The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2010, Vol. 515
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

GOED BEGONNEN,
HALF GEWONNEN

Wanneer, hoe en waarom?
De lente komt eraan en dus ook de tijd voor de Uiteenzetting voor Beginners, die we in Aalst en Denderleeuw traditiegetrouw organiseren op de tweede woensdag na Aalst Carnaval, een dag die dit jaar vroeg valt. Voor Yoga Denderleeuw is er een nieuwigheid: de uiteenzetting vindt ditmaal plaats in Liedekerke.

Het is evenzeer een jarenlange traditie dat ik dan iets schrijf voor de beginners, dat evengoed voor andere lezers boeiend is.

Op vele gebieden is de voorbereiding het halve werk en dat is in Yoga niet anders. Met de lange ervaring die ik heb, blijf ik de uiteenzetting uiterst belangrijk vinden en nog belangrijker vind ik het dat de beginners een tijdschrift krijgen, dat elke maand dienst doet als iets wat hen herinnert aan de goede voornemens waarmee ze ooit aan de lessen begonnen. En ook zal het geleidelijk aan de deur naar een gelukkiger leven openen. En het zal het effect van de Yogales en van het werk van de Yogaleraar vertien- zo niet verhonderdvoudigen. Mensen hebben informatie nodig. Ze moeten weten waar ze aan beginnen, hoe ze er moeten aan beginnen, wat ze ervan kunnen verwachten en welke de te vermijden vergissingen en valkuilen zijn.

De eerste vergissing
In september 2009 begonnen we met een nieuwe vierjarige cursus Yoga Academie, YA2009 genoemd, waarin mensen worden opgeleid tot Yogaleraar. We maken dat bekend via ons uniek maandblad en onze onovertroffen website. Maar de beste publiciteit is die van mond tot mond.

Ook aan de nieuwe cursus Yoga Academie beginnen we met een uiteenzetting, die we in dat geval Ori'ntatie noemen. Kandidaten kunnen op die dag immers poolshoogte komen nemen, kennisnemen van de leerstof en kennismaken met de leraren en de medewerkers.

Wanneer je niet blij bent

Nonkel Fernand zaliger was een smid die in Wieze de paarden in de brouwerij Callebaut besloeg. Na de oorlog deed de moderne tijd zijn intrede. De brouwerijpaarden gingen naar de paardenvilder en werden vervangen door vrachtwagens en nonkel Fernand zat zonder werk. Ik hoor het hem in zijn verbittering en met een stuk in zijn kraag nog zeggen: "Het leven is als een kinderhemdje, kort en bescheten." Dat waren woorden van zijn oudste zuster, die mijn grootmoeder was.

De dwarsligger
Er dringt zich echter ook een ander feit op, namelijk dat je je niet in het minste bewust bent van je wezenlijke werkelijkheid, laat staan van de zaligheid ervan. Daarvoor is je eigen geest verantwoordelijk. Hij is het die je iets anders doet geloven. Hij is het ook die je iets anders doet doen dan wat je wil doen. Hij is met andere woorden een geroutineerde dwarsligger of, zoals we in het Vlaams, zeggen een grote ambetanterik.

Wat is dat?

Onder de oppervlakte
Soms zien we de ware aard van de geest in gevallen van dementie. Een dame die heel erg gesteld was op etiquette en nette manieren werd dement. Ze liep nu te vloeken als een ketter.

Misvatting
Het is een grote misvatting te denken dat het lichaam en de geest twee verschillende dingen zijn. Het lichaam is grof, de geest is subtiel. Dat is het verschil. Als je diep in de put zit, zit ook het lichaam diep in de put. Het deelt in dat gevoel van kop tot teen. Het tegendeel is ook waar. Als de geest blij is, is ook het lichaam blij van de top van het hoofd tot de nagels van de tenen. Als het lichaam wordt gekwetst, krijgt ook de geest het moeilijk. Als het lichamelijk welzijn verbetert, neemt ook de geest deel aan die verbetering. Het is dan ook van het grootste belang dat je positief leert denken en dat je het lichaam met respect leert behandelen. Het is op de eenheid van lichaam en geest dat de Yogahoudingen gebaseerd zijn en ook op het feit natuurlijk dat je de vereenzelviging ermee moet leren doorbreken: je hebt een lichaam en een geest, maar je bent die niet.

