The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2021, Vol. 628
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE YOGA ACADEMIE

Het ontstaan
De Yoga Academie werd op papier gesticht in het najaar van1969 en ging daadwerkelijk van start na de zomervakantie van 1970. We gingen er sedertdien ononderbroken mee door. We hadden van 1963 tot 1969 al een zevental mensen warm gemaakt om Yogales te geven. Ze zeiden herhaaldelijk dat ze wat dieper wilden ingaan op wat ze moesten onderwijzen. De Yogafederatie kwam aan die wens tegemoet door een cursus opleiding tot Yogaleraar te organiseren op zaterdag in Gent onder leiding van Eric Gomez en André Van Lysebeth zaliger. Mij werd gevraagd de cursus Yogafilosofie voor mijn rekening te nemen.

Niet een academische aangelegenheid, maar een ervaringsgerichte zoektocht
Hoeveel uren moet je aan onderricht besteden? Laat ik een voorbeeld geven. We organiseerden een paar keer een cursus “Sanskrit leren lezen”. Dat nam enkele lessen in beslag. Er werd gezegd dat het aantal lessen onvoldoende was. Ik geloof dat niet. Als de leraar een les heeft gegeven, ligt de bal in het kamp van de leerling: hij of zij moet gaan oefenen. Als je iemand een Yogahouding leert, duurt het hoop en al enkele minuten, maar dan moet de leerling gaan oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Als iemand mij een Mantra vraagt, duurt het inwijdingsritueel hooguit een half uur. Maar dan moet de ingewijde ermee aan de slag gaan.

God helpt wie zichzelf helpt

Buiten de grenzen

De erkende vormingsscholen

Wat brengt de toekomst?
Traditiegetrouw zouden we juni aanstaande een cursus afronden, namelijk YA2017. Dit wil zeggen: de cursus Yoga Academie die begon in 2017; en in september zouden we starten met YA2021, maar zoals mijn meetje Wies terecht zei: “De mens wikt, maar God beschikt.” Een formidabele wereldwijde uitdaging besliste er anders over. We kregen beperkingen opgelegd, die snel evolueerden naar een lockdown. De situatie komt erop neer dat we niets meer op voorhand kunnen organiseren. Ik moet er geen tekening bij maken, zeker?

Een terugblik

Een mijlpaal

De cursus bestaat uit drie luiken
Dit zijn ze: de Yogafilosofie, de Yogapsychologie en de Yogapraktijk.

Een veel gestelde vraag

We beoefenen Integrale Yoga. Een mens denkt, spreekt en handelt. Hij heeft een hoofd, een hart en handen. Alle drie moeten ze goed worden ontwikkeld. Een eenzijdige ontwikkeling is nooit goed.

De lesdagen

De Yoga Retraites
Tweemaal per jaar geven we een Yoga Retraite in de abdij van Drongen van vrijdagavond 20 uur tot zondag 16 uur. Elke leerling die de Yoga Academie volgt, moet tenminste twee Yoga Retraites volgen gedurende de vier jaar dat de Yoga Academie duurt.

Wat moet het kosten?
Lid zijn van Yoga Vedanta Aalst (70 euro per jaar; hiervoor kan men naar de Yogales en krijgt men het maandblad) en 130 euro als bijdrage in de onkosten. Dit laatste bedrag kan, gezien de omstandigheden, veranderen. We zullen zien hoe de dingen evolueren.

Narayana


Vervolg

VOORWAARTSE BUIGINGEN

Voorwaartse buiging zittend-Pashchimottanaasana
Pashchimottanaasana is een woordsamenstelling van pashchima, oettana en aasana. Pashchima betekent het westen. Hindoes mediteren met het gezicht naar het oosten. De rug kreeg dan ook de naam pashchima, de westkant. Oettana betekent: geheven, gestrekt. Aasana betekent: houding.

Herinnering

Niet schrikken, ik beschrijf eerst gewoon maar ter verduidelijking de klassieke houding

Wat nu volgt, is je huiswerk

Het effect

Hindernissen

Uit mijn eigen ervaring

Spieren


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

GEEN AFSTAND TUSSEN ONS EN DE WERKELIJKHEID

Wanneer je weet dat het niet nodig is, dan ben je al op je bestemming. Wanneer je weet en inziet dat het zoeken betekenisloos, onnodig, overbodig is, dan ben je reeds daar. Moge deze genade aan allen worden geschonken!


Zo zong Sant Kabier

O dienaar, waar zoek je Mij?
Ik ben in tempel noch moskee.
Ik ben in Kaaba noch in Kailash.
In ben in rites noch ceremonieën,
noch in Yoga en verzaking.
Een echte zoeker ziet Me terstond
en ontmoet Me in een ogenblik van tijd.
Kabier zegt: “O Saadhoe,
God is de adem van alle adems.”


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

wordt voortgezet