The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF VAIRAAGYA

Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Raama Raama Raam He Sietaa Raam Raama Raama Raam

Why do you search in vain
For pleasures outside?
Go to the fountain source
In the subjective Aatma.
Awake! Arise! Stop not till goal is reached.

Waarom zoek je vergeefs naar plezier buiten jou? Ga naar bron ervan in het subjectieve Zelf. Ontwaak! Sta op! Stop niet voor het doel werd bereikt.

How long you want to remain
Slave of passion (tell me, please)?
Try to seek Peace within
By dispassion, practice (vairaagya and abyaasa).
Awake! Arise! Stop not till goal is reached.

Hoelang wil je de slaaf van passie blijven (zeg me dat alstublieft). Probeer Vrede in jou te vinden door onthechting en oefening. Ontwaak! Sta op! Stop niet voor het doel werd bereikt.

Are you not really fed up
With illusory objects?
Enjoy the Aatmic Bliss
By manana and nididhyaasan ,
Reflection, meditation.
Awake! Arise! Stop not till goal is reached.

Ben je de denkbeeldige voorwerpen niet moe? Geniet de zaligheid van het Zelf door nadenken en meditatie. Ontwaak! Sta op! Stop niet voor het doel werd bereikt.