Wat is een Yogahouding?
Het lichaam wordt in een onbeweeglijke houding gebracht. In die houding moet men het zo goed mogelijk ontspannen. Dit is van het grootste belang. Men moet bovendien proberen er hier en nu bij te zijn en de adem moet vrij kunnen vloeien. Men mag met andere woorden de adem niet blokkeren. In sommige scholen legt men de adem een bepaald ritme op, maar dat is niet onze methode.

Het effect van Yogahoudingen verklaard
Een uiterst belangrijk bestanddeel van het lichaam is de wervelkolom. Men herkent de Yogi aan zijn wervelkolom. Ze blijft tot in hoge leeftijd recht en soepel. De wervelkolom bevat een uiterst belangrijke substantie, het ruggenmerg. In dat ruggenmerg zijn de ruggenmergszenuwen ingeplant. Deze vertrekken tussen de wervels door naar alle delen van het lichaam. Tussen de wervels zitten tussenwervelschijven. Deze zijn poreus. Ze vullen zich tijdens de rust met water. Ze worden in de loop van de dag leeg gedrukt. Als ze zich niet langer vlot kunnen vullen met water verkalken ze en slijten ze snel af. Als de wervelkolom stijf wordt, vermindert ook de doorstroming van het bloed naar het ruggenmerg. De zenuwen die er zijn ingeplant worden dan onvoldoende gevoed. Ze worden zwak en beginnen onduidelijke boodschappen te sturen aan de organen die ze bedienen. De hypofyse wordt gestuurd door het zenuwstelsel. Deze hormoonklier dirigeert de andere hormoonklieren of endocriene klieren, die beginnen te falen als de zenuwen zwak worden. Yogahoudingen bewerkstelligen dan ook dat de wervelkolom soepel wordt en blijft.

De voorbereiding is het halve werk

Het geheim van het succes
Succes is gegarandeerd als je oefent met regelmaat, zonder overdrijving. Met regelmaat bedoel ik: dagelijks. Als je het doet om gezondheidsredenen of om wat gewicht te verliezen is voor het avondmaal de beste tijd. Voor meditatie zijn de morgenuren best geschikt. Maar Yogahoudingen moeten altijd worden beoefend op een lege maag.

Vriend en vijand
Als je er niet toe komt regelmatig te oefenen en als je je in de oefening bezondigt aan overdrijving dan moet je dat aan niemand anders wijten dan aan je eigen geest. De oude wijzen zeiden: "De geest van de mensen is voorwaar de oorzaak van hun gebondenheid of hun verlossing. Mana eva manoeshyaanaam kaaranam bandhamokshayoh."

Een beoefening, en dat heeft consequenties
Maar Yoga is geen behandeling, het is een beoefening. Dit betekent dat het inzet vraagt. Eens in de week naar de les gaan is niet genoeg. Wat je in de les leert, moet je je door geduldige oefening ook eigen maken. Er is geen andere weg.

In een notendop
De moeilijkheden van de mens en van onze maatschappij zijn in hoofdzaak te herleiden tot het feit dat mensen niet mediteren en omdat ze niet mediteren zijn ze Zelfvervreemd. Ze werden met andere woorden vreemdelingen voor zichzelf. De Zelfvervreemding moet worden aangepakt door ervaringsgericht te onderzoeken wie je in je diepste wezen bent. En wat je in je diepste wezen bent is altijd een feit, dat nooit ongedaan kan worden gemaakt. Wat je meent te zijn is daarentegen een illusie en zal nooit een feit zijn, wat je ook doet. Dit is de hele wijsheid uit het Oosten in een notendop.

Op losse schroeven
Ik weet wel dat velen dit allemaal interessant vinden, maar ik weet ook dat ze het in de kortste keren op losse schroeven zullen zetten met een "ja, maar". Degenen die toch willen doorzetten kunnen zoals ik zei terecht in de vrijdagavondmeditatie en ook in de Satsang op zaterdag. Zie voor dag en uur op blz. 3 van dit maandblad. Ook de Satsang is vervat in het lidmaatschap (een abonnement volstaat voor de Satsang en de meditatie niet). Ook organiseren we ieder jaar twee Yoga Retraites in de Oude Abdij van Drongen, een in het voorjaar en een in het najaar.

