The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

Sab hai samaana

Allen zijn gelijk

Op 31 augustus 1993 sprak Swami Chidananda in het Parliament of World's Religions (Parlement van de Religies van de Wereld) in Chicago. De titel van zijn lezing was: De echte, authentieke religie die we heden ten dage nodig hebben. Hij besloot met het volgende lied in het Hindi van de wijze Nivritti, dat ik hem ook in Aalst hoorde zingen.



Sab hai samaana, Sab me eka praana.

Allen zijn gelijk. In allen is één levensbeginsel.

Tyajake abhimaana, Hari Naama gaavo.

Verzaak meerwaardigheidsgevoel. Zing Hari's naam.

Hari Naama gaavo, Dayaa apanaavo.

Zing Hari's naam. Ontwikkel in jezelf mededogen.

Apane hridaya me, Hari ko basaavo.

In je hart, installeer Hari.

Hari Naama pyaaraa, Sabakaa sahaaraa.

Dierbaar is waarlijk Hari's naam, ieders steunende helper.

Hari Naama japake, Soekha shaanti paavo.

Door Hari's naam te herhalen, vind geluk en vrede.

Kahe Nivritti, Hari Naama bhakti.

Nivritti predikt liefde voor Hari's naam.

Hari Naama shakti, Deve moekti.

De kracht van Hari's naam geeft bevrijding.