The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2013, Vol. 548
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN VERJAARDAG

Het was in januari 2013 honderdvijftig jaar geleden dat Swami Vivekananda werd geboren.

In maart 1970 kreeg ik zijn verzameld werk cadeau, acht dikke boekdelen. Ik doorbladerde de boeken en zette ze ongeïnteresseerd in de kast. Een jaar later maakte ik diezelfde kast schoon. Opnieuw opende ik een van de boeken en begon te lezen. Ik bleef lezen. Mijn vrouw zei: “Ja, zo zal ’t vooruitgaan.” Ik heb ze als het ware in één ruk uitgelezen. De boeken waren niet veranderd. Ik was veranderd door mijn Yogabeoefening en -studie.

Geen enkele wijze heeft ooit iets uitgevonden. Zelfs geen enkele wetenschapper, schrijver, componist heeft ooit iets uitgevonden. Ze hebben allen Gods kroon ontbloot of met andere woorden de sluier verwijderd en de geheimen geopenbaard van degene die de koning is in de innerlijke kwartieren van je hart. Zijn kroon is de Sahasraara in de top van het hoofd, die geen chakra is; hij is immers alle chakras of energiecentra; alle chakras zijn eruit ontstaan en alle chakras zullen er uiteindelijk weer mee versmelten.

Swami betekent: heer, meester van zichzelf. Vivekananda is een woordsamenstelling van viveka of onderscheidingsvermogen en aananda of zaligheid. De swamis van de Ramakrishna Mission hebben allemaal aananda in hun naam, zoals trouwens ook de swamis die Swami Sivananda inwijdde. Ze worden verondersteld allemaal in de zaligheid te zijn getreden, maar om praktische redenen moet men aan het aananda iets toevoegen. Als de goeroe zou hebben geroepen: “Aananda!” dan zouden ze allemaal zijn gekomen. Een juiste transcriptie van het Sans-krit is: Swaamie Vivekaananda. Eerwaarde Swami Vivekananda zou dan zijn: Swaamie Vivekaanandajie. Om lange klinkers aan te duiden, zet men er soms een streepje boven, maar dat is slechts een kwestie van afspraak; de klinker herhalen als hij lang is, typt veel gemakkelijker.

SATSANG

Sat is afgeleid van het werkwoord as en betekent: het zijnde, Dat wat is.

CORRECT LEREN ADEMEN (4)

Wie beoefende wat hij of zij in vorige lessen leerde, is al een heel eind op weg. Hij of zij kent het belang van het in- en uitademen door de neus. De neus is een filter en een aircoapparaat. De neus filtert de lucht en brengt hem op lichaamstemperatuur. De uitstromende lucht blaast de filter schoon en houdt het neusslijmvlies op temperatuur. Hij of zij weet waarom er liefst wordt geoefend in een goede stevige zithouding, omdat dit het hart ontlast, het effect van de oefening verhoogt en belet dat men kan vallen. Hij zij of zij weet ook dat ze vooral de lucht niet mogen opsnuiven, want die moet worden aangezogen vanuit de buik.


De volledige Yoga-ademhaling


SWAMI VIVEKANANDA

Swami Vivekananda werd geboren op 12 januari 1863 in Calcutta als Narendra Nath Datta. Calcutta, in die tijd de hoofdstad van koloniaal India, ligt in de Gangesdelta aan de Hooghly. Het is nu de hoofdstad van de Indiase deelstaat West-Bengalen. De naam is een verbastering van Kalokshetra, het veld van Kaalie. Zijn ouders waren heel welstellend. Zijn vader, Vishvanath, was advocaat aan het Hooggerechtshof van Calcutta.

Hoe de Goeroe in zijn leven kwam

Hoe hij het werk van de Goeroe deed

Wachten op de Grote Verlosser

Uit: The GOSPEL OF
SHRI RAMAKRISHNA
M.


Uit: SHRI RAMAKRISHNA
THE GREAT MASTER
Swami Saradananda

Hoofdstuk VIII - Sectie 1
NARENDRANATH’S SCHOOLOPLEIDING IN DE WERELD EN VAN DE MEESTER


HET LIED VAN DE SANNYAASIN

Swami Vivekananda


UIT DE GAROEDA POERAANA (vervolg)
HOOFDSTUK TWEEHONDERD ZESENDERTIG
VEDAANTA EN SAANKHYA