Ik dring niemand iets op, want ik weet hoe mensen zijn, maar ik probeer het wel zo aantrekkelijk voor te stellen als het verdient. Iedereen moet dan voor zichzelf uitmaken wat zwaarst weegt.

Boeddha en de marktkramer

Tekst van een e-mail die me werd gestuurd
'Veel Belgen ziek door stress'
BRUSSEL (ANP) - Van al het ziekteverzuim in Belgi' is 70 procent het gevolg van stress. Dat zegt het christelijke ziekenfonds CM op basis van een schatting, zo meldden Vlaamse media vrijdag.
"Stress kost de Belgische ziekteverzekering alleen al aan uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid 1,2 miljard euro per jaar'', aldus CM-voorzitter Marc Justaert. Bovendien is volgens hem ook een aanzienlijk deel van de ruim 20 miljard euro aan jaarlijkse kosten voor de gezondheidszorg aan stress toe te schrijven. Het ziekenfonds start op 21 september een grote antistresscampagne onder het motto 'Gas terugnemen geeft zuurstof aan je leven'. Onder meer via tv-spotjes en een website worden de Belgen opgeroepen om te onthaasten.
18/09/09 10u45

Mijn eerste stappen op het Yogapad, het pad dat verlicht en verlost
Het is meer dan vijftig jaar geleden, meer bepaald in november 1959, dat ik op een avond met mijn allereerste Yogaoefeningen begon. Het waren de voorwaartse buiging staand en de voorwaartse buiging zittend. De opdracht luidde: sta rechtop met de voeten samen en de knie'n gestrekt, buig voorover zover je met gemak kunt, tel rustig tot vijftien en kom dan overeind. Doe de volgende dag hetzelfde, maar tel tot dertig. Ga zo door tot je aan honderd tachtig tellen komt. Buig de dag nadien een beetje dieper en herbegin met vijftien tellen. Zittend moest ik hetzelfde doen.

NaJAARS YOGA RETRAITE 2009
EEN VERSLAG

Terwijl ik dit schrijf, de dag na de najaars Yoga Retraite, dus fris van de lever, zit de voorjaars Yoga Retraite al vol. Onmiddellijk kwamen er immers een heel pak aanmeldingen binnen en moest ik zelfs al een wachtlijst aanleggen. Dit is het beste bewijs van de kwaliteit van onze Yoga Retraites. Ze zouden anders niet zo aanslaan.

Het verkeer verliep gelukkig vlot die vrijdagavond, zodat iedereen zonder problemen op tijd in Drongen raakte. Ik maakte de twee'nzestig deelnemers in de ori'ntatie duidelijk dat het dwaasheid zou zijn er geld voor te hebben neergeteld, er tijd voor vrij te hebben gemaakt en er thuis wellicht zoete broodjes voor te hebben moeten bakken om dan niet te proberen er het maximum uit te halen. Het grootste profijt haalt men eruit door met de stroom van het programma mee te vloeien, dat wil zeggen door op zijn mat te zitten voor het programma begint en door er niet de brui aan te geven bij de eerste opstandigheid of dwarsliggerij van de geest en vooral door de hele tijd aan zichzelf te leren denken op een totaal andere manier, namelijk op de Yogamanier of zoals een kiertan het uitdrukt: "Aanandoham. Ik ben zaligheid. Aanandambrahm. Ik ben absolute zaligheid."

Tijdens de laatste Satsang werden de diploma's uitgereikt aan de afgestudeerden van YA2005 (cursus Yoga Academie gestart in september 2005 en be'indigd in juni 2009). Ze zaten vooraan met hun gezicht naar de deelnemers, vrouwen rechts, mannen links. Ze zongen krachtig met een stem de Goeroestotram, zoals ze dat van mij hadden geleerd. Op dat ogenblik was ik wel apetrots, vooral toen ik zag met hoeveel warmte ze met elkaar omgingen. Ik had hen gevraagd het kussen achterwege te laten en te vervangen door een buiging met de handen samen en de mensen om ook niet te applaudisseren, maar elke gediplomeerde van harte een "Jaya!" toe te roepen. Jaya betekent: leve. En het was fantastisch. Voor de oude tradities is soms veel te zeggen.

