The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF COSMIC VISION

Govinda Maadhava Hari Vaasoedeva Naaraayana
Raadhaa Vallabha Brindavana Chandra
Shrie Sietaa Vallabha Ayodya Raama Chandra
Raama Raaghava Madhoesoedana
Gopie Vallabha Padmanaabha
Vaamana Trivikrama Hrishiekesha
Shrie Raama Krishna Daamodara Keshava
Break the bond of desire,
Preserve equanimity in success failure,
Free yourself from all the attachments,
Turn the mind from all sensual objects.
Strive ceaselessly, restrain the senses,
Calm the mind, fix it on the Self,
Enter into nirvikalpa samaadhi,
Enjoy the peace of the Eternal.

Breek de banden van de begeerte,
Behoud je gelijkmoedigheid in succes en mislukking,
Bevrijd je van alle gehechtheid,
Keer de geest af van alle zintuiglijke voorwerpen.
Streef onophoudelijk, beheers de zinnen,
Kalmeer de geest, richt hem op het Zelf,
Ga in de hoogste staat van meditatie,
Geniet de vrede van de Eeuwige.

Hold fast to the lamp of Dharma,
Entertain thoughts of love,
Allay the flames of lust, greed, anger,
Become the physician of the soul.
Soar high in the realms of bliss,
Behold unity, have cosmic vision,
Blessed is he who has realised Oneness,
Happy is he who knows his own Self.

Houd vast aan de lamp van Dharma
(rechtvaardigheid, letterlijk: dat wat in stand houdt),
Koester gedachten van liefde,
Doof de vlammen van lust, hebzucht, toorn,
Word de dokter van de ziel.
Vlieg hoog in de domeinen van de zaligheid,
Zie de eenheid, heb een kosmische visie,
Gezegend is hij die de Eenheid vond,
Gelukkig is hij die zijn eigen Zelf kent.