The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Narayana

Techniek van Kapaalabhaati
Trek de buik met een krachtige ruk in, zodat de lucht met een forse stoot naar buiten wordt gedreven. Ontspan dan onmiddellijk de buik, zodat de lucht vrij naar binnen kan stromen. Herhaal dit zonder onderbreking in een volstrekt harmonisch ritme. De borst en de schouders blijven zo onbeweeglijk mogelijk. De neus blijft passief. Je mag de lucht niet uitblazen met de neus, want op die manier kun je het neusslijmvlies prikkelen waardoor de neus dichtgaat. De neus moet neutraal en ontspannen blijven.

Kapaalabhaati kan het beste worden vergeleken met het hanteren van een blaasbalg. Als je met een blaasbalg een vuur aanwakkert, moet je alleen een inspanning doen om te blazen: je drukt de handvatten met kracht samen en laat dan onmiddellijk los. De lucht vult vanzelf de ontstane leegte. De neus is de opening, de blaas is de longen, de handvatten zijn de rug en de buik. Van beide is alleen de buik beweeglijk.

Als je de buik met kracht intrekt wordt het middenrif naar boven gestoten en worden de longen leeg geperst. Het middenrif is de spier die de borst van de buikholte scheidt. Het wordt doorboord door de grote slagader, de grote ader en de slokdarm. Met elke in- en uitademing gaat het middenrif op en neer: als je inademt wordt het vlakker, als je uitademt wordt het boller. Dit geeft onophoudelijk een massage aan de ingewanden, het hart en de longen. De op- en neergaande beweging van het middenrif trekt ook de bloedvaten en de slokdarm op en neer. De beweeglijkheid van het middenrif is dan ook van ontzettend groot belang voor de gezondheid en het algemene welzijn.

Waarom 11? Dit heeft een symbolische betekenis. Het is belangrijk dat je niet vergeet dat ook Kapaalabhaati een spirituele betekenis heeft en meer is dan louter een ademhalingsoefening. Als je van 11 de tegenstellingen aftrekt, zoals hitte en koude, eer en schande, plezier en pijn, voorkeur en afkeer enz. blijft 1 over. Dualiteit is een illusie.

De Yogi ziet de eenheid in de verscheidenheid. Hij heeft een dubbele visie: hij ziet de verscheidene namen en vormen en achter die namen en vormen ziet hij de ene onvergankelijke werkelijkheid. Neem een stuk karton en snijd er 52 rechthoekjes uit. Kun je met zo'n stel kaarten wippen of beloften of om het even welk kaartspel spelen? Het antwoord is neen. De verscheidenheid is noodzakelijk ter wille van het spel. De ene kaart heeft de waarde van een koning, de andere van een dame, de andere van een aas enz. Maar in wezen zijn alle kaarten gemaakt van hetzelfde karton.

Aantal ronden
Leer drie ronden Kapaalabhaati te doen in één zitting.

klik