The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


VEDANTIC LULLABY

Swami Sivananda: "Ik zal je nu een mooi Vedaantisch slaaplied zingen; een lied dat je in een rustvolle en nieuwe soort slaap zal wiegen."

Sietaaraam Sietaaraam Sietaaraam Raam
Raadheshyaam Raadheshyaam Raadheshyaam Shyaam
OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM
Lulla lulla lulla lulla lulla lullaby
Lulla lulla lulla lulla lulla lullaby

Care not, fear not, worry not, you are immortal Aatman.
Regret not, trouble not, weep not, you are Chidaananda Brahman.
Have viveka, vairaagya, shatsampat and moemoekshoetva.
Hear, reflect, meditate, attain Self-realisation.
Burn the egoism and the senses and enjoy sleepless sleep.
Burn the vaasanaas, trishnas and enjoy Yoga nidraa,
The sleep that makes you fearless and deathless,
The sleep that burns doubt, delusion and ignorance.
It is not the twilight sleep, nor the deep jada sleep.
It is perfect awareness and pure consciousness.
It is nirvikalpa samaadhi or superconscious state.
Now rest on, sleep on, He Saumya, fearlessly.
Lulla lulla lulla lulla lulla lullaby.

No foes, no fear, no danger can touch Thee.
Lulla lulla lulla lulla lulla lullaby.

Now rest on, sleep on, He Vipra, very joyfully.
There is fear only in the worldly duality,
There is none to disturb you in perfect non-duality.

Sietaaraam…

Vertaling

VEDAANTISCH WIEGELIED

Tob niet, vrees niet, pieker niet, je bent onsterfelijk Zelf.
Treur niet, kwel je niet, ween niet, je bent Absoluut-Bewustzijn Zaligheid.
Heb onderscheidingsvermogen, onthechting, zes deugden en een verlangen naar verlichting.
Luister, denk na, mediteer, bereik de Zelfverwerkelijking.
Verbrand egoïsme en zintuiglijkheid en geniet de slaaploze slaap.
Verbrand de begeerten en verlangens en geniet van de Yogaslaap,
De slaap die je onbevreesd en onsterfelijk maakt,
De slaap die twijfel, begoocheling en onwetendheid verbrandt.
Het is niet de sluimer in het schemerlicht, noch de diepe onbewuste slaap.
Het is volmaakt gewaarzijn en zuiver bewustzijn.
Het is nirvikalpa samaadhi of de bovenbewuste staat.
Rust nu, slaap nu, He Saumya, onbevreesd.
Geen vijanden, geen angst, geen gevaar kunnen je raken.
Rust nu, slaap nu, He Vipra, in grote vreugde.
Er is slechts angst in wereldse dualiteit,
Maar er is er geen om je te verstoren in volmaakte nondualiteit.

Sietaram...