Het viel me tijdens de diploma-uitreiking ook op welk een grote harmonie er bestaat tussen de leraren van de Yoga Academie. En dat is een grote verworvenheid van de laatste jaren. Ze straalt af op de leerlingen, die in de vier jaar van hun studie een hechte groep werden waarin iedereen iedereen tot steun is en waaraan de kliekjesgeest, die vaak zoveel bederft, volstrekt vreemd is. Dit moest me van het hart.
Gediplomeerden
Alexandra Cordonni, Ariane Brackeva, Carole Royer, Catharina Lommen, Dani'lle Wellens, Gerlinde Van Der Voort, Greta Gordts, Jean-Paul Schollaert, John Van Vreckem, Jos Diekhorst, José Linders, Katelijn Verplancken, Leen Van Hauwermeiren, Liliane Van Herreweghe, Ludo Van Vossel, Marijke Van Keer, Martine Van Bulck, Mechie Hendriks, Michiel Pelt, Pascal De Bremme, Rob Meijer, Sabine Reyntjens, Veronica Baekelmans, Vicky Christiaens, Wolf Vlaeminck

Het hele programma van vrijdagavond 20u tot zondagmiddag 16u liep als een trein. De kiertan op zaterdagavond was denderend. Heel de zaal vibreerde. De glunderende gezichten op het einde spraken boekdelen.

Ik kan niet beter doen dan enkele deelnemers aan het woord te laten. Hun bijdragen moesten noodgedwongen worden ingekort.

Wie erbij wil zijn in het najaar kan zich nu al aanmelden als ze niet het gevaar willen lopen te worden ontgoocheld.

Narayana

DEELNEMERS SCHRIJVEN
Het was weer een prachtige Yoga Retraite vol klank en kleur. 's Morgens dacht ik nog ja, wat moet ik bij dat diploma uitreiken, dus ik had zoiets ik rij liever nu naar huis, maar afspraak is afspraak, maar bij dat gebeuren in de middag werd ik vanbinnen geraakt. Het was zo mooi om te zien en te horen hoe zo een groep het die vier jaar beleefd heeft en met welke intentie jullie je er voor ingezet hebben. Dat heeft me echt aangegrepen. Prachtig, dat vind je in Nederland niet, daar kunnen ze een voorbeeld aan nemen. Josje, Nederland

Hoe bijzonder was dit weekend! Iedere Yoga Retraite de afgelopen vierentwintig jaar was uniek. Ook al is het programma steeds min of meer gelijk, toch is iedere keer weer als ware het de eerste keer.
In onze tijd hebben we een gebrek aan goeroes. Wat is dit toch waar. Wie zijn de helden van vandaag? De film- en muzieksterren, de voetballers. Talloze tijdschriften worden ermee vol geschreven.
Tijdens de Yoga Retraite heb ik eens temeer beseft hoe goed het is een goeroe te hebben en hoe sterk het voorbeeld van Swami Sivananda vandaag de dag nog werkzaam is, wat te zien is in het belangeloze handelen van zoveel mensen waardoor de retraite weer zo vloeiend vlot verliep.
Met dank dat je deze bijzondere Yoga Retraite mogelijk hebt gemaakt en blij te horen dat je door wilt gaan, zelfs al moeten we je met vier man het podium opzeulen -zolang de geest het maar toestaat! Michiel, Arnhem

Dit weekend maakten wij een van de meest krachtige Yoga Retraites ooit mee. Je was jong, krachtig en een goed mens. Lakshmie was eveneens een voorbeeld van gelijkheid (waarmee ik niet bedoel dat er soms niet wat beroering kan zijn), maar uiteindelijk ontdek je een buitengewone vrouw. Zonder haar zou het Yogacentrum niet zijn wat het vandaag is. De samenwerking en de harmonie onder de leraren die weerkaatst wordt in een fantastische groep mensen van vijfentwintig nieuwe leraren. Sivananda kijkt glimlachend toe. Mira

Mag ik je ook nog eens oprecht bedanken voor deze Yoga Retraite. Ik kon me bijna voorstellen dat je voldaan in je zetel zat... maar moe, zoals je dat zelf aanhaalde. Deze morgen om 5u begon spontaan de meditatie zonder enig gevoel dat ik iets deed, pure ervaring en waarnemer van wat kwam. Steeds zijn de gedachten zo dichtbij jou, dat het ook jouw stem is die tot me doordringt en me de richtlijnen meegeeft. Dan verdwijnt ook je stem... Zonder woorden... De mantra nam alles in bezit. Ann

