The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVA LORRY

Raama Raama Raama Raama Raama
Subhase shaam tak, until break of day,
Repeat the name of the Lord, Raama Raama Raama Raam.
This life is meant for Self-realisation,
Do regular Sankirtan, realise the Aatmic bliss
Raama Raama Raama Raam.
Do Nishkaamya Karma Yoga, purify your heart and mind,
Control the Indriyas, rest in your own Svarupa.
When you get knocks and blows in the battle of daily life,
Then the mind is duly turned towards the spiritual path.
Then comes Viveka Vairaagya, disgust for worldly things,
Desire for liberation, have deep meditation.

Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are,
Up above the world so high, like a diamond in the sky.
When the blazing sun is set,
When the grass with dew is wet,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle all the night.

Harih OM Naaraayana Harih OM Naaraayana
OM Namah Shivaaya OM Namah Shivaaya

SHIVA'S VRACHTWAGEN

Tot het aanbreken van de dag,
Herhaal de naam van de Heer, Raama Raama Raama Raam.
Dit leven is bedoeld voor Zelfverwerkelijking,
Doe geregeld Sankiertan, Raama Raama Raama Raam.
Beoefen onzelfzuchtige Karma Yoga, zuiver het hart en de geest,
Beheers de zintuigen, rust in je eigen wezenlijke werkelijkheid.
Wanneer je slagen krijgt in de dagelijkse levensstrijd,
Wordt de geest terdege op het spirituele pad gericht.
Dan komen onderscheidingsvermogen en onthechting,
Begeerte naar de verlossing, heb diepe meditatie.

Schitter schitter, kleine ster,
Hoezeer vraag ik me verwonderd af wie je bent,
Hoog boven de wereld, zoals een diamant aan de hemel.
Wanneer de laaiende zon is ondergegaan,
Wanneer het gras nat is van de dauw,
Dan toon je je kleine licht,
Schitter schitter de hele nacht.