The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

Achyutam Keshavam

Achyutam Keshavam Rama Narayanam,
Krishna Damodaram Vaasudevam Harim;
Shridharam Madhavam Gopika Vallabham,
Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje.

Jaya Rama Shri Radhe Krishna Bhaja ley Sita Ram,
Bhaja ley Sita Ram pyare Bhaja ley Radheshyam.

Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal,
Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal.

Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram

Narayana Achyuta Govinda Madhava Keshava,
Sadashiva Nilakantha Shambho Shankara Mahadeva.
Rajeshvari Maheshvari Tripura Sundari Mateshvari.

Ganga Mayya tar ley papiyon ko tar ley.
Brahma Satyam Jagat Mithya
Jivo Brahmaiva Naaparah.

He Krishna aaja Bansi bajaja,
He Krishna aaja Gita Sunaja,
He Krishna aaja Makkhan Khaja,
He Krishna aaja Lila dikhaja.

Ab Aagaya Bansurivala,
Ab Aagaya Bansurivala.