The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2014

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2014, Vol. 558
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

GOEROEPOERNIMAA

Licht in de duisternis
Op zaterdag 12 juli wordt Goeroepoernimaa gevierd. Wij organiseren voor de gelegenheid een speciale Satsang van 17u30 tot 19u30.

De Goeroe is de spirituele leraar. Voor Yoga Vedanta Aalst is dat de grote wijze van Rishikesh, Sadgoeroedev Swami Sivananda, onder wiens inspiratie Yoga wortel schoot in Aalst nu al meer dan 51 jaar geleden.

Poernimaa is de volle maan. De volle maan is het symbool van de Goeroe. De maan verlicht de duistere nacht, maar ze schittert niet met haar eigen licht, maar met het licht van de zon. Zo schittert de Goeroe niet met zijn eigen licht, maar met het licht van het Ekam Sat, het Ene Zijn, Dat wat nooit verandert, maar wat als bezielende kracht en als Zelfheid aanwezig is achter en in alles wat verandert en vergaat.

De duivel verloor een aantal mensen toen die voor het Yogapad kozen. Maar hij was er gerust in. Hij dacht: “Straks gaan ze het organiseren en dan win ik hen wel terug.” Iedere organisatie moet erover waken dat ze niet in de val van de duivel trapt. Ze mag zoals een kater haar domein niet afpissen door anderen te gaan beconcurreren of zich te wagen aan machtspelletjes. Streven naar naam en faam mag geen plaats krijgen. Geldgewin mag geen doel zijn. Koken kost geld, maar daar moet het stoppen. Elke organisatie loopt ook het gevaar te verstarren en te vervallen in sleur en slenter. Vandaar het belang van geregelde Satsangs en speciale Satsangs, zoals Goeroepoernimaa. Ik dring er dan ook op aan bij alle medewerkers, sympathisanten, leerlingen van de Yogales, afgestudeerden van de Yoga Academie, studenten aan de Yoga Academie enz., die niet met vakantie zijn, ons op die dag een hart onder de riem te komen steken. Het zal ons deugd doen en het zal Goeroedev welgevallig zijn.

MOEDRAAS

Wat zijn moedraas?
Het Sanskrit woord moedraa betekent: zegel. Moedraas verzegelen de energie in een bepaalde geestelijke staat of ze verzegelen de energie in een bepaalde plaats van het lichaam.

Vishnoemoedraa

Gnyaanamoedraa of chinmoedraa

Abhaayamoedraa

VRAAG EN ANTWOORD

Een lezer schreef: “Met veel bewondering las ik dat jij maar eventjes koembhaka doet (waarschijnlijk tijdens Naadie Shoeddhi, Naadie Shodhana of Anoeloma Viloma, hoe je het ook wil noemen) aan een ratio van 10-40-20. Ik viel bijna achterover. Ik heb twee jaar geleden mijn praanaayaama-beoefening willen forceren en geraakte toen amper aan 5-20-10. Maar ik kreeg er hartkloppingen en kortademigheid en dergelijke van en nu kan ik nog bijna steeds geen koembhaka doen. Amper 4-4-8. Ik weet het, een beetje beschamend voor een Yogi die dagelijks minstens 2,5 uur saadhanaa doet waarvan een half uur praanaayaama.

Ik probeer terug op te bouwen, maar het is heel moeilijk. Je kunt het duidelijk niet forceren. vooruitgang in praanaayaama komt with the grace of God, zegt men. Het blijkt inderdaad zo te zijn.”

Enige woordverklaring

Niet met wilskracht

Hoe dan wel? Het geheim

Waarom zittend?

Houd de mond gesloten: twee belangrijke functies van de neus

De neus moet ontspannen blijven

Geef het zijn tijd

Dit is de Bijadem

Luister naar wat Swami Satchidananda hierover zei

Zoemen tijdens de inademing

Geleidelijke opbouw

Koembhaka

HALAASANA – PLOEGHOUDING

Na Sarvaangaasana of de Alle-delenhouding, die ik vorige maand beschreef, volgt in het oefenschema Halaa-sana of de Ploeghouding. Deze uitstekende Yogahouding bestaat uit verscheidene fasen.

De uitvoering
De uitgangshouding is rugligging, met de benen samen en de handpalmen plat op de mat.

Een gouden raad
Halaasana moet heel geleidelijk worden opgebouwd. Neem dus rustig de tijd. Ook Londen en Parijs werden niet op één dag gebouwd. Voer de houding op eigen kracht uit en laat je niet door iemand helpen, want gedreven door prestatiedrang kun je in een seconde kapot maken wat je in weken hebt opgebouwd. Voer alle bewegingen langzaam uit en ontspan zo goed mogelijk.

Het lichaam en de geest zullen je dankbaar zijn

Nabhomoedraa

Jaaladharabandha

DE GLORIE VAN DE LEERMEESTER

Goeroepoernimaa-boodschap 1951

Swami Sivananda

Gegroet zij Heer Naaraayana, de Aadi Goeroe (eerste leraar). Gegroet zij de Brahmavidyaa Goeroes (leraren die de kennis van het Absolute bezaten) van oud Bhaaratavarsha (India). Gegroet zij de verlichte wijzen en zieners van modern India, de levende Goeroes, die de oprechte zoekers en zoekende zielen inspireren, leiden en verlichten in deze samsaarische wereld (zintuiglijke wereld).

DE GOEROE IS EEN SUPER-PERSOON

Swami Krishnananda

Lezing op Goeroepoernimaa op 26 juli 1991

UIT HET MAHAABHAARATA

De volgende verzen uit het Mahaabhaarata, het beroemde Indiase epos, illustreren het grote vertrouwen in de Goeroe of leraar.

Vaishampaayana is de verteller. Hij was een discipel van Vyaasa, de schrijver van het Mahaabhaarata. Hij vertelt het verhaal aan koning Janamejaya, een achterkleinzoon van Arjoena. Drona was een legendarisch krijger en een fabelachtige boogschutter.

Het verhaal van Ekalavya uit hoofdstuk 134 van het eerste Boek


God is hier nu

Kijk naar Kalloe’s toewijding

Slang-ratverhaal

Echte zelfovergave

Dhanna Bhakta

Passie bijproducten

Chemotherapie


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Waarom zou ik me zorgen maken over handelingen goed of slecht? Ik heb het echte geheim ontdekt. Ge zijt zoals uw naam; ge hebt uzelf helemaal niet geopenbaard. Ge hebt niets losgelaten; ge houdt het nog altijd vast. Toekaa zegt: Wat zal mijn last voor u betekenen.

wordt vervolgd