U geeft het door op uw unieke en bijzondere manier, het geschenk van een krachtige en prachtige Yoga Retraite; daaraan mocht ik mij laven, om herboren het dagelijks leven op het Yogapad met vernieuwde kracht verder te zetten. Gerlinde

Mijn oprechte dank, omdat U me het vertrouwen en de mogelijkheid geeft om te mogen bijdragen tot het welslagen van de Yoga Retraite. Het is een stukje hemel op aarde, zoveel liefde mogen ervaren. Doe ook nog veel groeten aan Lakshmie, zij heeft een bijzondere plaats in mijn hart. Hilda Verbeeck

Hoewel ik een geboren en getogen Aalstenaar ben, is het een Nederlander die mij de Yogaschool in Aalst heeft leren kennen, in november 2007 tijdens een drieweekse rondreis in Zuid-India. Op een bepaald ogenblik stond ik met een paar reisgenoten te praten. Ik vertelde hen dat het allemaal veel te snel ging. Ad, een van de reisgenoten uit Nederland, had de Yoga Academie in Aalst gevolgd. Hij zei me dat er een zeer goede Yogaschool in Aalst is. Na mijn reis heb ik mij uit nieuwsgierigheid in Aalst ingeschreven voor de Yogalessen voor beginners. Het was bij de aanvang onwennig (en soms nog), maar op ogenblikken dat ik twijfel herinner ik mij Ads blik en Ads woorden dat hij blij was dat hij had volgehouden. Na de beginners ging ik bij de gevorderden. In oktober 2009 ben ik gestart met het eerste jaar van de Yoga Academie. De Najaars Yoga Retraite 2009 was opnieuw een boeiende stap op mijn Yogapad. Het geeft de kans om op twee dagen tijd met verschillende aspecten van Yoga in contact te komen samen met anderen die jarenlange ervaring hebben. Veel dingen die ik tijdens mijn reis in Zuid-India heb gezien, gelezen en meegemaakt, hebben dankzij de Yogaschool een diepere betekenis gekregen. Ondertussen is er een nieuwe wereld voor mij opengegaan, die veel ruimer is dan het louter beoefenen van Yogahoudingen of herinneringen aan Zuid-India. Je hoeft het inderdaad niet steeds ver te zoeken. Ad, mocht je dit ooit lezen: bedankt! Dirk

Ik ben met heel wat spanningen in de abdij binnengekomen en met een vrij gevoel weer buiten gegaan. Ik vond het een mooie Yoga Retraite, eentje dat mij deugd heeft gedaan en nu nog voel ik de energie door mij stromen. Myriam

De Yoga Retraite was schitterend. Naar het einde toe word ik er altijd een beetje weemoedig van. Raf

Nogmaals bedankt voor de fijne Yoga Retraite en ook veel dank en respect voor de vierjarige opleiding van YA2005, die u met hart en ziel gegeven heeft, samen met Hilda, Mira, Jan en Geert. Ik ben enorm dankbaar dat ik dat alles heb mogen ervaren en misschien nu ook kan doorgeven aan anderen.
Ik heb in deze Yoga Retraite enorm genoten van de ochtendlijke meditatie en oefeningen. Het is fijn deze 's morgens ook eens samen te kunnen doen met zoveel gelijkgestemde mensen, in plaats van thuis in je eentje. Je bent dan natuurlijk niet echt alleen, je bent wel altijd verbonden met het geheel, maar toch, het is altijd fijn om het op die manier ook eens te mogen beleven. De lessen van Jan, Mira en Michiel waren inspirerend en in de Satsangs zat zoals altijd een serieuze "drive" of "beat", om het eens anders te zeggen. Het was ook fantastisch om ons diploma te mogen ontvangen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we de kracht mogen hebben om wat we geleerd hebben een waardige plaats te geven in ons leven en dat dit en wat nog gaat komen ons zal verrijken, zodat wij het kunnen doorgeven aan anderen. Ludo

