The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF SHYAAM MURAARI

Come here, my dear, Shyaama Muraari,
Play the flute, play the flute, Kunja Vihari.

Kom hier, beminde, donkerhuidige doder van de demon,
Bespeel de fluit, jij die verblijft in het woud.

For you, O dear, the gopis wait in vain
With curd, butter and milk, hailing you through sign.
Why run away, why run away, do you fear them?
Have you stolen or have you hidden precious things for them?

Op jou, beminde, wachten de herderinnen tevergeefs met curd, boter en melk, je uitnodigend met tekens. Waarom loop je weg, ben je bang voor hen? Heb je iets van hen gestolen of verberg je waardevolle dingen voor hen?

Come near, come near, Krishna Kanahai,
Help the gopis and lower the pots from their heads so high,
Where are they, where are they, your govalas?
Call them also, bring them also, and help the gopikas.
Come near, close, dear, Chora Muraari,
Taste the curd, play the flute, and dance, O Vihaari.

Kom nader, Krishna jongen, help de herderinnen en neem de potten die zo hoog op hun hoofd staan. Waar zijn zij, je herders? Roep hen ook en help de herderinnen. Kom naderbij, beminde, jij die een dief bent (Chora: hij steelt iemands hart) en een doder van de demon (moeraari).