The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2020, Vol. 618
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

INNERLIJKHEID

Wat je bent
We worden niet geboren als een onbeschreven blad. We komen met een lang verleden. Onze geest is een database van ontelbare herinneringen, waarvan het grootste gedeelte onbewust is. Onbewust betekent niet inactief. Het bepaalt immers ons leven, ons karakter en aanleg. Zonder herinneringen kunnen we geen geest hebben. Dit geldt ook voor jou. Veel van wat je doet, is dwangmatigheid. Wat je doet, is immers wat je bent. Een zoon van Italiaanse ouders werd geboren in Brooklyn, New York. Hij verhuisde tijdens de drooglegging naar Chicago en werd de gevreesde maffiabaas Al Capone. Een andere man, Jozef De Veuster, werd geboren in Tremelo. Hij trad in in de orde van de Picpuspaters of de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Hij ging als Pater Damiaan bij de melaatsen in Molokai. Wat ze deden, is wat ze waren.

Wat je kunt zijn
Tijdens de Corona-epidemie werd het mensen aangeraden het handen schudden en ook het kussen achterwege te laten. De idee werd gelanceerd elkaar te begroeten op zijn Indiaas, dat wil zeggen met de handpalmen tegen elkaar. Indiërs laten dit gebaar vergezeld gaan van een Namaskaar of Namaste (de e wordt in het Hindi en het Sanskrit altijd lang uitgesproken, dus niet zoals de e in te, maar als de ee in twee; een accent aigu op de laatste e is dan ook niet nodig). Namaskaar betekent een buiging maken. Namaste betekent: ik buig voor u of ik buig voor jou. Maar ze buigen niet voor wie je nu bent of voor dat wat je daden bepaalt. Ze buigen voor dat wat je kunt zijn of dat wat je in wezen bent.

Werk aan de winkel

Wat blijkt?

En als je op het Yogapad komt, maak er dan geen academische aangelegenheid van, want dan ben je als een ezel met een lading boeken op zijn rug. Hij is beter af zonder die boeken. Maak er een ervaringsgerichte zoektocht van. En onthoud dat een voettocht van 1000 km begint met de eerste stap.

TIJDENS DE VAKANTIE

GOEROEPOERNIMAA
Goeroepoernimaa valt dit jaar op 5 juli. We vieren het op zaterdag 4 juli.

KRISHNAJAYANTI
Krishnajayanti valt op dinsdag 11 augustus. Wij vieren het op zaterdag 8 augustus.

Een moslim die Sivananda Aashram bezocht, beklaagde zich bij Swami Sivananda over de vele godenbeelden, die je in de omgeving overal ziet. Goeroedev vroeg hem of hij een zoon had. De man antwoordde bevestigend. “Heb je een foto van hem?” De man nam de foto uit zijn portefeuille. “Spuw er eens op”, zei Goeroedev. “Dat doet men toch niet!” “Het is toch maar papier”, was het antwoord.

Beide Satsangs worden gevierd op zaterdag. Ze beginnen op 17u30.

Internationale Yogadag
De Internationale Yogadag valt op zondag 21 juni. Een eventueel programma zal tijdig worden aangekondigd via mail en op onze website.

SVARNAKESA

Toen hij onder de mensen kwam, viel hij op door zijn magnetische spirituele uitstraling. Hij maakte indruk door wat hij deed, door wat hij zei en door de raad die hij gaf. Hij had een lange baard laten groeien en door zijn lang golvend haar, dat de kleur van goud had, werd hij bekend als Svarnakesha (svarna: goud; kesha: lang golvend haar).

Een Mahaatmaa is een Kalpa Vriksha (wensvervullende boom). Hij geeft alles aan zijn toegewijden. Een Ma-haat-maa is een Chintamani (een wens vervullend juweel). Men kan alles van hem krijgen. Kwalificeer je ervoor. Zuiver jezelf. Ledig jezelf. Hij zal je dan vullen met verwerkelijking, licht, vreugde, voorspoed, onsterfelijkheid en zaligheid.

Moge de zegen van de Mahaatmaas altijd op jou rusten! Moge je worden gezegend met het ontvangen van hun genade!

MAHAABHAARATA

Stamboom

Paandoe (de witte of de bleke) is de zoon van Ambaalikaa en Vyaasa, de schrijver van het Mahaabhaarata. Pandoe is de stamvader van de vijf Paandavas, die naar hem worden genoemd. Omdat zijn broer blind was, werd Paandoe de koning van Hastinaapoera.

