Mediteer en verwerkelijk de Heer en bezit al zijn rijkdom.
Uit: Wisdom in Humour


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Ge zult nu doen wat u juist denkt te zijn; als ge wilt red mij, of dood me als ge wilt; houd me dichtbij u of ver van u; breng me terug in de wereld of niet. Ik heb u gezocht, geheel en al onwetend. Ik weet niets over geloof of devotie. Ik ben verstoken van alle begrip, behoeftig en erger dan behoeftig. Ik kan mijn geest niet tot rust brengen, ik kan mijn eigenzinnige zinnen niet beheersen; ik heb alles geprobeerd; vrede en de rest zijn ver van mij. Ik offerde u volmaakt geloof, ik heb mijn leven aan uw voeten gelegd; O God, ik betrouw op u, ik grijp stevig uw mantel vast. Toekaa zegt: het is aan u om af te rekenen met mijn inspanningen.

Ik zal nu volmaakt geluk bereiken. Ik laat elke vreemde streek links liggen, ik zie niets dan mijn moeders huis. Vitthala en Rakhoemai zijn me nabij, ze zijn mijn zuster, broer, vader en moeder; hij is het hoofd van mijn gehele familie. Niemand is een vreemdeling. Ik heb mijn autoriteit over de hele wereld verspreid. Ik heb onderwerping aan anderen afgeworpen; alles is nu van mij; ik heb schaamte en angstige zorgen weggestuurd. Ik geef toe aan mijn wensen om in mijn moeders huis te blijven waar ik het naar mijn zin heb; ik doe wat hij me vraagt; ik ben niet bang vergissingen te begaan. Ik verdroeg het lang bij mijn schoonmoeder in te wonen; ik werd gekweld door vele begeerten; nu vergeet ik wereldse belangen. Mijn vader en moeder strelen mij met diepe affectie; ze antwoorden me vriendelijk en vragen mij hen mijn kinderlijke begeerten toe te vertrouwen. Toekaa zal voortaan vrijuit spreken op zijn stamelende manier.
wordt voortgezet