The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


NAADA BINDOE KALAADI NAMO NAMAH

Shloka
Shadaananam koenkoema-rakta-varnam mahaamatim divya-mayoera-vaahanam
Roedrasya soenoem soerasainya-naatham Goeham sadaaham sharanam prapadye

Vertaling uit het Tamil
Ik zoek altijd een toevlucht in Goeha met de zes gezichten, die dieprood van kleur is en oneindige kennis bezit, die de goddelijke pauw als rijdier heeft en de zoon van Siva en leider van het leger van de devas is.

Lied
Naada bindoe kalaadi namo namah
Veda mantra svaroepa namo namah
Gnyaana pandita svaamie namaa namah bahoe koti

Gegroet zij Hij, die voorbij klank, tijd en ruimte is.
Gegroet zij Hij, die de vorm van Vedamantras heeft.
Gegroet zij Hij, die de koning der wijzen is.
Zijn aanzien is groot.

Naama Shambhoe koemaaraa namo namah
Bhoga antari paalaa namo namah
Naaga bandha mayoeraa namo namah para shoera

Gegroet zij Hij, die de zoon van Shambhoe is.
Gegroet zij Hij, die de innerlijke vrede beschermt.
Gegroet zij Hij, die rijdt op de pauw en de slang beheerst.
Hij is de allernoedigste.

Chheda danda vinodaa namo namah
Gieta kinkini paadaa namo namah
Dhiera sambhrama vieraa namo namah giri raajaa

Gegroet zij Hij, die de speer draagt.
Gegroet zij Hij, wiens enkelbellen een mooie klank hebben.
Gegroet zij Hij, de grote held.
Hij is de koning van de berg.

Diepamangala jyoti namo namah
Toeyo ambala lielaa namo namah
Deva koenjari bhaagaa namo namah aroel taaraa-ie

Gegroet zij hij, die aanwezig is in het offerlicht.
Gegroet zij Hij, die danst in de arena van het hart van zoekers.
Gegroet zij Hij, die Deivayanai aan zijn zijde heeft.
Hij is de schenker van voorspoed en genade.

Naamaavalie
Soebrahmanya Soebrahmanya Soebrahmanya pahimaam
Kaarttikeya Kaarttikeya Kaarttikeya rakshamaam

Commentaar
Het onderwerp van dit lied van Aroenagirinathar is: God. Het drukt de extatische gevoelens van de wijze uit en geeft een beschrijving van zijn wonderbare filosofie. Voor ons is het poëzie, literatuur; voor de wijze de uitdrukking van een ervaring. Hij maakt gebruik van zijn talent om ons zijn diepe devotie en vervoering mede te delen. Hoe goed hij daarin slaagt, hangt af van de mate waarin wij er voor open staan. Wat je geeft is weinig: een beetje aandacht, een beetje tijd; wat je krijgt is veel: sereniteit en vrede van geest.