Het vroege opstaan blijft een opgave: ik voel veel weerstand van het lichaam. Of is dat het werk van mijn geest? Ik heb zaterdag de ochtendmeditatie en de Yogahoudingen ervaren als zacht en rustig. Na de meditatie bleef de concentratie de hele tijd doorgaan met de deskundige, ietwat technische, begeleiding van Hilda. Ze neemt je geest en je lichaam mee zoals iemand die je bij de hand neemt en met jou op weg gaat. Het overkomt je, geen inspanningen; het is een zegen.
Zondag volgde ik de ochtendles bij Narayana. De tweede dag is het zitten moeilijker, omdat je al een dag zitten achter de rug hebt. Toch gaat het al veel beter met de knie'n dan voorheen. Langzaamaan kunnen ze meer aan. De Japa-meditatie met een grote groep mensen in de abdij van Drongen is indrukwekkend. Bepaalde momenten kun je de energietrillingen voelen. De sfeer in de grote ruimte en in de donkerte, het licht dat zachtjes doorbreekt door de grote ramen (dus niet alle gordijnen dicht a.u.b.). Heel even een glimp van "het geheel" of je erin opgenomen voelen. Ik ben dan enige ogenblikken toeschouwer van het hele gebeuren. En dan terug naar mijn hartcentrum, naar de bron van de klank, zoals Narayana er ons op tijd en stond aan herinnert.
De ochtendmeditatie is voor mij het belangrijkste deel van de retraite, ook al is het soms moeilijk. De lezingen van Jan en Mira waren geïnspireerd door de diploma-uitreiking van YA2005. Dat gebeuren gaf een bijzondere sfeer. Deze groep geeft blijk van een sterke verbondenheid.
Als Yogalesgeefster is het interessant weer een aantal aanwijzingen en raadgevingen te horen, ook al is het herhaling. Het geeft je ondersteuning. Je kunt ook nadenken over wat je doet in je les.
De kiertan met Krishna, Frans, Geert, Joris en Lakshmie (Van Overmeir) was een prachtige zangstonde, ondersteund door de weemoedige en doordringende klanken van het harmonium en de trommen. Op bepaalde momenten ging het er heel uitbundig aan toe, op andere momenten was het subtiel.
Een ander vast gegeven in de Yoga Retraite is de voortdurende aanwezigheid van Frans met zijn harmonium en zang. Het geeft een diepe en sfeervolle dimensie aan het hele gebeuren. Het laat mij herinneren aan mijn verblijf in India: in de Bhajan Hall wordt er zonder ophouden de Mahaamantra gezongen. Het was de wil van Goeroedev om een non-stop kiertan van de Mahaamantra te houden, vanaf de derde december 1943, door de uitzichtloze toestand van de tweede wereldoorlog. Wat tot op heden nog steeds in stand wordt gehouden. Het was heerlijk om samen te zijn met al die mensen, en in het bijzonder met de mensen waarmee ik YA2001 heb gevolgd, evenzo met de mensen waarmee ik naar India ben geweest. Het heeft me heel veel plezier gedaan om nog eens met hen samen te zijn; ook al heb ik met enkelen maar weinig of geen contact gehad. Hun aanwezigheid gaf mij een warm gevoel van thuis zijn en van vriendschap. Ik stond op de wachtlijst. Gelukkig voor mij werd er afgebeld. Gilberte

Het weekend was hartverwarmend. Ik voelde dankbaarheid en innerlijke rust. De volgende ochtend kwam ik zingend beneden. Herman: "Wat is er mooier dan een vrouw horen zingen in de ochtend?" Trudie

Dank voor de voorbije Yoga Retraite. Elke retraite kent zowat hetzelfde stramien: vroeg opstaan, een volledig oefenschema en de voordrachten. Toch ervaar ik het telkens als anders. Soms voel ik me zelfs door wat er aangehaald wordt persoonlijk aangesproken. Welke chemie er hier speelt kan ik soms moeilijk vatten, maar toch inspireert het en geeft het de moed om op het Yogapad te blijven. Het is als je dorst laven aan de Bron. Deze retraite was voor mij ook heel bijzonder. Wij, afgestudeerde van YA2005, mochten ons diploma uit de handen van onze leraren ontvangen. Het was een mooi en onvergetelijk moment. Pascal.

