The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Narayana

Kapaalabhaati door 1 neusgat
Yogis gebruiken een Moedraa om om beurten het linker- en het rechterneusgat te sluiten. Dit wordt Vishnoe Moedraa genoemd. Vishnoe betekent: aldoordringend; het is de naam van het instandhoudend aspect van de scheppingskracht. Moedraa betekent: symbool, zegel. Een Moedraa verzegelt de geest in een bepaalde staat of symboliseert die staat.

De techniek van Kapaalabhaati door één neusgat is als volgt. Adem in door beide neusgaten. Sluit het linkerneusgat en adem met de krachtige ademstoot die eigen is aan Kapaalabhaati uit door het rechterneusgat. Adem opnieuw in door beide neusgaten. Sluit het rechterneusgat met de duim en adem met een krachtige ademstoot uit door het linkerneusgat... Eindig met een elfde ademstoot door het rechterneusgat.

Drijf ook nu het aantal geleidelijk op tot 121 ademstoten in een ronde. Zelf doe ik elke morgen twee ronden van 121 ademstoten door beide neusgaten en een ronde van 121 ademstoten wisselend. Dit maakt de Praana zeer rustig, met andere woorden de adem wordt heel rustig en subtiel en de geest wordt helder en stil. Andere ademhalingsoefeningen worden veel gemakkelijker. Je kunt met gemak heel lang de adem inhouden en je hebt een diepe meditatie. Dit is het bewijs van het feit dat er harmonie heerst in de Praana of levenskracht.

Ademen in Oejjaayie betekent: ademen met een licht geruis in de keel door een gedeeltelijke sluiting van de stemspleet. Het enige verschil met Bhraamarie is dat het geluid dat je in Oejjaayie maakt veel minder luid klinkt. Het is voor anderen amper hoorbaar. Oejjaayie geeft je een perfecte controle over het ritme van de ademhaling.

klik