The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF NANDALAAL

Mere ankhonme baso mere Nandalaal

Verblijf in mijn ogen, O mijn Krishna (zoon van Nanda)

Mere Nandalaal Mere Pyaarelaal

Mijn beminde Krishna

Mere hridyame baso mere Nandalaal

Verblijf in mijn hart, O mijn Krishna

Raama Raama Hari Sietaa Raam
Sietaa Sietaa Raam Raadhe Raadhe Shyaam
Hari Sietaa Raam Hari Raadhe Shyaam
Lakshmie Naaraayana Shrieman Naaraayana
Hari OM Naaraayana Badri Naaraayana
Shambho Shankara Namah Shivaaya
Mere ankhome baso mere Nandalaal
Kindle the light of love in your heart
Include all creatures in the embrace of your love
Develop cosmic love, shed tears of prem

Ontsteek het licht van de liefde in je hart
Sluit alle wezens in in de omhelzing van je liefde
Ontwikkel kosmische liefde, vergiet tranen van devotie

Soham Soham Shivoham Shivoham Shivoham
Wake up from this long dream of illusory forms
Give up the clinging to false names and forms
Love your Aatma, live in Aatma

Ik ben Hem, Ik ben Shiva
Ontwaak uit deze lange droom van denkbeeldige vormen
Geef het vastgeklampt zijn aan valse namen en vormen op
Heb je Zelf lief, leef in het Zelf

Feel the majesty of your own inner Self
Kill egoism, kill raaga dvesha
Kill cunningness, slay crookedness
Sohan Soham Shivoham Shivoham Shivoham Shivoham

Voel de majesteit van je eigen innerlijke Zelf
Dood ego´sme, dood voorkeur en afkeer
Dood sluwheid, dood onbetrouwbaarheid
Ik ben Hem, Ik ben Shiva