The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DARSHANA DO GHANASHYAAM NAATHA

Shloka (meditatievers)

Om iti gnyaanavastrena
Raaganirnejaniekritah
Karmanidraam prapannosmi
Traahi maam Madhoesoedana

O Madhoesoedana, bescherm mij die, nadat hij het stof van gehechtheid had weggeveegd met de borstel van Omkaara (letter OM), in een diepe sluimer van daden viel.

Gietaa (lied)
Darshana do Ghanashyaam Naatha morie
Akhiyaa pyaasie re

O Heer, gij die de kleur van een regenwolk hebt, schenk mij uw Darshan (toon u). Mijn ogen smachten ernaar u te aanschouwen

Mana mandira kie jyoti jagaa do
Ghata ghata basie re

Houd de tempel van mijn hart verlicht. Gij zijt aanwezig in ieders hart.

Mandira mandira moerati terie
Phira bhie na dekhen soerata terie
Yoega biete na aaie milana kie
Poeranamaasie re

Gij zijt de moerti (het beeld) in elke tempel. Toch is een eeuwigheid voorbijgegaan zonder dat ik uw aangezicht zag. De volle maannacht van onze ontmoeting is nog niet gekomen.

Dvaara dayaa kaa jaba toe khole
Panchama soera mem goenga bole
Andhaa dekhe langadaa chala kara
Pahoenche Kaashie re

Als de deur van uw genade wordt geopend zullen de stommen zingen in panchama svara (een zoete melodie), de blinden zien en de lammen gaan en Benares bereiken

Paanie piekara pyaasa boejhavoe
Nainana ko kaise samajhaavoe
Aankhamichaulie chhodo aba to
Mana ke basie re

Dorst kan worden gelest door water te drinken. Maar hoe moeten de ogen worden getroost? Verberg u niet langer voor mij.

Nirbala ke bala dhana nirdhana ke
Toema rakhavaare bhakta janana ke
Tere bhajana mem saba koechha paavoe
Mite Oedaasie re

Gij zijt de kracht van de zwakken en de rijkdom van de armen. Gij zijt de beschermer van de toegewijden. Door u te vereren zal ik alles verwerven, alle zorgen zullen verdwijnen.

Naama jape para toejhe na jaane
Oenako bhie toe apanaa maane
Terie dayaa kaa anta nahiem hai
He doekhanaashie re

Sommigen herhalen uw naam, maar kennen u niet. Gij maakt ze allen tot de uwen (aanvaardt ze). Uw genade kent geen grenzen. Gij zijt de vernietiger van alle lijden.

Aaja phaisalaa tere dvaara para
Merie jieta hai terie hara para
Hara jieta hai terie mai to
Charana oepaasie re

Vandaag geldt een vreemd verdict aan uw deur: uw nederlaag is mijn overwinning. Zowel de overwinning als de nederlaag komen van u. Ik vereer gewoon uw voeten.

Dvaara khadaa kaba se matavaalaa
Maange toemase haara toemhaaraa
Narasie kie ye binatie soena lo
Bhakta nilaasie re

Hoelang nog moet ik, buiten mezelf, wachten aan uw deur en u om uw nederlaag smeken? O, verhoor de smeekbede van Narsi, gij die degenen liefhebt die u vereren.

Laaja na loeta jaaye Prabhoe terie
Naatha karo na dayaa mem derie
Tienon loka chhoda kar aavo
Gagan nibaasie re

O Heer, O Meester, voel u niet schuchter, talm niet en schenk mij uw genade. Verlaat de drie werelden en kom tot mij, gij die verblijft in de hemelen.