Iedere retraite met Yoga Vedanta Aalst is als je terugtrekken in een spirituele oase, en je onderdompelen in de rivieren van Yoga en Vedanta, telkens opnieuw, tot de boodschap al je poriŽn doordringt met positieve trillingen en samskaaras. Deze retraite was voor ons van YA2005 een heel bijzondere ervaring, want ze stond in het teken van de uitreiking van ons diploma na vier jaar studie. Blij als we zijn met deze bekroning, zijn we toch ook wat triest dat de Yoga Academie voorbij is! Gelukkig weten we dat de deuren van de aashram in Aalst altijd openstaan, en dat we steeds toegang hebben tot Narayana, Jan, Mira, Hilda, Geert... Geen afscheid dus. Laat ons verdergaan in eenheid, en elkaar nog vaak terugzien in Aalst, in Drongen, en waar dan ook... Wij danken jou voor de prachtige retraite, Narayana. Het zingen van Amazing Grace vond ik (bijvoorbeeld) onvergetelijk. Yogesh

Het was weer heel fijn afgelopen weekend. Jammer dat er niet gezoend mocht worden, want na zo'n weekend stroom ik over van liefde en zou ik de hele wereld wel willen zoenen en omhelzen! Maar ja, van u uit gezien begrijp ik het goed. Ook wel wat respectvoller, een buiging. Marijke, Arnhem

De Yoga Retraite is alweer een week achter de rug en toch blijft dat telkens weer hangen en neem ik dat mee in het leven. Ik dank jou en alle andere sprekers en mensen die bijgedragen hebben tot alweer een prachtige retraite dan ook van harte. Nu ikzelf les geef, besef ik pas hoeveel ik de afgelopen vier jaar heb geleerd en hoeveel ik daarvan kan doorgeven. Ook de diploma-uitreiking op zondagmiddag vond ik heel mooi: eenvoudig, maar toch heel fijn. Ik nodigde hiervoor mijn partner, moeder, schoonouders en baas uit, die allemaal heel nieuwsgierig, maar toch een beetje afwachtend naar de abdij kwamen om eens te zien waar ik nu steeds naartoe ga: "naar de Yoga Academie" en "op retraite". Ze waren nadien allemaal heel enthousiast, vooral de kracht en de vibratie van de OM-klank liet een sterke indruk achter. Vicky

We zijn nu alweer een week verder en nu nog ervaar ik een diepe rust. Ook na de Yoga Academie rij ik met een goed gevoel naar huis. Ik ben blij dat ik eindelijk de stap heb durven zetten om de lessen te volgen, want daardoor en ook door meditatie leer ik het leven te aanvaarden zoals het nu voor me is.
Ik herhaal vaak de definitie van Yoga, die ik in het Yoga Magazine heb gelezen, in stilte, want de weg naar Zelfbewustzijn is niet gemakkelijk, want niemand laat graag zijn identiteit los als dat niet moet, we komen met lege handen te staan en dat is geen prettig gevoel, maar ik besef dat alles kunnen loslaten de enige weg is om niet altijd ongelukkig te zijn. Myriam

Het was met jubelend hart dat ik zondag na de Yoga Retraite naar huis reed. Het was een zeer mooie retraite, een speciale, want deze keer kregen wij ons diploma. De Yoga Academie is het mooiste geschenk dat men in zijn leven kan krijgen. De Yoga Retraites zijn daar de spirituele hoogtepunten van. Deze keer mochten we getuige zijn van het muzikale talent van Geert, met zijn trotse leermeester aan zijn zij. De ochtendpraktijk bewijst waar het allemaal om draait en ook de lezingen doen me telkens uitkijken naar meer. Bedankt voor jullie niet aflatende inzet! Ariane

