The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF JOY

Within you is hidden God.
Within you is immortal Soul.
Kill this little I, die to live,
Lead the Divine Life.
Within you is the fountain of joy.
Within you is the ocean of bliss.
Rest peacefully in your own Aatma
And drink the nectar of immortality.

LIED VAN DE VREUGDE

In jou is God verborgen.
In jou is de onsterfelijke Ziel.
Dood dit kleine ik, sterf om te leven,
Leid het Goddelijk Leven.
In jou is de bron van vreugde
In jou is de oceaan van zaligheid.
Rust vredig in je eigen Zelf
En drink de nectar van onsterfelijkheid.