The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF A KARMA YOGI

Song of a Karma Yogi is gedeeltelijk in het Hindi en gedeeltelijk in het Engels. Het Engels is soms de vertaling van het Hindi, maar niet altijd. Het Hindi wordt geschreven in het devanaagarie (letterlijk: wat behoort tot de stad van de goden). Dat moet natuurlijk worden omgezet in ons schrift op een zodanige manier dat het zo juist mogelijk kan worden uitgesproken. Ik heb de Hinditekst zoals hij werd gepubliceerd in Inspiring Songs and Kirtans zo goed mogelijk aangepast aan het Nederlandse taaleigen. Onthoud het volgende: a en i zijn kort, aa, ie, e en o worden altijd lang uitgesproken. Y klinkt als de j in ja; j wordt uitgesproken zoals de j in jungle, dat trouwens een woord is dat uit India komt. Spreek de lettergrepen duidelijk uit, goed rekening houdend met de korte en de lange klinkers, zonder ergens een klemtoon te leggen, er ontstaat dan een natuurlijke klemtoon.

SONG OF A KARMA YOGI

Hari ke premi Hari Hari bolo.
Aavo pyaare milkar gaavo.
Hari charaname dhyaana lagaavo.
Doekhame soekhame Hari Hari bolo.
Abhimaan tyaago seva kaaro.
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana.

Give up brahmin, sannyaas abhimaan.
Give up male-female, sex abhimaan.
Give up doctor, judge abhimaan.
Give up raajah, zamindaar abhimaan.
Relinquish pandit, scientist abhimaan.
Crush this professor, engineer abhimaan.
Kill this collector, tahsildaar abhimaan.
Kill this vairaagya, seva abhimaan.
Kill this tyaagi, kartritva ahhimaan.
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana.

Remember always Hari Hari Hari Hari.
Sing always Sietaaraam, Raadheshyaam.
See good in every face.
Share what you have with others.
Devolop nicely adaptability.
Serve always with Naaraayana bhaav.
Scrutinize always your inner motives.
Work without egoism.
Cultivate nimitta-bhaav.
Give up expectation of fruits.
Surrender always fruits to the Lord.
Have ecqual vision and balanced mind.
Selfless work will purify your heart.
Then you will get knowledge of Self.
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana.

Vertaling :

HET LIED VAN EEN KARMA YOGI

Als je Hari liefhebt herhaal dan Hari Hari.
Komaan, beminden, laten we samen zingen.
Mediteer over de voeten van Hari.
Herhaal Hari in lijden en in geluk.
Verzaak je trots en doe dienstbetoon.
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana...

Geef de trots op een brahmaan of een sannyaasin te zijn.
Geef de trots van man-vrouw, seks op.
Geef de trots op een dokter, rechter te zijn
Geef de trots op een koning, grootgrondbezitter te zijn.
Verzaak de trots een schriftgeleerde of wetenschapper te zijn.
Verpulver de trots een professor of ingenieur te zijn.
Dood deze trots een ontvanger of tahsildaar te zijn.
Dood deze trots van onthechting en dienstbetoon.
Dood deze trots een verzaker of doener te zijn.
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana...

Onthoud altijd Hari Hari Hari Hari.
Zing altijd Sietaaraam Raadheshyaam.
Zie goed in ieder gezicht.
Deel wat je hebt met anderen.
Ontwikkel zorgvuldig aanpassingsvermogen.
Dien altijd met Naaraayana bhaav.
Onderzoek altijd je innerlijke drijfveren.
Werk zonder egoïsme
Cultiveer de nimitta bhaav.
Geef de verwachting van vruchten op.
Geef altijd de vruchten over aan de Heer.
Heb een gelijkmatige visie en een evenwichtige geest.
Onzelfzuchtig werk zal je hart zuiveren.
Dan zul je kennis van het Zelf verwerven.
Naaraayana Naaraayana Naaraayana Naaraayana...