The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF VEDAANTA

Chidaananda roepa Shivoham Shivoham
Chidaananda roepa Shivoham Shivoham

I am knower of Oneness, king of kings, emperor of emperors,
Shah of Shahs, Lord of Lords, Maharaj of Maharajas.
Brahman is one, without a name, without a form or colour.
He is eternal, He is free, He is pure and perfect.
All life is one, the world is my home, I include, embrace all.
All is Brahman, all is Aatma, all is my own Self.

Ik ben de kenner van eenheid, koning van koningen, keizer van keizers,
Shah van Shahs, Heer der heren, mahaaraaj van mahaaraajas.
Brahman is één, zonder naam, zonder vorm of kleur.
Hij is eeuwig, Hij is vrij, Hij is zuiver en volmaakt.
Alle leven is één, de wereld is mijn tehuis, ik omvat, omhels allen.
Alles is het Absolute, alles is het Zelf, alles is mijn eigen Zelf.

Chidaananda roepa Shivoham Shivoham
Chidaananda roepa Shivoham Shivoham

I am bodiless, I am sexless, I am all-pervading soul.
I am birthless, I am deathless, I am immortal Aatma.
I am above caste, creed, cult, race and all distinctions,
I am above love, hate, pleasure, pain, all good and bad.
The Self is all in all, none else exists, I am That I am,
I am That I am, I am That I am, I am That I am.
Maayaa's fetters I have broken right through and through,
They cannot bind me, I know Her ways, forms and all Her tricks.
Honour, dishonour, censure or praise cannot touch me now,
The praiser and the praised, the censurer and the censured are now one.

Ik ben zonder lichaam, geslachtsloos, aldoordringende ziel.
Ik ben zonder geboorte, Ik ben zonder dood, Ik ben onsterfelijk Zelf.
Ik sta boven kaste, geloof, sekte, ras en alle verschillen,
Ik sta boven liefde, haat, plezier, pijn, alle goed en kwaad.
Het Zelf is alles in alles, niets anders bestaat, Ik ben die ben,
Ik ben die ben, Ik ben die ben, Ik ben die ben.
De boeien van de Illusie heb ik gebroken door en door,
Ze kan me niet binden, ik ken haar methodes, vormen en al haar listen.
Eer, schande, blaam en lof kunnen me nu niet raken,
Degene die prijst en kritiseert en degene die wordt geprezen en gekritiseerd zijn één.

Chidaananda roepa Shivoham Shivoham
Chidaananda roepa Shivoham Shivoham