The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF UPANISHADS

He Raamachandra, Brindavana Chandra,
Eko Deva sarvabhuteshu gudah,
Sarvavyaapie, sarvaantaraatma,
Karmaadhyaksha, sarva bhutadhivaasa,
Saakshi cheta kevalo nirgunashcha.
Eko Deva sarvabhuteshu gudah.
Soham Shivoham, Shiva kevaloham,
Shambho Shankara, He Mahaadeva.

O Heer Raama, Heer van Brindavan,
Er is één God verborgen in alle wezens,
Aldoordringend, van alles het Zelf,
Die alle handelingen controleert, verblijfplaats van alle elementen,
Getuige, bewustzijn, alleen, zonder goenas.
Er is één God verborgen in alle wezens.
Ik ben Hem, Ik ben Siva, alleen Siva ben Ik.
Heer, gever van zaligheid, die alles overstijgt.

God is one, Brahman is one.
He is hidden in all beings,
Like butter in milk, like fire in wood,
Like mind in brain, like oil in seed.
All-pervading, the Self of all beings.
Eko Deva, sarvabhuteshu gudah.

God is één, het Absolute is één.
Hij is verborgen in alle wezens,
Zoals boter in melk, zoals vuur in hout,
Zoals geest in het brein, zoals olie in zaad.
Aldoordringend, het Zelf van alle wezens.
Er is één God verbogen in alle wezens.

Satyena labhya, tapasa hi esha Aatma,
Samyag gnyaanena brahmacharyena nityam.
Antah sharire jyotir mayohi subhra
Yam pasyanti yataya, kshina doshah
Eko Deva sarvabhuteshu gudah.

This Atma is attained, by practice of Truth, tapas,
By nirvikalpa samaadhi, by practice of celibacy.
Inside the body, resplendent pure Aatma,
The anchorites behold who are free from defects.
Eko Deva Sarvabhuteshu Guda.

De Engelse vertaling is de vertaling van de Sanskrittekst:
Dit Zelf wordt bereikt door de beoefening van Waarheid, versterving,
Door de hoogste verlichting, door de beoefening van celibaat.
In dit lichaam, schitterend zuiver Zelf,
De asceten zien het die vrij zijn van tekortkomingen.
Er is één God verborgen in alle wezens.

Satyam gnyaanam anantam brahma
Purushottama Paramaatma.
Adrishtam avyavahaaryam agraahyam alakshanam,
Achintyam avyapadeshyam shaantam advaitam
Eko Deva sarvabhuteshu gudah.

Hoogste Bewustzijn, hoogste Zelf,
Ongezien, voorbij het wereldse, ongrijpbaar, zonder kenmerken,
Ondenkbaar, niet te beschrijven, vredig, niet-twee.
Er is één God verborgen in alle wezens.