The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Narayana

Aandacht voor de zithouding of Aasana
Zit in een stevige zithouding, rechtop, maar ontspannen. Voel hoe de grond het lichaam draagt. Je lichaam is niet verschillend van de rest van het heelal. Het is gemaakt van dezelfde stof. Terecht zegt de priester bij een begrafenis: "Je bent van stof en as en tot stof en as zul je wederkeren." Hindoes gaan daarbij wat meer in detail: "Water gaat naar water, ijzer gaat naar ijzer, koper gaat naar koper..." Met andere woorden, het lichaam gaat tot ontbinding over en de bestanddelen die een tijd een geheel vormden keren terug tot de aarde. De grens die je tussen je lichaam en je geest en de hele schepping trekt is volstrekt denkbeeldig. Voel dit. Voel dat er geen binnen en geen buiten is. Je bent allesomvattend.

Soekha Poervaka Praanaayaama, Gemakkelijke, comfortabele Praanaayaama
Als je het wisselend ademen onder de knie hebt, kun je beginnen met het inhouden van de adem:
sluit het rechterneusgat met de duim en adem uit door het linkerneusgat
adem in door het linkerneusgat, bij voorbeeld 10 tellen (korter of langer, maar overdrijf niet)
sluit ook het linkerneusgat, plaats de kin in het kuiltje van de keel, maar houd de rug recht (Jaalandhara Bandha) en houd de adem een aantal tellen in
hef het hoofd op, open het rechterneusgat en adem het dubbele uit door het rechterneusgat
adem rechts in, doe Jaalandhara Bandha, adem dan links uit.

Dit wordt ook Naadie Shoeddhi genoemd. De Naadies zijn de energiebanen in het lichaam. Shoeddhi betekent: het zuiveren ervan. De energie kan dan vrij doorstromen.

"Alpaarambhah Kshemakarah. Een nederig begin is altijd vrij van gevaar"
Deze lessen werden uitsluitend geschreven vanuit eigen ervaring. Als ik beweer dat de hier beschreven eenvoudige Yoga-ademhalingsoefeningen een afdoende en beproefde methode vormen om de Praana of levenskracht rustig en harmonisch te maken, dan mag je ook aannemen dat ik weet waarover ik spreek. De invloed van het verbeteren van het evenwicht van de Praana op het lichaam en de geest is van onschatbare waarde.

Ik beweer niet dat overdrijving niet schaadt, want dat doet ze wel. Wat ik wel beweer is dat niemand bang hoeft te zijn als hij of zij zich aan de regels houdt. Mensen laten zich vaak nodeloos bang maken. Jaren geleden gaf ik Yogales aan een groep van mensen die allen de zestig waren gepasseerd. Sommigen waren in een slechte conditie. Ze stelden allerlei vragen die er op wezen dat ze bang waren voor negatieve resultaten. In die tijd waren er nog bierfeesten in Wieze. Honderden bejaarden gingen daar met bussen heen. Ze aten meer dan goed voor hen was. Ze dronken overmatig en hosten rond op het hoempaparitme van de muziekkapellen. Ze maakten zich geen zorgen over hun hart of waren niet bang om een beroerte te krijgen. Maar als je hen vraagt enkele eenvoudige oefeningen te doen, vragen ze zich af of ze niets zullen krijgen aan hun hart en of het geen kwaad kan met hun hoge bloeddruk enz. Hierin zit geen logica. Ouderdom moet niet noodzakelijk gepaard gaan met ziekte en ongemak. Het is mogelijk oud te worden in goede gezondheid. En het leven kan ook dan nog nuttig zijn voor velen. Sommigen worden geboren met een ijzeren constitutie. Maar terecht zegt men dat krakende wagens het langst meegaan. De reden is eenvoudig: ze verzorgen zich beter.

klik