Met een hoofd wat verdwaasd van de vele onderbroken nachten (zieke kindjes), maar met een hart geheel geopend, was ik aanwezig tijdens de satsang op zondagmiddag. We mochten ons diploma van de Yoga Academie in ontvangst nemen. Toen ik eerder een diploma van een schoolopleiding in ontvangst mocht nemen, voelde ik fierheid: ik was geslaagd en had een toegangsticket tot de arbeidsmarkt op zak. Mijn ego werd aangesproken. De gevoelens van fierheid bleven nooit lang en de vreugde van het hebben van een job was heel oppervlakkig. Kennis die vervaagt. Een diploma als eindpunt. Toen ik zondagmiddag het diploma van de Yoga Academie in ontvangst mocht nemen, voelde ik warmte: "ik" had gefaald en smolt weg onder de hitte. Mijn hart werd aangesproken. De gevoelens van liefde zijn oneindig en de vreugde van het Zijn is heel diep. Wijsheid die blijft. Een diploma als beginpunt. Het volgen van deze opleiding gaf me meer inzicht in de werking van mijn geest, verhoogde mijn lichaamsbewustzijn, versterkte de beweging van mijn ademhaling, hielp me Werkelijkheid van onwerkelijkheid te onderscheiden, wierp licht op mijn levensdoel, maakte mijn wil sterker, bezorgde me de vreugde van het (vals) zingen, verbond me met anderen op het pad, maakte mijn hart gloeiend warm, leerde me van elk woord een Lied te maken en van elke stap een Dans. Hoe meer ik in de Aashram in Aalst kom, hoe meer ik besef dat deze plaats van onschatbare waarde is. Ik sta er nog altijd van versteld met welke vastberadenheid in de jaren 60 deze Yogavereniging uit de grond is gestampt en nog steeds schittert. Ook de talrijke publicaties (CD's, boeken, DVD's) slaan me nog steeds met verstomming. Al die wijsheid -vertaald naar het Nederlands, overzichtelijk gemaakt en heel begrijpbaar voorgesteld- ter onzer beschikking gesteld. Het is ook heel verwonderlijk dat in deze tijd nog een opleiding van zo'n kwaliteit bijna gratis wordt aangeboden. Hartelijk dank aan alle mensen die voor of achter de schermen The Divine Life Society ondersteunen en levendig houden, aan alle medestudenten, aan Wolf, mijn echtgenoot en vriend op het pad van Yoga, aan Hem. Alexandra

LEREN ADEMEN (7)
Naadieshoeddhi - het zuiveren van de energiebanen

Hiervoor moeten we enkele bandhas leren. Bandha betekent: samentrekking. Bandhas zijn moedraas, maar ze komen zoveel voor in andere moedraas dat men ze een aparte naam gaf. Moedraa betekent: zegel. Men verzegelt zijn geest in een bepaald bewustzijn of men verzegelt de energie in een bepaalde plaats van het lichaam. Er zijn drie bandhas: oeddieyaana bandha, moela bandha en jaalandhara bandha. Voor naadiedhoeddhi worden de laatste twee bandhas gebruikt.

Moela bandha
Moela betekent wortel. Het is het samentrekken en omhoog trekken van de spieren van anus. De rest van het bekken en het zitvlak blijft goed ontspannen. De moela bandha wordt de hele tijd van de ademoefening volgehouden.

De energie vloeit door de anus naar buiten. De moela bandha wordt gebruikt om dit te stoppen. Om dezelfde reden zit de Yogi ook op een zitplaats die de energie niet doorlaat, zoals hout, wol enz. Synthetische stoffen zijn niet aan te raden, omdat ze statische elektriciteit maken, die de lichaamseigen elektriciteit verstoort.

Jaalandhara bandha
Jaalandhara bandha is de kin-bostklem. De kin wordt in het kuiltje van de keel gedrukt. De rug blijft goed gestrekt. De jaalandhara bandha wordt gebruikt tijdens het inhouden van de adem. Het inhouden van de adem wordt koembhaka genoemd. Een koembha is een pot. Koembhaka betekent: als een pot. De longen worden gesloten als een pot.

Vishnoe moedraa
De Vishnoe moedraa wordt gevormd met de rechterhand: de wijsvinger en de middenvinger worden in de handpalm gebogen. Vishnoe betekent: aldoordringend.

De eigenlijke oefening
Sluit het rechterneusgat met de duim. Adem links uit en adem daarna links in. Sluit beide neusgaten en houd de adem in met de jaalandhara bandha. Hef het hoofd op, open het rechterneusgat adem rechts uit. Adem rechts in, sluit beide neusgaten en houd de adem in met jaalandhara bandha. Hef het hoofd op, open het linkerneusgat en adem links uit. Dit is ťťn ronde. Doe vier dergelijke rondes.

Het ademritme
Leer mettertijd dubbel zo lang uit te ademen als in te ademen. Adem bijvoorbeeld 10 tellen in en 20 uit. Leer de adem viermaal de duur van de adem in te houden. Het ritme is dan 10-40-20. Begin met bijvoorbeeld 10 tellen in te ademen. Drijf de duur geleidelijk op. Neem de tijd.

Adem zo langzaam mogelijk zonder horten en stoten, met een heel licht geruis in de keel (oejjaayie). Het vraagt wat oefening, maar het loont beslist de moeite.

Narayana


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

III

Vervolg (11)