The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2018, Vol. 598
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

GESCHRIFTEN BLIJVEN

Licht van Sivananda
Ik geloof in het geschreven woord. Het succes en de uitstraling van Yoga Vedanta Aalst zijn te danken aan zijn maandblad. Het is in zijn vijfenvijftigste jaargang. We zijn al van in het begin beginnen schrijven over Yoga. We stencilden onze teksten en gaven ze mee met onze leerlingen. Zo is Licht van Sivananda ontstaan. Het heeft vele oprechte zoekers aangetrokken, die met zijn allen hebben bijgedragen tot de groei en de bloei van Yoga Vedanta Aalst, afdeling van The Divine Life Society, Rishikesh.

Voor ik aan dit artikel begon, kreeg ik een mail van een Nederlandse man, waarin hij het volgende schreef: ”Vandaag het Yoga Magazine zoals altijd met plezier gelezen. Dank voor je geweldig blad, het is een voorrecht om het te mogen lezen!!

De kracht van de hindoebeschaving
De hindoebeschaving is de enige beschaving die nooit is vergaan. De reden is eenvoudig: het is een beschaving van Bewustzijn of om het met de woorden van de Vedas, de boeken van wijsheid, te zeggen: Pragnyaanam Brahma, Alles is Bewustzijn.

OVER EENHEID
in de verscheidenheid
en wat daarvoor nodig is

ZIE JEZELF IN ANDEREN

ZIE GOD IN ALLES

AANVAARDING
De les van de bruine zeep
Tijdens de oorlog hadden we luizen. Moeder waste ons haar met bruine zeep, die verschrikkelijk in de ogen prikte. We moesten een washandje over onze ogen houden. Dan was de klus zo geklaard, maar we spartelden tegen. En hoe meer we tegenspartelden hoe meer zeep we in de ogen kregen. Dat is in het dagelijks leven precies zo.

LOSLATEN
De les van het dikkopje

Iedereen lachte om de beeldspraak van de Goeroe, behalve de discipel op wie ze betrekking had. Hij wist dat er een boodschap moest zitten in de woorden van de Goeroe. Hij zei: “Lach niet, maar laten we aan de Meester vragen wat hij bedoelt. Goeroedev?”

Goeroedev legde het hen uit met een twinkel in zijn ogen: “Een dikkop leeft in het water. Hij kan niet leven op het droge. Maar zodra hij zijn staart heeft afgeworpen, wordt hij een kikker. Hij springt dan op de oever en voelt zich thuis in het water en op de aarde.

WEES NIET FANATIEK
De les van de afgesneden neuzen

VASTHOUDENDHEID
De les van de Nayanar

DEVOTIE
De les van Raama en de veerman
In het Raamaayana wordt de tocht van Raama met zijn vrouw Sietaa en zijn broer Lakshmana beschreven. Ze moeten een rivier oversteken. Aan de overkant gekomen, zegt Raama tegen zijn vrouw: “Betaal de goede man.” De veerman weigert echter geld te aanvaarden. Hij zegt: “Mensen met hetzelfde beroep aanvaarden geen geld van elkaar.” Als een dokter een andere dokter nodig heeft, is dat gratis. Als een advocaat een andere advocaat nodig heeft, is dat gratis. Raama vraagt wat de veerman bedoelt. Deze antwoordt: “Wij hebben hetzelfde beroep. Ik zet mensen over deze rivier. U zet mensen over naar de andere wereld. Maar als mijn tijd gekomen is, Heer, denk dan aan mij.”

ZELFONDERZOEK
De les van de identiteitvan Raama

WEET WAAROM JE IETS DOET
De les van het pannetje

BEGRIJP DE INSTRUCTIES VAN DE GOEROE
De les van de cobra

DWANGMATIGHEID
De les van de schorpioen

BEMOEIZUCHT
De aap en de zaagsnede

DIAMANTHOUDING

De naam
De Sanskritnaam is Vajraasana. De meest gangbare vertaling is Diamanthouding. Swami Satchidananda noemt ze Pelvic Pose, Bekkenhouding. Wie zal het zeggen? Vaj-ra betekent: donderhamer, iets wat hard en vast is, een diamant. Het bekken is een massief been en in de houding zijn de benen goed aaneengesloten als een diamant. Ik houd het bij Diamanthouding.

De houding

Voorbereiding

Het effect

Nog twee extra oefeningen

BELANGRIJKE SATSANGS

Goeroepoernimaa

Krishnajayanti
Op zaterdag 1 september vieren we Krishnajayanti.

Krishna werd geboren om middernacht in een kerker in Mathoeraa. Zijn ouders werden gevangen gezet, omdat voorspeld was dat hun achtste kind de tiran Kamsa ten val zou brengen. Daarom wordt Krishnajayanti ook Janmaash-tamie (de achtste geboorte) genoemd. Maar Krishna werd gered en in veiligheid gebracht in het dorpje Vraja. Kamsa stuurde een vrouwelijke demon op pad om alle pasgeboren jongetjes te doden.

Sarvopanishado gaavo dogdhaa gopaalanandanah,
Paartho vatsah soedhierbhoktaa doegdham gietaamritam mahat.

De Oepanishads zijn de koeien. De melker is de vreugde van de koeherders. Arjoena is het kalf. De mens van grote intelligentie is de genieter, de drinker. De melk is de grote nectar van de Gietaa.

De inhoud van de Gietaa

In het laatste vers van de Gietaa (XVIII 78) zegt de verteller:
Waar Krishna, de Heer van Yoga, is en waar ook Arjoena, de houder van de boog, is, daar zijn voorspoed, overwinning, geluk en een vastberaden beleid. Dat is mijn overtuiging.

DE 24 GOEROES VAN DE AVADHOETA

uit de Bhaagavatam

vervolg

Hoofdstuk VIII

Hoofdstuk IX

YOGA EN MUZIEK

Satyam Mo Ens

We kunnen moeilijk ontkennen dat muziek deel uitmaakt van ons leven. Als Yoga dat ook doet, waar plaats je dan de muziek in Yoga? Maar wat is muziek? Twee voorwerpen die tegen elkaar slaan, maken een geluid. Als dat op een ritmische manier wordt gedaan, heb je muziek.

1. Shadja of de grondtoon:

2. De tweede noot is Tara Shadja:

3. De derde noot is Pancham:

4. De vierde noot of Ati-Tara Shadja:

5. De vijfde noot of Gandhar:

Kiertan of Sankiertan, Naamasankiertan
Kiertan is het bezingen van de Kierti of faam. Worden er ook instrumenten gebruikt dan noemt men het Sankiertan. Sankiertan bezingt de essentie (Svaroepa) van de Hoogste Werkelijkheid. Sankiertan is de essentie van de Vedas. Sankiertan is Dhvani (het subtiele aspect van de levensenergie in vibratie).

De wetenschap van Naamasankiertan

Het voordeel van Kiertan


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

Ontwikkeling voor iedereen
Saadhanaas verschillen volgens de graad van ontwikkeling, de kracht van het ego, de zwakheden en de aard van het lagere zelf. Een sterk en stoer gestel en een goede gezondheid zijn op zichzelf prima kwalificaties voor de leerling. Alle andere kwalificaties kunnen worden ontwikkeld wanneer men in gunstige omstandigheden wordt geplaatst.

Persoonlijke aandacht en vrije geaardheid

Geen dwang, maar vrijheid

De manier om dingen gedaan te krijgen

wordt vervolgd