The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2012, Vol. 535
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

VOOR BEGINNERS

Tweemaal per jaar
De tweede woensdag na Carnaval en ergens op een woensdag in begin september hebben wij een Uiteenzetting voor Beginners. De dag nadien al beginnen de lessen voor beginners. Degenen die op de uiteenzetting afkomen, zijn na afloop vaak zo geboeid of na hun eerste les zo enthousiast dat ze het voortvertellen aan buren, familieleden of vrienden en hen ook warm maken. Die komen dan later in de les. De leraren houden daar rekening mee.

De vraag is
Wat komen al die mensen zoeken in de Yogales? Is het voor de gezondheid? Voor de lijn? Voor buik en billen? Daar is het allemaal goed voor. Zeker weten. Lichaamsoefening is altijd goed op voorwaarde dat ze niet te competitief is, want competitie bewerkstelligt nogal eens het tegendeel. Waarom zouden de ziekenfondsen anders een gedeelte van het lidmaatschap of de beurtenkaart bij een sportclub, fitnesscenter of Yogavereniging terugbetalen op voorwaarde dat ze onbezoldigd zijn?

Maar Yoga onderscheidt zich toch op één heel belangrijk punt
Yoga betrekt de gehele mens bij de oefening. Yoga is met andere woorden integraal en gaat uit van het feit dat ziekten en ongemakken bestaan in de geest voor ze zich manifesteren in het lichaam en dat het dus vooral de geest is die moet worden aangepakt.

Yoga komt van grote wijzen

Swami Sivananda

Luister naar wat die wijzen zeiden

Illusie

De natuurlijke staat

Hun grote vergissing

Ingeboren

De vraag is

Niets te bewijzen

Wat is loslaten?

De juiste medicijn

Take it easy, don’t be lazy

Waarin wil jij je Latijn steken?

NOG VOOR BEGINNERS

Hoe het begon

2012 is het jaar waarin wij het vijftigjarig bestaan van Yoga Vedanta Aalst vieren.

Het begon eigenlijk in oktober 1959 met een cursus uitgegeven door de uitgeverij De Vlam, die met heel onregelmatige tussenposen in de bus viel en die na iets meer dan een jaar heel onverwacht ophield te verschijnen. Maar hij had ondertussen meer dan zijn werk gedaan: hij had ons basiskennis bijgebracht en oefenstof gegeven. Hij was met andere woorden onze kakschool, zoals het kleuteronderwijs in die tijd nog werd genoemd. En hij had vooral onze interesse en ons enthousiasme gewekt. “We” dat waren mijn jongere broer -onze Louis- en ik -onze Jef.

Het was in de maanden die volgden behelpen met boeken. In een ervan (Yoga van de Nederlandse arts Rama Polderman) vonden wij in de uitgebreide bibliografie achteraan: Swami Sivananda, India.

Een man met een visie

Contact in vlees en bloed

Sivananda Aashram

Geschriften blijven

Naar India

In de Aashram

Stichting van The Divine Life Society
In 1936, nadat hij verlichting had bereikt, stak hij de Ganges over en in een vervallen koeienstal stichtte hij met enkele discipelen The Divine Life Society. In hem voltrok zich het wonder van de moderne tijd: hij predikte de oeroude Vedische wijsheid in het Engels, de taal van de verdrukker. Door zijn inzet veroverde Yoga de hele wereld. In 1957 schreef hij: “Truman is slechts de koning van Amerika, Attlee is slechts de koning van Engeland, Stalin is slechts de koning van Rusland, Nehroe is slechts de koning van India, maar Swami Sivananda is de koning van de hele wereld, want zijn rijk kent geen grenzen.”

Wat is een swami

De zin van dit leven op aarde

Swami Chidananda

Nog over vasthoudendheid

Met de twee voeten op de grond

Het is niet al goud dat blinkt

De wijsheid komt uit het Oosten

De duivel komt als een engel, vergif komt als verrukkelijke zoetheid.” Swami Chidananda
Als het over drugs gaat, denk ik steevast aan Swami Satchidananda. Hij had veel discipelen onder de hippies en velen hielp hij van hun verslaving af. Een aantal van hen deed me zelf hun verhaal. Hij zette het leven van velen weer op de sporen. Hij was een gezworen vijand van LSD en van alle drugs. “Een wijs mens wijst er zelfs niet naar met zijn vinger”, zei hij. Hij kende Timothy Leary persoonlijk.

BHOEJANGAASANA COBRAHOUDING

De uitvoering

Plaats in het oefenschema

Bloedzuiverend

Goed voor de nieren

Rusteloze benen

Hernia

Andere
De Cobrahouding geeft ook kracht. Ze stimuleert de bijnieren. Als je van de Cobrahouding wat bibberig wordt, wijst dat erop dat je schildklier overactief is. Buig in dat geval het hoofd niet in de nek, maar houd het rechtop. Hoe meer je het hoofd in de nek buigt, hoe meer de schildklier wordt gestimuleerd.

Zeg nu niet
Zeg nu niet: “Een interessant artikel”, om het daarna te vergeten. Zeg ook niet: “Ik zal het morgen doen”, want die morgen komt nooit. Doe er NU iets mee, het is voor jou een weldaad en voor mij de beste beloning. “D.H.N.”, zei Goeroedev. Hij bedoelde: doe het nu en niet: doe het nooit.

Narayana

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

WEES ALTIJD POSITIEF

Feedback

Dag Narayana, Harih OM. Een hele tijd geleden had ik Yoga Magazine Licht, van Sivananda op cd van 1968-2007 gekocht en nog niet open gekregen op de pc. Maar na aanschaf van een iets moderner toestel, en nu uiteindelijk... het moment... Na het lezen van een eruit gekozen jaargang bloeide mijn hart als het ware zo snel open dat je echt aanwezig was en bent en zelfs ook Swami Sivananda, dit kon ik niet nalaten je te zeggen en mijn vreugde te delen, vooraleer ik met het lezen moet ophouden om een Yogales te geven. Eigenlijk hoop ik nu om zoveel mogelijk verder te kunnen lezen, want wat jullie allemaal geschreven hebben is ongelooflijk, zelfs nu schrijf je nog steeds ijverig verder! Diep in mijn hart geraakt, opnieuw ja hoor, heel hartelijk dank, dank voor wat je doet en ons geeft! Ik hoop het allerbeste voor je! Groetjes en genegen diepneerbuigend, Ann