The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Shrie Raama Chandirane


Shrie Raama Chandirane Shrielola Soendarane
Shrieman Naaraayana Raam Raam Raam

Dasharathar koem Poethirare Daasarkoem Mithiraare
Adiyar kalai Karoemay ya Raam Raam Raam

Kaarana Paripoerana

Kallai Pennakiyawar Villai Thoelaki yawar

Karmeni yane aal Raam Raam Raam

Raama Raama Raama Raam

Vaikoentha Vaasakane, Gopaala Moekoendane
Shrieman Naaraayana Raam Raam Raam

Shambho Sadaashiva, Shambho Sadaashiva
Shambho Sadaashiva boem boem boem

Kailaasa Vaasakane, Paarvatie Naayakane
Chadrakala Dhaa rane boem boem boem

Dvaaraka Vaasakane, Gokoela Paalakane
Raadhaa Manoharane Shyaam Shyaam Shyaam

Govardhana Dhaarane, Gopie Manoharane
Baalagopalakane Shyaam Shyaam Shyaam