The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF GNYAANA VAIRAAGYA

Soenaaja soenaaja soenaaja Krishna
Toe Gietaavaalaa gnyaana soenaaja Krishna

O Krishna, gij die de Bhagavad Gietaa gaf, onderricht ons in wijsheid.

At first there is tender emotion and warm affection,
Then it grows into glowing love, burning passion,
Through shravana and satsang comes admiration,
Then attraction, attachment, supreme love.
I want my dear beloved Krishna alone,
I want neither mukti nor temporal blessings.
The world is unreal, full of miseries.
God alone ie real, full of aananda.
You are running after the unreal shadow,
You have forgotten the real substance.
You came alone (weeping), will go alone (weeping), no one will follow.
Do bhajan, do kirtan, this will follow.
Why do you fight in vain with you brothers?
Fight with the mind and the indriyas.
Why do you weep in vain for the death of relatives?
Weep for the separation of the Lord.
The love between husband and wife is selfish love,
Brothers, sisters are united for selfish ends.
Death is ever waiting to devour you all.
That "tomorrow" will never come, open your eyes now (wake up now).
Life is short, time is fleeting, many obstacles.
Apply yourself diligently to Yogic Saadhanaa, to japa and kirtan.
This world is a mela for two days,
This life is a play for two seconds.
When one is in union with God it is samaadhi.
The Yogi gets infinite bliss and knowledge.

Eerst is er tedere emotie en warme affectie.
Dan groeit ze tot gloeiende liefde, brandende passie.
Door luisteren (naar de Schriften) en samenzijn met gelijkgestemde zoekers of met wijzen komt bewondering,
Dan aantrekking, gehechtheid, de hoogste liefde.
Ik wil mijn beste beminde Krishna alleen,
Ik wil verlossing noch tijdelijke zegeningen.
De wereld is onwerkelijk, vol van lijden.
Alleen God is werkelijk, vol van zaligheid.
Je loopt achter de onwerkelijke schaduw aan,
Je vergat de echte werkelijkheid.
Je kwam alleen (wenend), je zult alleen vertrekken (wenend).
Zing met devotie de glorie van de Ultieme Werkelijkheid, dat zal je volgen.
Waarom vecht je tevergeefs met je broeders?
Vecht met de geest en de zintuigen.
Waarom ween je vergeefs voor de dood van familieleden?
Ween voor de scheiding van de Heer.
De liefde tussen man en vrouw is zelfzuchtige liefde.
Broers en zusters zijn verenigd met zelfzuchtige doeleinden.
De dood wacht er altijd op jullie allen te verslinden.
Die "morgen" komt nooit, open je ogen nu (ontwaak nu).
Het leven is kort, de tijd gaat snel, er zijn vele hindernissen.
Leg je met bekwaamheid toe op spirituele oefening, japa en kiertan
Deze wereld is een kermis van twee dagen.
Dit leven is een spel van twee seconden.
Wanneer men verenigd is met God, is het samaadhi.
De Yogi verweft oneindige zaligheid en kennis.