The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2016, Vol. 578
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Goeroedev Swami Sivananda, de grote wijze van Rishikesh, die aan de basis ligt van Yoga Vedanta Aalst met zijn meest vooraanstaande discipel, Swami Chidananda, die verscheidene keren in Aalst was. Poernimaa is de volle maan. Zoals de maan niet schittert met haar eigen licht, maar met het licht van de zon, zo schittert de Goeroe ook niet met zijn eigen licht, maar met het licht van de Zelfverwerkelijking of het Ekam Sat, het Ene Zijn.


In juli wordt

Goeroepoernimaa
gevierd, de dag waarop discipelen hun Goeroe of spirituele leraar vereren. Aangezien dit blad niet verschijnt in juli en augustus vertaalde ik voor het juninummer en om de gelegenheid speciaal onder de aandacht te brengen

My Master
van Swami Vivekananda, twee gecombineerde lezingen die hij hield in New York en in Engeland in 1901 over Shrie Ramakrishna Paramahamsa. Swami Chidananda zei me ooit: “Swami Vivekananda was geen man, hij was een fenomeen.” Er waren in die tijd geen opnameapparaten, maar ze hadden fantastische stenografen. Gelukkig maar.


Swami Sivananda nam de taak over en bracht na de onafhankelijkheid de boodschap van India naar buiten en in geen tijd veroverde ze de hele wereld. Het maakt me gelukkig als zijn discipel daarin een rol te hebben mogen spelen.NarayanaMIJN MEESTER


Swami Vivekananda
Telkens de deugd verdwijnt en de ondeugd overheerst, daal Ik neer om de mensheid te helpen”, verklaart Krishna in de Bhagavad Gietaa. Telkens onze wereld ten gevolge van groei of van bepaalde omstandigheden een nieuwe aanpassing nodig heeft, ontstaat er een golf van kracht en aangezien de mens handelt op twee vlakken, het spirituele en het materiële, komen er golven van aanpassing op deze twee vlakken. Europa was in de moderne tijd vooral de basis van de aanpassing op het materiële vlak en op het andere vlak, het spirituele vlak, was Azië de basis doorheen de hele geschiedenis. Vandaag heeft de mens op het spirituele vlak nog één aanpassing meer nodig. Nu de materiële ideeën op het toppunt van hun glorie en macht zijn en de mens geneigd is zijn goddelijke natuur te vergeten en door zijn toenemende afhankelijkheid van de materie geneigd is te worden herleid tot een geld makende machine is een aanpassing noodzakelijk en de kracht is op komst, de stem heeft gesproken om de wolken van toenemend materialisme te verdrijven.

Maar alvorens stil te staan bij zijn leven,

Ze nemen er vrede mee dat ze worden bestolen en dat ze barbaren worden genoemd en als wederdienst willen zij aan deze wereld visies van het Allerhoogste geven om de sluier die de echte mens verbergt te verwijderen, want ze kennen de droom, ze weten dat achter dit materialisme de ware goddelijke aard van de mens leeft, die door geen zonde kan worden bezoedeld, door geen wandaad kan worden bedorven, door geen lust kan worden gedood, dat door vuur niet kan worden verbrand, noch door water nat kan worden gemaakt, dat door geen hitte kan worden opgedroogd, dat door geen dood kan worden gedood; en voor hen is deze ware aard van de mens even werkelijk als welk stoffelijk voorwerp ook voor de westerling.


Toen de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Sherpa Tenzing Norgay in 1953 de Mount Everest hadden beklommen, schreef Swami Sivananda: “Swami Sivananda is de grootste bergbeklimmer, want hij heeft het Zelf beklommen.”

Swami Satchidananda zei: “Velen verloren het leven toen ze de Mount Everest wilden beklimmen. Diegenen die de top bereikten, konden er nog geen kop koffie of thee bestellen. Wie echter het Zelf beklimt, heeft de ever rest.”

In 1957 schreef Swami Sivananda: Truman is slechts de koning van Amerika, Stalin is slechts de koning van Rusland, Attlee is slechts de koning van Engeland, Nehroe is slechts de koning van India, maar Swami Sivananda is de koning van de hele wereld, want zijn rijk kent geen grenzen


DE BOOGHOUDING

De oorspronkelijke naam is Dhanoeraasana.

Uitvoering

Effect

De opbouw

Plaats in het oefenschema