Paandoe had twee vrouwen, Koentie en Maadrie. Koentie was de zuster van Vasoedeva, de vader van Krishna. Ze werd ook Prithaa genoemd. Daarom is één van de namen van Arjoena, Paartha, zoon van Prithaa.

Maadrie was de dochter van de koning van Madra.

De symboliek is duidelijk
Dhritaraashtra, de blinde koning, is de onwetendheid en zijn 101 kinderen zijn de menselijke ondeugden. De Paandavas zijn de vijf zintuigen. In de vijf zintuigen werkt dezelfde levenskracht. Draupadie verzinnebeeldt de levenskracht.

wordt vervolgd

SADHGOEROE ANTWOORDT OP DE VRAAG VAN EEN STUDENT:
WAT IS GOD?

De student zei: “Sadghoeroe, u zegt op één van uw video’s dat mensen denken dat God een oude man is met een lange baard, die hierboven op de wolken zit.” Sadhgoeroe wees lachend op zichzelf, want hij voldoet aan die beschrijving. Hij is niet meer van de jongste en hij heeft een lange witte baard. Hij beantwoordde de vraag op een humoristische en verrassende wijze en kwam zoals altijd tot de essentie.

ZENUWSTERKENDE OEFENINGEN

Zenuwsterkende oefeningen zijn oefeningen waarbij men een inspanning doet met ingehouden adem. Ze zijn eenvoudig en doeltreffend.

Adem in en uit door de neus. Eten doe je door de mond, ademen door de neus. De neus filtert de lucht en brengt hem op temperatuur voor hij in de longen komt.

Wees je bewust van de lichaamsdelen als een ervaring, voel ze en herhaal hun naam. Men zegt dat ontspanning moet worden begeleid en dat het lichaam en de geest reageren op de stem van degene die de ontspanning geeft. Het lichaam en de geest reageren ook op jouw stem al worden de woorden uitgesproken in gedachten. Dit is een goede volgorde:

Begin bij de rechterduim. Voel de rechterduim en zeg in gedachten: “Rechterduim.” En zo ga je door: wijsvinger, middenvinger, ringvinger, pink, vijf vingers tegelijk, pols, onderarm, elleboog, bovenarm, schouder, oksel, rechtergedeelte van de romp, rechterheup, rechterdij, knie, onderbeen, enkel, hiel, voetzool, grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen, vijf tenen tegelijk. Hetzelfde aan de linkerzijde. Dan: rechterschouderblad, linkerschouderblad, plaats tussen de schouderbladen, rechtergedeelte van de rug, linkergedeelte, middengedeelte, onderrug, zitvlak, opwaarts over de hele rug, nek, achterhoofd, top van het hoofd, voorhoofd, rechterwenkbrauw, linkerwenkbrauw, plaats tussen de wenkbrauwen, oogleden van het rechteroog, oogleden van het linkeroog, neus, rechterwang, linkerwang, bovenlip, onderlip, kin, keel borst, buik. Dan ga je naar de binnenkant: rechteroog, oogkas en oogbal, linkeroog, oogkas en oogbal, inwendige rechteroor, inwendige linkeroor, neusholte, mondholte, keelholte, borstholte, buikholte.

Feedback

Beste Narayana, Harih OM. Ik vind het heel spijtig dat de voorjaarsretraite niet kan doorgaan, maar je mag me alvast inschrijven voor de najaarsretraite en het geld bij je houden.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

8

HET BEHEER VAN DE AASHRAM

Swami Sivananda was een meesterpsycholoog. Hij beheerde zijn Aashram met een diep begrip voor de menselijke natuur. In elke andere Aashram moesten de bewoners elke morgen en avond bij de Goeroe of de Mahant komen en aan zijn voeten buigen, maar in de Aashram van Sivananda, was die verplichting er niet, er was geen dergelijke priesterlijke dictatuur. Swamiji had in feite zelfs geen speciale zitplaats voor hemzelf. In de Bhajan Hall zat hij samen met de anderen op het tapijt op de vloer. Het was slechts toen hij lichamelijk zwak werd door de leeftijd en kwalen dat hij zich het gebruik van een houten stoel toestond, daarna een stoel met een kussen en tijdens de laatste jaren van zijn leven een leunstoel met kussens.

wordt voortgezet