The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


KROON VAN MENSELIJKE VERWORVENHEID

Swami Sivananda

Spiritualiteit is een exacte wetenschap. God is een waarachtige werkelijkheid. Samaadhi is een levende ervaring.

Talloos waren de heiligen en wijzen, in ieder land en klimaat, die de onmiskenbare actualiteit van transcendente spirituele ervaringen hebben verkondigd. Het gecombineerde plezier van alle wereldse genoegens is niets vergeleken met de alles overtreffende alvolle zaligheid die wordt ervaren in samaadhi. Om die reden hebben de rishis van weleer God gedefinieerd als dat waarna er niets te bereiken overblijft zodra men het bereikt, niets anders blijft er te begeren. Godverwerkelijking is de kroon van menselijke verworvenheid.

Godverwerkelijking, laat ik het herhalen, is de kroon van alles wat de mens kan bereiken. We worden geboren om God te verwerkelijken. Het menselijk leven heeft geen grotere betekenis. Een geboorte als mens wordt niet gegeven met het verkennen van de ruimte of het peilen van de diepte van de oceaan als het toppunt van onze betrachtingen. Deze hebben een wereldse waarde en zijn veel minder waard dan het beheersen van de geest of het ontplooien van onze spirituele mogelijkheden.

Atoombommen tot ontploffing brengen en raketten in de ruimte sturen, winden de geest op, maar ze bevredigen de spirituele honger van de mens niet. Ze geven de mensheid geen vrede van geest.

  • In het recente verleden gingen de wetenschap en de technologie met reuzenschreden vooruit voor het welzijn alsook voor het potentiële kwaad van de mens. Ze weerspiegelen een grote geest van avontuurlijkheid en een buitengewone menselijke vindingrijkheid. De energie is er, de vindingrijkheid is er, de ontdekkingsgeest is er, maar helaas het heeft allemaal alleen betrekking op het materiële zonder de spirituele groei van de mens in overweging te nemen.

De wetenschap is ontegensprekelijk vooruitgegaan, maar tegen welke prijs. De wetenschap heeft bijgedragen tot de welvaart van de mensheid, maar misbruik bracht vernieling en troosteloosheid, angst en morele degradatie teweeg. De wetenschap ging vooruit, maar de spirituele waarden van het leven gingen achteruit. Men zegt dat de beschaving vorderingen maakte, maar de tekenen van vooruitgang worden overschaduwd door een stijgend aantal tehuizen voor geesteszieken, echtscheidingszaken, jeugdrechtbanken en gevangenissen.

Stop het tij en verander zijn loop. Laat er een evenwicht zijn tussen de vooruitgang van de wetenschap en morele waarden. Leid een evenwichtig leven. Manifesteer de basisdeugden in het dagelijks leven. Neem een toevlucht tot Yoga. Je zult een rijke oogst binnenhalen. Je zult een stevig lichaam, een helder intellect, vrede van geest en een rijke ziel verwerven.

Yoga is een levenswijze. Het is een leven in Bewustzijn. Yoga is geen dogma of geloof of religie. Het is de wetenschap van het leven zelf, van integrale ontwikkeling, van een evenwichtig leven. Baseer je leven op een stevige ethische fundering. Zonder een ethische basis kan spiritualiteit niet gedijen. Laat je inspireren door de Bergrede. Beheers de geest en de zinnen. Zuiver en verruim je hart. Dien de Heer in de noodlijdenden. Pas je aan, stem je af, wees meegaand.

Oost en West zijn niet langer vreemdelingen voor elkaar. De mensheid wordt zich stilaan bewust van haar spirituele verantwoordelijkheid. Er is een grote kracht aan het werk. Er vindt een spirituele revolutie plaats op wereldschaal, die Oost en West dichterbij elkaar brengt. Speel je rol op een edele en goede manier in deze revolutie van eenheid, van universele liefde, van het verzoenen van wetenschap en spiritualiteit voor het welzijn van de mens.

Moge God ons leiden van het onwerkelijke naar het werkelijke, van duisternis naar licht, van dood naar onsterfelijkheid.